Analyse
ING komt tussenbeide 6 jaar geleden - vrijdag 16 december 2011

Een lezer die ING-fondsen kocht net voordat ze van portefeuillestrategie veranderden, werd door de bank vergoed voor zijn ongemak, ook al was ze daartoe niet verplicht.

Een belegger die ING-fondsen had gekocht om minder dan een maand heeft later te moeten vaststellen dat de fondsen compleet van strategie waren veranderd. Zo werd het obligatiefonds in Zweedse kronen ING (L) Renta Fund II SEK bijvoorbeeld omgeruild tegen ING (L) Renta Fund Euro, een fonds in staatsobligaties in euro. Een hemel van verschil getuige de rendementen sindsdien: +8 % voor de Zweedse obligatiemarkt en -0,5 % voor die in euro. Om maar te zeggen, de verschillen tussen beide fondsen zijn groot.

 

Onze lezer kocht zijn stukken tussen de twee bijzondere algemene vergaderingen door tijdens dewelke gestemd werd over het lot van de fondsen. We vonden het dan ook bijzonder vreemd dat hij niet op de hoogte was gebracht van de nakende veranderingen door zijn financiële tussenpersoon. Nochtans beschikte die over alle informatie.

 

De lezer was dan ook terecht misnoegd en we vonden dat hij gegronde reden tot klagen had en recht had op een schadevergoeding, ook al was de bank daartoe niet verplicht.

 

ING toonde zich van haar goede kant en besliste de klant toch te vergoeden voor het geleden leed door onze lezer enkele duizenden euro’s terug te storten. Eind goed, al goed dus.

 

Deel dit artikel