Analyse
Private Invest Best Manager: een volwaardig alternatief? 4 jaar geleden - woensdag 18 september 2013

Private Invest Best Manager, een fonds onder Belgisch recht, is samengesteld uit een aantal gerenommeerde beleggingsfondsen. Is het bijgevolg een alternatief voor een defensieve belegging met een horizon van 5 jaar of eerder een fondsenkorf die te veel kosten aanrekent waardoor het rendement achterblijft?

Flexibel gemengd fonds

Private Invest Best Manager is een « flexibel » gemengd fonds dat rechtstreeks belegt in gekende en gerenommeerde namen zoals Carmignac en Ethna. Het fonds wordt omschreven als « flexibel » omdat de verdeling tussen aandelen en obligaties in de portefeuille over tijd enorm kan verschillen. Momenteel kan het fonds worden gecatalogeerd onder de categorie van de defensieve gemengde fondsen. Maar in het verleden viel het eerder onder de noemer neutraal.

Een goed fonds?

Gezien Private Invest Best Manager nog maar 3 jaar bestaat, is het nog te vroeg om een definitieve conclusie te trekken. Het fonds heeft tot nu toe evenwel nog niet ontgoocheld.

Momenteel kunnen we alvast deze punten aanstippen.
– Positief: de fondsenkeuze, eenvoudigere fiscaliteit (men moet de inkomsten van de fondsen niet op de belastingaangifte aangeven, wat wel het geval is als men rechtstreeks belegt in Carmignac en Ethna) en een adequate risico/rendement-verhouding tot nu toe.
– Negatief: de jaarlijkse beheerskosten van 1 %. Wel is het nog te vroeg om te weten of deze kosten op de lange termijn zullen worden gecompenseerd door de capaciteit van de beheerders om bewegingen op de financiële markten goed in te schatten.

Goed om weten: het fonds, dat niet over een Europees paspoort beschikt, genoot tot voor kort van een fiscaal voordeel want het viel niet onder de meerwaardetaks. Dit is vandaag niet meer het geval.

Ons advies

Het fonds ziet er tot nu toe veelbelovend uit maar we wachten op een langere historiek om een definitief oordeel te vellen. In afwachting verkiezen we rechtstreeks te beleggen in onze favoriete beleggingsfondsen.

 

Deel dit artikel