Analyse
Is China nog een interessant beleggingsoord? 4 jaar geleden - woensdag 18 september 2013

China stond in juni eventjes in het oog van de storm op een moment dat de Chinese economische groei aan het matigen was.

De bancaire situatie is ondertussen goed onder controle, de economische groei nog altijd hoog en de beurs spotgoedkoop. Een belegging in China via een goed gespreid fonds raden we dan ook aan iedereen die zijn geld vijf jaar of langer kan missen aan.
Chinese aandelenfondsen zijn aanwezig in al
onze portefeuilles.
Onze voorkeur gaat uit naar
GAM Star China Equity USD (heel goed beheerd) en naar Fidelity China Focus EUR (dat vooral focust op de Chinese binnenlandse markt).



Kredietcrisis?
In juni was er even paniek op de financiële markten. Enkele (kleinere) Chinese banken geraakten in geldnood omdat de banken onderling geen geld meer aan elkaar wilden uitlenen. Hierdoor piekte de interbancaire rente, waardoor velen al een nieuwe bankencrisisscenario zagen opdoemen.
De soep was echter niet zo heet gedronken. De interbankenrente zakte opnieuw naar een normaal niveau en er is geen sprake meer van een bankencrisis. Met dank aan de tussenkomst van de Chinese centrale bank die liquiditeiten in de economie pompte en erop toezag dat grote banken opnieuw geld ter beschikking stelden van de kleinere banken.
Wilt u meer weten over de Chinese interbankenrente? 



Waarschuwing
De tijdelijk hoge interbankenrente legde de veel te hoge kredietverschaffing, vooral bij kleinere banken, aan banden (om het risico op wanbetaling te beperken). De overheid herinnerde zo de financiële instellingen eraan dat ze niet zomaar mogen doen wat ze willen. Ook voegde ze de daad bij het woord en bewees ze dat ze over vrij veel financiële middelen beschikt.



Chinese groei
Veel beleggers waren ontgoocheld dat de Chinese economie in de eerste twee kwartalen met slechts 7,7 en 7,5 % groeide. Zo'n tien jaar geleden bedroeg de groei immers ongeveer 10 %. Economen hadden gerekend op meer dan 8 %, maar minder activiteit in de bouwsector en in de export temperden het enthousiasme. Ook werd het definitieve cijfer voor 2012 bekendgemaakt: een magere 7,8 %.



Moet men zich zorgen maken?
Helemaal niet. De regering streeft tegenwoordig niet meer naar een zo hoog mogelijke groei maar wel naar een duurzame en stabiele groei, zonder daarbij uit te pakken met stimuli zoals in het verleden. Daarvoor wordt de corruptie aangepakt, de vastgoedprijzen aan banden gelegd (meerwaardetaks) en de kredietgroei getemperd. Dit weegt echter op de consumptie en remt de groei af. Maar het laat de inflatie ook geen kans. We verwachten geen zogezegde noodlanding van de Chinese economie. De groei zal dit jaar zowat 6,5 % bedragen. Op termijn zou China zo'n 5,5 % per jaar moeten groeien.



Goedkope beurs
Ten opzichte van januari kelderden de Chinese beurzen al met 10 % (t.o.v. gemiddeld +7 % wereldwijd). Wel zorgt dit voor een buitenkans. Chinese aandelen staan op hun laagste peil in 10 jaar als we kijken naar de klassieke beursratio's zoals koerswinstverhouding. Bovendien zijn zowel de yuan als de Hongkongse dollar (fors) ondergewaardeerd.

 

Deel dit artikel