Analyse
Budgetonderhandelingen: belegger in het vizier 6 jaar geleden - woensdag 16 november 2011

In zijn zoektocht naar extra centen om de begroting 2012 sluitend te maken, dreigen de onderhandelaars ook terecht te komen bij de spaarder en de belegger.

Volgende onderwerpen zijn aangeroerd.

Meerwaardebelasting op alle beleggingsfondsen

Voorlopig vallen alleen de fondsen met een Europees paspoort die meer dan 40 % obligaties in de portefeuille hebben onder de meerwaardebelasting bij de verkoop. Die beide voorwaarden zouden nu op de helling staan. Dat betekent dat de fondsen zonder paspoort, zoals het gros van de fondsen met kapitaalbescherming, én de fondsen met minder dan 40 % obligaties aan boord, zoals de aandelenfondsen, onder de meerwaardebelasting zouden vallen. Er hoeft geen tekening bij dat zo’n wijziging bijzonder hard zou aankomen voor de sector in ons land.

Meerwaardebelasting op aandelen

Die kan oplopen tot 50 % indien de aandelen binnen het jaar verkocht worden. Vindt de verkoop plaats tussen de één en de acht jaar: 25 %. Die maatregel stuit – terecht – op de grootste tegenstand en hangt met haken en ogen aan elkaar. We zijn nog ver verwijderd van deze moeilijk in de praktijk te brengen maatregelen.

Verhoging roerende voorheffing

De roerende voorheffing op interesten zou opgetrokken worden naar 20 % (nu: 15 %). Dat geldt zowel voor intresten uit zichtrekeningen, termijnrekeningen, kasbons en obligaties als voor intresten uit obligatiefondsen. De spaarrekening zal blijven genieten van het ‘voordeeltarief’ van 15 %. Ook aandelendividenden blijven hun 25 % voorheffing behouden.

Vermogensbelasting

Crisisbijdrage van 0,5 % op de roerende vermogens van meer dan 1,25 miljoen euro?

1 770 euro

De vrijstelling die u nu krijgt op de eerste 1 770 euro aan intresten op uw spaarboekje blijft behouden maar zou voortaan gebeuren via de belastingaangifte. De bedoeling daarvan is dat het niet langer mogelijk zal zijn om rekeningen aan te houden bij verschillende instellingen om zo het plafond niet te overstijgen. Het spreekt voor zich (sic) dat u de voorheffing pas na een jaar of zo zal kunnen recupereren en dat u gedurende die wachttijd ook geen bijkomende intresten op zult krijgen uiteraard.

 

Deel dit artikel