Analyse
Inflatiegelinkte obligaties 6 jaar geleden - donderdag 26 april 2012

Een goed alternatief voor spaarrekeningen?

Als uw spaarrekening reeds goed gevuld is, u zich niet uit het lood laat slaan door tijdelijke koersbewegingen en u een beleggingshorizon hebt van minstens vijf jaar, beleg dan in fondsen met inflatiegelinkte obligaties.

 

De inflatie (2,5 % verwacht voor dit jaar) ligt hoger dan de gemiddelde vergoeding op spaarrekeningen. Dit brengt een verlies van koopkracht met zich mee. Fondsen met focus op inflatiegelinkte obligaties bieden een oplossing voor dit probleem. Hun koers is echter vrij beweeglijk en ze zijn niet geschikt voor iemand die de veiligheid van zijn spaartegoeden hoog in het vaandel draagt.

 

In de portefeuilles van deze fondsen vindt men naast Duits (20 %) vooral Frans (50 %) en Italiaans staatspapier (30 %), die voor het ogenblik niet meteen op de volle steun van beleggers kunnen rekenen. We geloven echter niet in het scenario dat de twee staten betalingsmoeilijkheden zullen kennen. Als u niet terugdeinst voor de schommelingen en u minstens vijf jaar voor u hebt, koop dan één van deze fondsen.

 

Waarover gaat het?

De obligaties gekoppeld aan de inflatie, ook wel inflatiegelinkte of linkers genoemd, voorzien wanneer de inflatie stijgt een toename van de coupons en/of het kapitaal dat op vervaldag wordt terugbetaald. De koopkracht van uw spaargeld blijft zo behouden, wat het inflatieniveau in de toekomst ook moge zijn. Maar die bescherming tegen de inflatie heeft in het begin een kostprijs in de vorm van een lagere coupon. Vindt er gedurende de looptijd van de obligatie geen onverwachte inflatieklim plaats, dan zult u op het einde minder hebben verdiend met een geïndexeerde dan met een klassieke obligatie.

 

Interessant…

Vandaag zien we dat de koersen van geïndexeerde obligaties rekening houden met een Europese inflatie van 1,3 % voor de komende jaren. Dit betekent dat als de toekomstige inflatie uiteindelijk hoger ligt de coupons en het terug te krijgen kapitaal zich zullen aanpassen aan deze stijging. Dit zal de koers van deze obligaties ook een duw in de rug geven. Met een dergelijk scenario houden we rekening : volgens onze verwachtingen zal de inflatie de komende jaren eerder rond de 2,5 % schommelden dan rond de 1,3 % waar de inflatiegelinkte obligaties vandaag mee rekening houden.

 

… maar risicovoller

Obligatiefondsen die de koopkracht behouden en ondergewaardeerd zijn, lijken op het eerste zicht weinig risicovol. Men mag evenwel niet uit het oog verliezen dat de koers van de obligaties in portefeuille van deze fondsen onderhevig zijn aan koersschommelingen. Dit was vooral de laatste maanden het geval door de onzekerheid rond de Europese schuldencrisis.

 

Deel dit artikel