Analyse
Oblisphere van Fortuneo 5 jaar geleden - woensdag 12 december 2012

Is het aanbod van Fortuneo voor het nieuw obligatiefonds Objectif Oblisphere Emergente 2018 interessant?

Het fonds heeft een aanzienlijk belang in eerder speculatieve bedrijven. De kans is reëel dat er bedrijven in de portefeuille over die periode van 6 jaar niet aan hun financiële verplichtingen zullen kunnen voldoen. Een dergelijk risico is niet bestemd voor beleggers die hun vermogen willen veilig stellen. Degenen die een zeker risiconiveau aanvaarden, raden we aandelenfondsen aan die beleggen in de opkomende markten. Maak gebruik van onze fondsenselector.

 

Karakteristieken

- Het Objectif Oblisphere Emergente 2018 is een beleggingsfonds, beheerd door de Franse groep Lazard Frères Gestion.
- Het fonds zal de opgehaalde middelen beleggen in obligaties van bedrijven uit opkomende landen of Europese bedrijven die een groot deel van hun omzet uit de ontluikende regio’s halen.
- Het is een fonds met een beperkte inschrijvingsperiode. Er kan tot en met 19 december worden ingetekend, daarna niet meer.
- Hoewel het reglement van het fonds een looptijd van…. 99 jaar voorziet, bestaat de strategie van het fonds erin om na een termijn van 6 jaar, zich om te vormen tot een monetair fonds. - - - Het fonds zal bij aanvang uitsluitend uit obligaties bestaan die rond eind 2018 vervallen of die voldoende liquide zijn zodat ze gemakkelijk kunnen worden verkocht voor het einde van het fonds.

 

Spreiding

- De opgehaalde middelen zullen worden belegd in zo’n 35 verschillende emittenten. De beheerders deden begin september een simulatie en op dat ogenblik zouden ze vooral in Braziliaanse (zo’n 31 %), Mexicaanse (14 %) en Indonesische bedrijven (11 %) hebben belegd. Centraal-Europese, Aziatische bedrijven en zoals eerder aangegeven West-Europese bedrijven vulden de rest dan aan. Wanneer de inschrijvingen zijn afgerond en de obligaties effectief zullen worden aangekocht, zou de portefeuille er ongeveer zo moeten uitzien maar kleine verschuivingen zijn wel mogelijk.
- De beoogde portefeuille zal voor zo’n 70 % uit emittenten bestaan die een speculatief getinte rating (‘High Yield’ in het jargon) dragen. Bedrijven die met andere woorden een rating hebben van lagere kwaliteit gaande van BB+ of lager. Het is wel de bedoeling dat de gemiddelde rating van de portefeuille niet onder de BB gaat. De overige 30 % zal uit ondernemingen bestaan met een investment grade rating (van AA+ tot BBB-). Geen enkele onderneming zal evenwel meer dan 4 % van de portefeuille mogen uitmaken.
- Het fonds zal enkel uitgiftes uitgedrukt in euro en dollar aankopen. Dollarposities zullen worden afgedekt.

 

Deel dit artikel