Analyse
Trackers blijven populair 6 jaar geleden - dinsdag 17 januari 2012

Ondanks de heikele toestanden op de financiële markten in 2011 blijven de beursgenoteerde trackers verder bouwen aan hun succes.

Volgens cijfers van marktspecialist BlackRock noteerden er eind november al 2.982 unieke trackers op de beursvloeren. Dat zijn er maar liefst 522 meer dan eind 2010.
Niet slecht, maar aan de ongebreidelde groei uit het verleden is wel een einde gekomen. De vermogens onder beheer klokten eind november af op zowat 1.150 miljard euro. Dat is slechts 4 % meer dan eind 2010.
Het lijken ontgoochelende cijfers voor een sector die het afgelopen decennium gemiddeld 24 % (!) per jaar aanvette (na omzetting in euro), maar toch kunnen we spreken van een goed jaar voor de trackers. Ondanks de knieval van de beurzen wereldwijd (-7 %) hield de sector immers het hoofd boven water.

 

En dat is tegenstelling tot het vermaledijde jaar 2008 toen de sector de broeksriem met 5 % werd aangespannen. Dat had twee redenen. In 2008 gingen de beurzen nog veel meer lager (-40 %). Maar ook de trackermarkt zag er anders uit. In 2008 bestond meer dan 90 % van de trackers uit aandelenproducten en waren er tijdens de slachtpartijen op de beurzen weinig andere trackeralternatieven. Vorig jaar bleef het geld binnen de sector want er vloeide veel geld uit de aandelentrackers… richting obligatietrackers. Die eisen dan ook een steeds groter deel van de koek op: 20 % van de vermogens onder beheer eind november 2011.

Deel dit artikel