Analyse
Fonds of tracker ETF? 5 jaar geleden - vrijdag 22 februari 2013

Bancaire beleggingsfondsen en beursgenoteerde trackers (ETF) hebben heel wat met elkaar gemeen. Toch zijn beide financiële producten ook voldoende verschillend. Een vergelijking op tien punten.

1. Aanbieding

Vandaag kunt u bij tal van banken en brokers terecht om beleggingsfondsen op de kop te tikken. Sommige distributeurs beperken zich daarbij tot de eigen huisfondsen, andere bieden fondsen aan van diverse beheerders.
Op enkele uitzonderingen na mogen en de trackers niet actief worden gepromoot in ons land. Ze hebben geen Belgische vergunning aangevraagd.. Zelfs al zouden de trackers wél een vergunning aanvragen, de producten zijn niet zo interessant voor de verkoper. Door de lage kosten van zo’n tracker kan weinig tot niets worden afgeroomd als jaarlijkse.

 

2. Aantal

In België alleen al kunt u kiezen uit meer dan 4.000 unieke fondsen, met tal van beleggingsmogelijkheden.
Het aanbod van trackers is veel kleiner. Op NYSE Euronext, voor dat type producten, noteren er zowat 600. Wereldwijd zijn dat er 3.400. Opvallend is dat zowat acht op de tien trackers focussen op aandelen.

 

3. Beheer

Fondsen worden (meestal) actief beheerd (de beheerder probeert beter te doen dan de onderliggende index). Dat verklaart deels de verschillen in rendement tussen de fondsen in dezelfde categorie. Het gros van de trackers wordt passief beheerd. De beheerder probeert de index zo goed mogelijk te kopiëren.

 

4. Verhandelbaarheid

Fondsen zijn (meestal) niet beursgenoteerd. U kunt ze alleen kopen bij de financiële tussenpersonen die ze officieel op schap zetten of bereid zijn om dat te doen. Ze worden slechts één keer per dag verhandeld. Trackers zijn beursgenoteerd. U kunt ze in principe bij gelijk welke financiële instelling kopen die orders toelaat op de beurs waarop de tracker noteert. Ze verhandelen de hele dag door.

 

5. Prijsbepaling

Bij fondsen kent u de prijs waartegen u koopt of verkoopt nooit op voorhand. U handelt immers altijd tegen de eerstvolgende inventariswaarde. De inventariswaarde wordt (meestal) één keer per dag berekend, nabeurs, nadat alle aan- en verkooporders zijn geregistreerd, de slotkoersen van de activa in de portefeuille zijn gekend en de kosten zijn verrekend.
Bij trackers weet u wel tegen welke koers u verhandelt. In tegenstelling tot bij fondsen kunt u ook limieten instellen.

 

6. Dividend

Bij fondsen kunt u meestal kiezen uit kapitaliserende deelbewijzen (automatische herbelegging van het dividend in het fonds) en uitkerende deelbewijzen (dividend) van hetzelfde fonds.Bij trackers hebt u die keuze meestal niet. Ofwel keert de tracker een divi-dend uit, ofwel niet. In de praktijk komt dividenduitkering het vaakst voor.

 

7. Portefeuille

De beheerder van een fonds mikt op een fysieke portefeuille. Er wordt vooral belegd in aandelen en/of obligaties om de fondsendoelstelling te behalen.
Bij een tracker zijn er twee mogelijkheden. De fysieke tracker doet krek hetzelfde als het fonds en mikt op de aandelen en/of obligaties die in de onderliggende index zitten. De synthetische tracker presteert zoals de onderliggende index aan de hand van afgeleide producten.

 

8. Beheerskosten

Door het actieve beheer kunnen de beheerskosten hoog liggen bij fondsen. Bij trackers is het beheer eenvoudiger en verandert de portefeuille minder vaak van samenstelling. Daardoor liggen de beheerskosten lager.

 

9. Instapkosten

Koopt u een fonds, dan rekenen heel wat instellingen, zoals de grootbanken, klassieke instapkosten in de vorm van een percentage van uw inleg aan (of forfaitaire instapkosten).
Bij trackers betaalt u altijd makelaarsloon. Dat zal afhangen van de beurs waarop de tracker staat, de grootte van uw order en uw broker.

 

10. Uitstapkosten

In regel betaalt u geen uitstapkosten bij fondsen, tenzij – zeldzaam – geëist door het fonds zélf. Bij trackers betaalt u altijd een makelaarsloon dat zal afhangen van de beurs waarop de tracker staat, de grootte van uw order en uw broker.

 

Deel dit artikel