Analyse
Papieren vastgoed: nog altijd interessant 4 jaar geleden - woensdag 14 mei 2014

Beleggen in vastgoed via een bevak of een gespecialiseerd fonds blijft een uitstekende manier om een portefeuille te spreiden.

Op fondsenvlak raden we u C+F Immo Rente en KBC Select Immo Belgium Plus aan. Bij de vastgoedbevaks staat op dit moment Wereldhave Belgium op onze kooplijst.

 

Voordelen

In de eerste plaats zijn vastgoedbeleggingen vrij stabiele beleggingen, zeker als u vergelijkt met aandelen. De belangrijkste troef van de belegging is het dividendrendement. Voor de Belgische bevaks spreken we van een gemiddelde van 4,3 % netto te verwachten dividend bijvoorbeeld. Gespecialiseerde beleggingsfondsen keren iets minder uit (zowat 3 % netto gemiddeld). Ten slotte reageren de beleggingen in vastgoed ietwat anders op de economische berichtgeving dan aandelen en obligaties. Dat zorgt ervoor dat ze een mooie spreiding bieden in een fondsenportefeuille.
Door te beleggen in al dan niet beursgenoteerd vastgoed haalt u (een deel van) de lusten van een belegging in onroerend goed binnen, zonder te moeten kijken naar de lasten. U kunt dat op vier manieren doen. Weet echter dat geen enkele formule een rendement garandeert of uw kapitaal .

 

Vastgoedcertificaten

Het grootste verschil tussen een vastgoedcertificaat enerzijds en een bevak en vastgoedfonds anderzijds is de spreiding in de portefeuille. Een certificaat heeft slechts één of enkele onderliggende panden. Daarom draagt het vaak ook de naam van dat pand. Voorbeelden zijn Basilix, Sint-Goedeleplein, Kortrijk Ring Shopping Centrum enzovoort.

 

Meer informatie: maak gebruik van onze rekenmodule.

 

Fondsen die beleggen in vatsgoed

Aan fondsen in vastgoed geen gebrek. U hebt de keuze uit een vijftigtal unieke fondsen en, rekening houdend met het aantal compartimenten (kapitalisatie versus distributie, in euro of in een andere munt, enzovoort) zelfs 150. Ze beleggen (vooral) in residentieel vastgoed, naast kantoorgebouwen en semi-industrieel vastgoed. Daarbij mikken ze niet direct op vastgoed (gebouwen en gronden), maar indirect via aandelen uit de sector. Meer dan de helft van het aanbod belegt wereldwijd (vooral in de Verenigde Staten). Voorbeelden zijn ING (L) Invest Global Real Estate en Fidelity Global Property. Ze besteden vaak veel aandacht aan de problematische en dure Japanse markt en o.a. daarom kopen we dat type fonds niet. Hetzelfde geldt voor diegene die mikken op Europees vastgoed, zoals AXA L Equity Immo Europe en Petercam Securities Real Estate Europe. Hun ferme gewicht in Brits vastgoed kan ons niet enthousiasmeren.

 

De mix die we terugvinden in C+F Immo Rente en KBC Select Immo Belgium Plus vinden we interessant. Zij beleggen de helft tot meer in Belgisch vastgoed, met daarnaast nog Frans en Nederlands vastgoed bijvoorbeeld. Die markten zijn correct gewaardeerd. Ze beleggen o.a. in vastgoedbevaks en vastgoedcertificaten. Dat maakt hen tot de meest gespreide beleggingen in – vooral – Belgisch vastgoed.

 

Meer informatie: maak gebruik van onze rekenmodule. 

 

Bevaks

Gemiddeld beleggen bevaks bijna 90 % in Belgisch vastgoed. Zo’n bevak moet aan een aantal vereisten voldoen (spreiding, schuldgraad, uitkering van winsten, enzovoort) om in hoofde van de vennootschap zelf weinig tot geen vennootschapsbelasting te betalen. Op hun dividenden betaalt u 25 % roerende voorheffing. Enkel op het dividend van de residentiële bevaks (Aedifica, Care Property Invest en Home Invest Belgium) betaalt u 15 %. De bevaks in kantoorgebouwen, zoals Befimmo en Cofinimmo (vroeger ‘kantoorgebouwen’, nu steeds meer ‘gemengd’ vastgoed) de laatste jaren relatief minder goed presteerden op de beurs. De zwakke economische groei weegt op kantoorgebouwen met, vooral in de stadsrand, leegstand tot gevolg. Het residentiële vastgoed boerde dan weer wel uitstekend, o.a. door de hoge bezettingsgraad en de kwaliteit van de huurders (langetermijncontracten).

 

Omdat de bevaks verplicht zijn minstens 80 % van hun winsten uit te keren als dividend, kunt u momenteel rekenen op dividenden tussen 3,2 % en 5,4 % netto. Over het algemeen ligt dat rendement aan de onderkant van de vork voor de bevaks die zich focussen op commercieel en residentieel vastgoed (weinig kans op leegstand en minder riskant). Bevaks die afhankelijker zijn van de conjunctuur (kantoren, semi-industrieel) keren een hoger dividendrendement uit.

 

Welke bevaks interessant zijn hangt af van de economische vooruitzichten, de vooruitzichten op de diverse marktsegmenten, de kwaliteit ven portefeuille, de schuldgraad, de bezettingsgraad, het dividend, de koers (boven of onder de intrinsieke waarde)…. Rekening houdend met dat alles en met de huidige koersen raden we op dit moment Wereldhave Belgium (interessante nieuwe projecten en uitstekende vooruitzichten) aan als aankoop.

 

Meer informatie: maak gebruik van onze rekenmodule.

 

Deel dit artikel