Analyse
Beursgenoteerde fondsen: 2011 was niet al te best 6 jaar geleden - woensdag 18 januari 2012

2011 toverde niet al te veel glimlachen op de gezichten van de aandeelhouders in de beursgenoteerde fondsen die op Euronext Amsterdam noteren.

Slecht jaar

Terwijl de obligatiefondsen de eer konden redden (+2 %) eindigden maar liefst driekwart van alle fondsen in het rood. Het gemiddelde verlies bedroeg bijna 8 % voor de hele markt, te wijten aan het hoge aandelenkarakter van de sector. Zowat 70 % van alle producten zijn aandelenfondsen of agressief gemengde fondsen.

 

Het slechte beursjaar zorgde ervoor dat 17 fondsen beslisten om vorig jaar in tegenstelling tot de jaren daarvoor geen dividend uit te keren. Het bevestigt een andere trend: de markt die prat ging op haar hoge dividendrendementen uit het verleden, schroeft die strategie almaar verder terug.

 

En ook al noteren er almaar minder fondsen op de beurs (162 stuks eind 2011, dat zijn er vijf minder dan begin 2011, en maar liefst 300 minder tegenover 2008), het productaanbod blijft interessant. 

 

Impact begroting 2012

Hebben onze nieuwe begrotingsmaatregelen een impact op die fondsen?

 

Meerwaardebelasting

De beursgenoteerde fondsen van Hollands origine zijn NIET onderhevig aan de Belgische meerwaardebelasting die van toepassing is op de verkoop van fondsen met meer dan 40 % in vastrentende activa. Daaronder vallen kortetermijnfondsen, obligatiefondsen en defensief gemengde fondsen. De reden is dat die producten niet over een Europees paspoort beschikken. Geen impact dus.

 

Dividend

Het gros van de producten, iets meer dan acht op tien, keert een jaarlijks dividend uit. Fondsen zoals ING Hoog Dividend Aandelenfonds of Kempen Euro Credit doen dat zelfs viermaal per jaar. Dat dividend is altijd dubbel belast. Naast de Nederlandse roerende voorheffing (15 %) betaalt u ook Belgische: 25 %. Aan die situatie wijzigt de begroting niets. Wel komen de dividenden terecht in uw potje van 20.020 euro.

 

Beurstaks

Voor de fondsen die dividenden uitkeren, betaalt u voortaan 0,09 % bij aankoop én verkoop (i.p.v. 0,7 %). Het plafond wordt begrensd op 650 euro (i.p.v. 500 euro). Voor de beursgenoteerde fondsen die kapitaliseren, geldt zowel bij aankoop als bij verkoop de beurstaks van 0,65 % (i.p.v. 0,5 %) zonder daarbij de grens van 975 euro te mogen overschrijden.

 

Deel dit artikel