Analyse
New KID on the block 5 jaar geleden - woensdag 26 september 2012

De fondsenbelegger is getrakteerd op het KID. Een stap in de goede richting naar meer transparantie, uniformiteit en beknoptheid, maar het kan nog bijgeschaafd worden.

Het KID (Key Information Document of 'essentiële beleggersinformatie') komt op vraag van Europa. In 2009 al stuurde de Commissie een richtlijn uit met daarin de beginselen bij het opstellen van informatie die voor de fondsenbelegger als essentieel werd ervaren.

 

Het KID wil de belangrijkste informatie die over fondsen aan de belegger wordt verstrekt vereenvoudigen en standaardiseren. U vindt er informatie over rendementen, risico's, kosten, beheersstijl, beleid, doelstellingen, enzovoort. In klaardere taal dan wat u in het prospectus terugvindt.

 

Missie volbracht?

Ja en neen.
Ja, want u vindt inderdaad heel wat informatie in min of meer bevatbare taal over uw fonds. Neen, want er zijn lacunes. Door de focus op de Europese dimensie, de belegger in Nederland krijgt krek dezelfde informatie voorgeschoteld als de belegger hier bijvoorbeeld, en de eis dat alle informatie van de beheerder komt zonder daarbij rekening te houden met de fondsenverdelers, krijgt u op heikele punten zoals fiscaliteit en kosten een te algemene boodschap voorgekauwd waar u in de praktijk niet veel mee bent.

 

Inhoud van het KID

Om tot de standaardisatie te komen,wordt het KID opgesteld volgens een vastgelegde lay-out van twee pagina's met daarin vijf rubrieken:

 

DOELSTELLING EN BELEID

In wat belegt het fonds? Welke strategie wordt er gevolgd? Is het een ethisch beleggingsfonds? Wordt een dividend uitgekeerd? Kunt u dagelijks een order doorvoeren of niet?
Onze mening. Summiere opsomming van basisinformatie van het fonds. In de mate van het mogelijke wordt vermeden om delen van het vaak meer technische prospectus letterlijk over te nemen. Een goede zaak.

 

RISICO EN OPBRENGSTEN

Op een schaal van 1 (laagste risico) t.e.m. 7 (hoogste risico) krijgt u een visueel idee over het zogenaamde risico van het fonds. Die indicator is gebaseerd op de schommelingen van het fonds in het verleden (de volatiliteit). Daarnaast krijgt u uitleg bij relevante risico's zoals kredietrisico, liquiditeitsrisico….
Onze mening. Er is nog werk aan de winkel. De visuele indicator houdt enkel rekening met de volatiliteit en kijkt niet naar vormen van risico zoals tegenpartijrisico. Ook hebt u geen zicht op het maximale potentiële verlies van de belegging.

 

KOSTEN

Wat zijn de maximale eenmalige kosten (instap, uitstap)? Hoeveel bedragen de jaarlijkse kosten?
Onze mening. Handig dat overzicht van de courante kosten van het fonds met daarbij de nodige uitleg. Maar door enerzijds de kosten op Europees niveau te schakelen en enkel maxima te vermelden en anderzijds enkel beroep te doen op informatie van de fondsenbeheerder en niet van de fondsenverdeler, krijgt u vaak onrealistische kosten te
zien. Om de gangbare instapkosten te kennen, moet u grasduinen in het prospectus of de publiciteit van uw bankkantoor.

 

BEHAALDE RESULTATEN

Een staafdiagram brengt u de historische rendementen per kalenderjaar, weliswaar uitsluitend in de munt van uitgifte van het fonds. Daarbij wordt verplicht verwezen naar het feit dat resultaten in het verleden niets zeggen over de toekomst. Terecht.
Onze mening. Eenvoudig overzicht zonder franjes en met de juiste duidingen. Wordt een index vermeld door de beheerder, dan krijgt u daar ook de rendementen van. Dat maakt de vergelijking tussen beide gemakkelijk. Minpunt is dat de jaarrendementen van een fonds uitgedrukt in vreemde munt enkel worden berekend in die munt van uitgifte en niet na omzetting in euro.

 

PRAKTISCHE INFO

Wie zijn de financiële dienstverleners van het fonds?Wie is de bewaarder? Waar vindt u meer informatie over uw fonds?
Onze mening. Nuttig overzicht van data. Maar door het Europese karakter van het KID ontbreekt echter elke vorm van lokale fiscale informatie. Op vragen als "Hoe wordt het dividend belast?", "Valt de verkoop onder de meerwaardebelasting?" en dergelijke krijgt u dan ook geen antwoord. Ook de opname van een lijst met distributeurs van het fonds zou handig zijn.

 

Deel dit artikel