Analyse
Meerwaardebelasting op uw fondsen: wat verandert er? 5 jaar geleden - vrijdag 5 juli 2013

Obligatiefondsen, monetaire fondsen, gemende fondsen, fondsen met kapitaalbescherming : voilà de citroenen die verder uitgeperst worden door de nieuwe begrotingsmaatregelen.

Begroting 2013-2014

De regering heeft haar nieuwe begrotingsplannen voorgesteld. U zult een meerwaardebelasting betalen op fondsen, zonder Europees paspoort, die meer dan 25 % in obligaties en cash beleggen (dat was tot nu enkel het geval voor de fondsen mét Europees paspoort). De getroffen fondsen zijn obligatiefondsen, kortetermijnfondsen (cash en obligaties met kleine restlooptijd), gemengde fondsen met meer dan 25 % in obligaties (= defensief gemengde en het gros van de neutraal gemengde) en… het gros van de (gestructureerde) fondsen met kapitaalbescherming.

 

Van kracht wanneer?

Officieel: er is nog geen wet of koninklijk besluit van kracht, maar het Staatsblad vermeldt in een bericht dat dat 1 juli zal zijn.
De regering zal ongetwijfeld een juridische truc gebruiken om die retroactiviteit ook toe te passen op de verkopen die plaatsvinden tussen 1 juli en de publicatiedatum van de nieuwe wet of koninklijk besluit.

 

Wordt de meerwaarde uit het verleden geviseerd?

Er is sprake van een retroactiviteit, maar tot wanneer er wordt teruggegaan is nog niet officieel gekend.
Naar analogie van wat is gebeurd bij de invoering van de meerwaarde voor fondsen mét Europees paspoort, zou de meerwaarde uit het verleden worden belast. Daarbij wordt teruggegaan tot het moment van uw aankoop, met als uiterste terugloopdatum 1 juli 2005.

 

Impact op uw rendement

De belasting is enkel van doen als u bij de verkoop een meerwaarde boekt. Ze beperkt zich ook tot het gedeelte obligaties en cash in de portefeuille (= het schuldvorderingspercentage)… in theorie. In de praktijk zal uw tussenpersoon de volledige meerwaarde belasten, indien hij niet beschikt over dat schuldvorderingspercentage. Een voorbeeld. Stel dat u al sinds 2009 belegt in AXA B Fund Bonds Eurozone, een fonds in overheidsobligaties in euro. Uw meerwaarde bedraagt vandaag zowat 23 %. Verkoopt u dat fonds vandaag, dan zal de meerwaardebelasting u 2,83 euro kosten per deelbewijs, ofwel bijna 5 % van uw verkoopprijs.  

 

Wat te doen?

– Verkopen uit fiscale overwegingen is uit den boze.
Dat heeft geen zin in het huidige scenario waarbij de maatregel al van start is gegaan op 1 juli. Voor de fondsen met kapitaalbescherming is het zelfs nog afwachten welke fondsen precies onder de belasting zullen vallen. Dat zal afhangen van de manier waarop ze opgebouwd zijn.
– Verkoopt u in de toekomst uw fonds, check dan op het rekeningafschrift de meerwaardebelasting.
Vis daarbij uit hoe ze werd berekend. Betaalde u meerwaarde op het verschil tussen uw verkoopprijs en uw aankoopprijs? Of hield uw tussenpersoon rekening met het percentage obligaties en cash in de portefeuille ?

 

Geviseerde fondsen

De lijst is niet exhaustief. De kans is groot dat de meeste fondsen met kapitaalbescherming ook zullen belast worden. Voorlopig kunnen de banken niet bevestigen welke fondsen dat zijn. Gezien het gros van die markt minstens een kwart van de portefeuille belegt in vastrentende activa, is de kans groot dat uw fonds met kapitaalbescherming het vlaggen heeft.

 

 

 

Deel dit artikel