Analyse
Arkimedes: op beterschap rekenen? 5 jaar geleden - dinsdag 26 maart 2013

De eerste jaren waren geen succes. Hoe lopen de zaken nu?

Er moet niet direct op beterschap worden gerekend hoewel de kans bestaat dat het fonds de komende jaren meerwaarden zal boeken op verschillende van zijn participaties. Het zal evenwel onmogelijk zijn om de opgestapelde verliezen op vijf jaar tijd goed te maken. . U mag wel niet uit het oog verliezen dat u tijdens vier jaar een fiscaal voordeel heeft verkregen.

 

Het fonds, dat investeert in risicokapitaalfondsen (ARKIV’s) die hun focus leggen op niet-beursgenoteerde bedrijven in Vlaanderen, heeft het tij nog niet kunnen keren en wel integendeel. Op 31 maart 2012, bij de afsluiting van het boekjaar 2011-2012, bedroeg de intrinsieke waarde 145,07 EUR (laatste informatie die publiek is). Midden juni 2010 bedroeg de waarde nog 182,56 EUR. Hiermee ligt de intrinsieke waarde flink onder de startwaarde en begininleg van 250 EUR. De daling van de intrinsieke waarde was sinds de opstart hoofdzakelijk te wijten aan werkingskosten (beheersvergoeding) van 26,49 EUR per aandeel, 15,31 EUR kosten verbonden aan de emissie, 28,53 EUR kosten aan coupons voor de obligaties (die tegelijkertijd werden uitgegeven), 2,21 EUR geboekte minwaarde en 37,99 EUR die voorzichtigheidshalve werd aangelegd voor waardeverminderingen op ARKIV’s.

 

In 2018, wanneer het kapitaal wordt terugbetaald, zal u maximum 225 EUR van uw belegging terugkrijgen. Er is immers een kapitaalgarantie van 90 % aan Arkimedes verbonden. U heeft geen andere optie dan tot het einde te blijven zitten. Als u nu zou verkopen (op de wekelijkse openbare veiling van de beurs van Brussel waar de liquiditeit zeer beperkt is) zal u een aanzienlijk verlies boeken. De 90 % kapitaalgarantie geldt immers enkel op de vervaldag. Maar tijdens vier jaar (2006, 2007, 2008 en 2009) heeft u een fiscaal voordeel verkregen van 8,75 % op het ingetekende bedrag, ofwel een belastingvermindering van 218,75 EUR per jaar.

 

Deel dit artikel