Analyse
7,5 % kosten op KBC Renta Canarenta? 5 jaar geleden - dinsdag 21 augustus 2012

Een client las op de website van KBC dat de instapkosten voor KBC Renta Canarenta 7,5 % bedroegen. Wij hadden op onze website 2,5 % vermeld...

KBC Renta Canarenta is s het enige fonds in onze selectie dat belegt in obligaties in Canadese dollar (Canadese overheidsobligaties). Canada beschikt over gezonde overheidsfinanciën, wat onmiskenbaar een troef is. Als u een defensief profiel hebt, mag u tot 10 % van uw portefeuille aan dit fonds besteden. 

Om fiscale redenen kiest u best voor de distributiedeelbewijzen.

 

2,5 %, geen 7,5 %

KBC bevestigde dat de instapkosten wel 2,5 % bedragen. Dat zou ook zo vermeld staan in de brochures over het fonds in de agentschappen, en op de website... We nemen de proef op de som en vinden inderdaad de brochure waarin er 2,5 % kosten worden vermeld. Maar we vinden ook het andere document, en daarin wordt wel degelijk melding gemaakt van 7,5 %. We vragen wat meer uitleg.

 

Verplichte fiche

Het document waarin 7,5 % kosten worden vermeld, is een verplichte fiche voor alle fondsen die over een Europees paspoort beschikken. Dit zogenaamde Key Investor Information Document of KIID, geeft heel beknopt de belangrijkste kenmerken van een fonds weer, zoals het beleggingsbeleid en de beleggingsdoelstellingen, het risicoprofiel en de rendementen uit het verleden. Een belangrijk aspect zijn ook de kosten. De emittent is verplicht de maximale instapkosten op te nemen, evenals de uitstapkosten en de beheerskosten. Aangezien er per Europees land andere regels kunnen gelden, is het niet uitgesloten dat er in bepaalde landen 7,5 % als instapkost zal worden aangerekend. De vermelde kosten dienen dus geïnterpreteerd te worden als het maximaal mogelijke tarief.

 

Nog altijd te verwarrend!

In de gesprekken die voorafgingen aan de invoering van het KIID, heeft Test-Aankoop ervoor gepleit om elke distributeur zelf de instapkosten te laten vermelden in het KIID dat hij ter beschikking stelt aan zijn klanten. Onder het voorwendsel van "praktische redenen" werd er onder druk van de fondsenindustrie evenwel beslist dat het de emittent is (lees: de beheerder van het fonds, niet de instellingen die het fonds commercialiseren) die verantwoordelijk is voor de informatie die wordt gepubliceerd. Aangezien die emittent niet weet welke tarieven door de diverse distributeurs worden toegepast, vermeldt hij alleen de maximale instapkosten. Het was nochtans de bedoeling om de klant beter te informeren, maar die kans werd dus gedeeltelijk gemist...

 

Deel dit artikel