Analyse
2 beleggingen van KBC in USD 4 jaar geleden - dinsdag 20 mei 2014

We namen deze twee producten even onder de loep.

Wat te denken van KBC Participation Timing Asian Opportunity USD 2 en KBC EquiPlus 90 Timing Step Up USD 5?

 

In het kader van een gediversifieerde portefeuille raden we u aan om van de sterkte van de euro gebruik te maken om onder andere te beleggen in de USD. Als aanvulling op traditionele beleggingen zoals obligatie(fondsen) in USD kunnen dergelijke formules, met een minder zeker rendement dan bij obligaties, een extra diversificatie toevoegen.
In dit gamma geven we de voorkeur aan KBC Participation Timing Asian Opportunity USD 2.

 

KBC Participation Timing Asian Opportunity USD 2

Dit kapitalisatiefonds heeft een looptijd van zes jaar. Zijn rendement is gelinkt aan de evolutie van een mandje van drie Aziatische beursindices (Zuid-Korea, Hong Kong en Taiwan), die hetzelfde gewicht hebben gekregen. De eventuele meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de stijging van de mandje (de eindwaarde ervan zal worden berekend aan de hand van maandelijkse opmetingen tijdens de laatste 18 maanden van het fonds).

 

De meerwaarde is geplafonneerd op 100 %. Bij een negatieve evolutie van het mandje zal het maximale verlies 10 % in dollar bedragen.

 

Volgens onze schattingen hebt u
± 30 % kans om een verlies van 10 % te boeken
± 15 % kans om een nettorendement in USD van minder dan 2 % te halen
± 10 % kans om tussen 2 % en 4 % te realiseren
± 10 % kans om tussen 4 % en 6 % te boeken
± 10 % kans om tussen 6 % en 8 % te realiseren
±25 % kans om een rendement tussen 8 % en het maximum van 11,8 % te halen.

 

KBC EquiPlus 90 Timing Step Up USD 5

Dit kapitalisatiefonds heeft een looptijd van vijf en een half jaar. Het rendement is gelinkt aan de evolutie van een korf bestaande uit dertig internationale aandelen.

 

De eventuele meerwaarde die op de vervaldag zal worden toegekend, is gelijk aan de positieve evolutie van de korf. De waarde die in rekening wordt gebracht bij het begin is de laagste waarde van de korf die tijdens de eerste zes maanden bij de maandelijkse bepalingen is vastgesteld. De finale waarde van de korf is het gemiddelde van de maandelijkse opmetingen tijdens de 12 laatste maanden van het fonds. Bij een negatieve evolutie van de korf zal het maximale verlies 10 % berekend in dollar bedragen.

 

Een extra mechanisme zorgt ervoor dat indien bij een jaarlijkse opmeting (er zijn er drie: telkens in juni, in 2015, 2016 en 2017), de korf er minstens 5 % op vooruitgegaan is tegenover de opgetekende beginwaarde het terugbetaalde kapitaal niet onder de 1 000 USD per deelbewijs kan liggen (in plaats van 900 USD indien er geen enkele keer een stijging van 5 % is opgetekend).

 

Volgens onze schattingen hebt u
± 20 % kans om een verlies van 10 % te boeken op het belegde kapitaal
± 20 % kans om enkel het belegde bedrag in dollar (1 000 USD per deelbewijs) te recupereren
± 15 % kans om een nettorendement in USD van lager dan 2 % te boeken
± 15 % kans om tussen 2 % en 4 % te halen
± 10 % kans om tussen 4 % en 6 % te boeken
± 10 % kans om tussen 6 % en 8 % te realiseren
± 10 % kans om een nettorendement in dollar van meer dan 8 % te genereren.

 

Praktisch gezien

– Deze twee kapitalisatiefondsen worden, behoudens vervroegde afsluiting, nog tot 26 mei door KBC aangeboden.
– Beide fondsen bieden kapitaalbescherming op de eindvervaldag van 90 % van het belegde kapitaal (zonder kosten), hetzij 900 USD voor een initiële inventariswaarde van 1 000 USD.
– De instapkosten bedragen 2,5 % (tijdens de inschrijvingsperiode).
– Volgens de huidige wetgeving moet er geen roerende voorheffing worden betaald op de meerwaarde.
– Een beurstaks (momenteel 1 %) moet wel worden betaald bij een verkoop voor de vervaldatum.

 

Deel dit artikel