Analyse
Fondsaankoop: tijdstip van uw order van belang 5 jaar geleden - donderdag 15 november 2012

Om het fonds bestaande uit Amerikaanse aandelen, Threadneedle American Fund EUR, aan te kopen, is het van belang wanneer u precies uw order inbrengt?

Het Amerikaanse aandelenfonds Threadneedle American Fund EUR raden wij aan in het kader van ons advies op de Amerikaanse beurs (aanwezig in al onze portefeuilles). 

 

Om dit fonds te kopen, kunt u 24 uur op 24 orders ingeven, maar het tijdstip van uw order is wel degelijk van groot belang bij de bepaling van de inventariswaarde waartegen u gaat kopen. Beheerders sluiten immers voor hun fondsen een handelsdag af op een moment dat zij hebben vastgelegd. Dat precieze moment vindt u in het prospectus van het fonds terug. Plaatst u uw order vóór die deadline, dan handelt u nog aan de inventariswaarde van die dag. Wanneer de handelsdag wordt afgesloten worden orders wel nog aanvaard, maar dat zal niet meer gebeuren tegen de inventariswaarde van de dag zelf.

 

In het geval van Threadneedle moet de transactie bij de beheerder ingediend worden vóór 13 uur.Uw fondsendistributeur heeft echter tijd nodig om alle orders te verzamelen, te controleren en door te sturen naar de beheerder. Daarom geldt in de praktijk dat u uw order iets vroeger moet indien (b.v. vóór 12 uur ’s middags bij Rabobank.be). Geeft u uw order voor dit tijdstip door, dan krijgt u uw deelbewijzen tegen de inventariswaarde die later op de dag wordt bepaald door de beheerder (aan de hand van de intrinsieke waarde van de portefeuille op die dag). Brengt u het order in na dit tijdstip, dan krijgt u de koers van de volgende handelsdag.

 

U weet nooit tegen welke inventariswaarde u de deelbewijzen zult kopen omdat de waarde van de fondsenportefeuille op het moment dat u het order ingeeft nog moet worden berekend. Al naargelang de beweging van de onderliggende waarden kan de inventariswaarde in uw voordeel of niet uitdraaien. Stel dat u woensdagmorgen 7 november een order hebt ingebracht, dan zult u flink goedkoper hebben gekocht dan de dag voordien aangezien Wall Street op het einde van die handelsdag zo’n 2,5 % in het rood ging.

 

Deel dit artikel