Analyse
Aberdeen Japanese Equity: yen of euro? 4 jaar geleden - donderdag 25 juli 2013

Welke versie van dit fonds in Japanse aandelen kiezen?

Onze voorkeur gaat uit naar het fonds uitgedrukt in yen Aberdeen Global - Japanese Equity A2 JPY.

 

We raden sinds kort Japanse aandelenfondsen aan voor onze portefeuilles op 5 en 10 jaar ten belope van 5 %. 
En we hebben het Aberdeen Global – Japanese Equity A2 aangeraden. Dit fonds belegt zijn middelen grotendeels in Japanse exportbedrijven, die dankzij de terugval van de yen hun concurrentiekracht hebben zien toenemen: meer dan voldoende om hun koersen te ondersteunen.

 

Het fonds van Aberdeen is zowel beschikbaar in euro als in yen. De portefeuille van de twee compartimenten is volledig gelijk. Maar bij de deelbewijzen in euro wordt het wisselkoersrisico van de yen uitgevlakt. Dat is een goede zaak wanneer de yen daalt maar onmogelijk te profiteren als de Japanse munt verdappert. En op middellange termijn mikken we op een stijging van de yen. Aangezien we onze beleggingen doen voor de lange termijn, heeft het niet veel zin om te opteren voor het compartiment die de evolutie van de yen uitschakelt. Daarenboven heeft deze techniek een kost die op het rendement van het fonds zal wegen.

 

De twee fondsen zijn te koop bij Deutsche Bank. Bij Keytrade Bank was geen van beide te verkrijgen maar na onze aanvraag zou de onlinebroker het fonds in yen in zijn aanbod opnemen. Bij Fortuneo is enkel de versie in euro beschikbaar. Bij Binck Bank kunt u dit fonds niet kopen.

 

Deel dit artikel