Analyse
Thesauriefondsen in euro: een alternatief voor uw spaarrekening? 5 jaar geleden - donderdag 25 april 2013

Het Cypriotische debacle rond de spaargelden zorgde voor onrust bij de spaarders want het zette het vertrouwen in het ‘veilige’ spaarboekje op de helling. Zijn thesauriefondsen dan geen goed alternatief?

Het antwoord is NEEN!

 

De geest is uit de fles

Cyprus heeft geld nodig om zijn schulden terug te betalen en het buitenland wil dit keer niet zelf alle inspanningen dragen. Om het nodige geld bijeen te rapen, werd gedacht aan een omstreden heffing op de banktegoeden van de Cyprioot. Een plan om alle spaartegoeden te belasten, zou betekenen dat ook de Europese garantie op de eerste 100.000 ‘onaantastbare’ euro’s niet langer van kracht zou zijn. Een gevaarlijk precedent dat gelukkig van tafel werd geveegd. Volgens ons blijft de 100 000 depositogarantie een basisprincipe waaraan niet getornd mag worden.

 

Thesauriefonds

Lezers vroegen ons of een geldmarktfonds in euro kan dienen als alternatief voor het spaarboekje. Die redenering is niet zo slecht. Zo’n thesauriefonds of kortetermijnfonds in euro belegt uitsluitend in termijnrekeningen in euro, schuldbewijzen van de Belgische staat, kortlopende schuldtitels zoals thesauriebewijzen (van bedrijven) en depositobewijzen (van banken) en obligaties die bijna op eindvervaldag komen. Ze behoren met andere woorden tot de meest stabiele en veilige fondsen op onze markt. Daarnaast geniet de belegger van de voordelen eigen aan de fondsenstructuur. Zelfs al gaat de uitgevende instelling failliet, het fonds blijft een aparte entiteit waarbij de portefeuille toebehoort aan de aandeelhouders.
Kortom, het thesauriefonds is veilig genoeg om zich op te werpen als alternatief voor een spaarboekje.

 

Toch raden we u NIET aan om uw geld te parkeren in een thesauriefonds:
– hun kosten (beheerloon, instapkosten, eventuele beurstaks, roerende voorheffing) wegen hard door in de huidige context van lage rentevoeten;
– in tegenstelling tot het spaarboekje is een positief rendement niet gegarandeerd en geniet u ook niet van de vrijstelling van voorheffing op de eerste schijf van 1.880 euro aan intresten.

 

Deel dit artikel