Analyse
Zijn bedrijfsobligatiefondsen alternatief? 5 jaar geleden - dinsdag 16 oktober 2012

Sicav d’obligations corporate : une alternative ?

Te weinig diversificatie

Met een fonds bestaande uit een hele resem bedrijfsobligaties is het mogelijk om voor een ruime diversificatie en risicospreiding te zorgen. Het beheer van een deel van de portefeuille wordt zo aan gespecialiseerde beheerders overgelaten. Helaas vinden we geen enkel fonds interessant omdat van al deze fondsen een veel te groot component van hun portefeuille bestaat uit emittenten van de financiële wereld. Financiële instellingen maken tussen de 35 à 50 % van de portefeuille uit. Dat is een beetje te veel van het goede. We vinden de banksector immers nog steeds een veel te groot risico met zich meedraagt. Veel banken en verzekeraars zijn nog niet volledig hersteld van de crisis en hebben hun financiën nog onvoldoende kunnen rechttrekken.

Verschil

We mogen evenwel niet alle portefeuilles zomaar op een hoopje gooien. Er is een duidelijk verschil tussen de prestatie van de fondsen over de voorbije vijf jaar. Zo zette het fonds AXA WF Euro Credit Plus over de voorbije vijf jaar de sterkste prestatie neer, precies omdat het de financiële sector een lager gewicht gaf dan de andere fondsen en daardoor meer papier van emittenten uit andere sectoren, die minder in de malaise hebben gedeeld, in de portefeuille kon opnemen. Vandaag heeft het fonds echter 35 % van zijn portefeuille in bankpapier geplaatst, iets te veel naar onze mening.

Daarnaast zijn er ook fondsen die over de voorbije vijf jaar nauwelijks iets hebben opgeleverd zoals het KBC Bonds Corporate Euro en het Petercam L Bonds EUR Quality, precies omdat ze te veel bankpapier in portefeuille hebben gehouden.

Eigen keuze

Op de markt van bedrijfsobligatiefondsen vinden we dus niet onze gading. We blijven onze strategie volgen om niet halsoverkop in producten te stappen maar liquiditeiten op de betere spaarrekeningen te parkeren.
Ter diversificatie, kunt u wel in een aantrekkelijke bedrijfsobligatie investeren bv de recente emissie van Atenor. Ook op de secundaire markt, waar bestaande obligaties terug te vinden zijn, blijven we steevast op zoek naar interessant papier.

 

Deel dit artikel