Analyse
Carmignac Capital Plus: alternatief voor de spaarrekening? 5 jaar geleden - woensdag 15 mei 2013

Carmignac Capital Plus is een fonds dat belegt in kortlopende obligaties. Rabobank.be biedt deze belegging als alternatief met een laag risico aan voor de gewone spaarrekening.

We zijn het niet met de bank eens.

Wie een hoog rendement wil behalen moet risico’s nemen. Dit doet Carmignac Capital Plus, waardoor het ver verwijderd is van de traditionele spaarrekening. Voor uw spaargeld waarmee u geen enkel risico wil nemen, geef de voorkeur aan een goede spaarrekening, ook al is het vandaag op rentevlak weinig soeps. 

 

Rendement

Carmignac Capital Plus mikt op een rendement dat 2 % hoger ligt dan de rente op korte termijn. De laatste twaalf maanden is de beheerder daarin geslaagd gezien het mooie rendement van 6 % voor het fonds. Dit terwijl de beste spaarrekeningen nauwelijks meer dan 2 % opleveren. Maar dit is niet altijd zo geweest. Van 2008 tot 2011 kwam het jaarrendement uit op respectievelijk 1,32 %, 0,36 %, 1,96 % en 1,63 %, een pak minder dan de beste spaarrekeningen.

 

Risico

Rabobank.be vergelijkt Carmignac Capital Plus met een spaarrekening omdat de volatiliteit zo laag ligt. Tot nu toe is de koers inderdaad relatief stabiel geweest. Maar het fonds biedt geen kapitaalgarantie en valt niet onder het depositogarantiesysteem, in tegenstelling tot spaarrekeningen waar tot 100 000 EUR per persoon en per bank is gedekt.

Na een gedetailleerde analyse van de portefeuille komt het ware risico naar boven. Einde maart was 22 % van de portefeuille belegd in obligaties van de Portugese, Spaanse en Italiaanse staat, landen met een schuldprobleem. 18 % was belegd in bedrijfs- en staatobligaties uit opkomende landen (Mexico, Brazilië, Rusland,…). Beleggen in dit fonds, stelt u bloot aan het (hoge) risico dat verbonden is aan deze beleggingen.

 

Kosten en fiscaliteit

De spaarrekening is gratis en de intresten zijn vrijgesteld van de roerende voorheffing voor 1 880 euro dit jaar. Het fonds van Carmignac heeft instapkosten van 1 % (0 % tot eind mei bij Rabobank.be). U betaalt daarenboven een taks van 1 % bij de verkoop en de meerwaarde (de intresten worden niet jaarlijks uitgekeerd maar gekapitaliseerd) zal onderworpen worden aan een voorheffing van 25 %. Dit fonds is dus niet geschikt als belegging op zeer korte termijn. De door Rabobank.be aangeraden beleggingshorizon is twee jaar, te kort om de kosten en taksen af te schrijven.

 

Deel dit artikel