Analyse
Obligatiefondsen: overzicht van februari 6 jaar geleden - vrijdag 16 maart 2012

Euro in een glansrol, Japan op zijn Zwitsers, Zweedse kroon in vorm.

Euro in een glansrol

Wie dacht dat de economische crisis de euro in het verdomhoekje zou duwen, kwam afgelopen maand bedrogen uit. De eenheidsmunt won terrein tegenover de meeste andere munten. Zo verloor de Amerikaanse dollar meer dan 2 %, ging het Britse pond bijna 1 % lager en kreeg vooral de yen lik op stuk (-7,8 %). Zelfs grondstofmunten als de Canadese dollar (-0,4 %) en de Australische dollar (-0,5 %) gaf de euro het nakijken.

 

Die goedgemutstheid dankt onze munt aan enkele goede macro-economische cijfers (komende uit Duitsland vooral), de geloofwaardige begrotingsmaatregelen in Italië en Spanje en het Griekse reddingsplan dat na marathononderhandelingen werd goedgekeurd. Dat werd een combinatie van overheidssteun en schuldkwijtstelling, in ruil voor een streng begrotingscontrolesysteem.

Rentevoeten lager

De obligatiefondsen in euro hebben er een uitstekende maand februari opzitten. Aviva Investors Long Term European Bond won zelfs 3,1 % nadat de (meeste) obligatierentes in euro verder afkalfden. Zo’n scenario werkt heilzaam op de portefeuille van een beleggingsfonds. Dat komt omdat de obligaties die er al insteken relatief aantrekkelijker worden door hun hogere coupon. Dat doet hun koersen stijgen en dus ook de inventariswaarde van het obligatiefonds dat erin belegt.

De lagere obligatierentes in de eurozone lijkt vreemd op een moment dat een ratingbureau zoals Moody’s met lagere landenratings (voor Italië, Portugal en Spanje bijvoorbeeld) op de proppen komt. Normaal gezien zou zo’n ratingverlagingen, die toch duiden op een hoger kredietrisico, gecompenseerd moeten worden door hogere obligatierentes en lagere obligatiekoersen. Maar net het omgekeerde vond plaats. De ‘schuldige’ is de massa liquiditeiten die de Europese centrale bank in het systeem pompt. Die overvloed aan cash zorgt nu ervoor dat de meeste obligatieplaatsingen vlot geld ophalen en dat zelfs tegen lagere rentevoeten. Die situatie kan niet blijven duren uiteraard. We zien de obligatierentes dan ook op lange termijn hoger gaan in de eurozone. Mik voor uw vastrentende beleggingen in euro in eerste instantie dan ook op een goede spaarrekening.

Japan op zijn Zwitsers

Slechts een categorie beleggingen had het echt zwaar te verduren vorige maand. De fondsen die mikken op obligaties in Japanse yen, zoals KBC Renta Yenrenta en Parvest Bond JPY doken 7,9 % lager. Te wijten aan de zwakke beurt die de Japanse yen maakte op de wisselmarkten in februari. De reden daarvoor kon u hierboven al lezen. Na de Zwitserse centrale bank, die succesvol is in het verhinderen van een te dure frank in euro, is de Japanse centrale bankier dan ook de tweede monetaire instelling die openlijk en radicaal de wisselkoers van haar munt stuurt. Ook na de daling blijft de yen een dure munt. Op korte termijn verwachten we er niet veel goeds van. Verkopen.

Zweedse kroon in vorm

Het lot van de obligatiefondsen in yen was niet weggelegd voor de beleggers in KBC Renta Sekarenta u, een van de weinige fondsen in ons land die louter mikken op (staats)obligaties in Zweedse kroon (+0,4 %). Het fonds dankte de winst volledig aan de vorm van de Zweedse kroon in euro (+1,3 %). Die klom ondanks de renteverlaging die de Zweedse centrale bank vorige maand doorvoerde. Ook al treft de economische crisis in Europa de Zweedse economie hard, het Scandinavische land blijft relatief sterker groeien en kan daarbovenop teren op gezonde overheidsfinanciën. Dat werkt als een rode lap op de belegger.

De Zweedse kroon is met een onderwaardering van meer dan 10 % een goedkope munt. Het is die onderwaardering, in combinatie met de goede financiën, die een belegging in obligaties in Zweedse kroon tot een must in de meeste portefeuilles maakt. Het bovenvermelde fonds van KBC blijft dan ook koopwaardig.


Deel dit artikel