Analyse
Buitenlandse fondsen: voortaan een lagere roerende voorheffing 6 jaar geleden - donderdag 15 september 2011

De Europese Commissie kon er niet mee lachen dat België in zijn wetgeving de buitenlandse beleggingsfondsen discrimineerde tegenover de Belgische.

  

Bijna twee jaar na de opgestarte inbreukprocedure is de verlaging van de roerende voorheffing op dividenden van heel wat buitenlandse fondsen van 25 % tot 15 % nu een feit. Volkomen terecht en een goede zaak voor de beleggers.


Uitkeringsbeleid

Beleggingsfondsen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Een manier is om te kijken naar het uitkeringsbeleid. Daarbij hebt u de keuze uit kapitalisatieaandelen en distributieaandelen:
– Bij kapitalisatie worden de geïnde opbrengsten (zoals dividenden van aandelen en intresten van cash en obligaties) automatisch en onmiddellijk herbelegd in het fonds waardoor de portefeuille aandikt. Kapitalisatieaandelen keren met andere woorden nooit een dividend uit.
– Bij distributie worden die opbrengsten niet herbelegd, maar al dan niet gedeeltelijk uitgekeerd in de vorm van een fondsendividend. In ons land gebeurt dat meestal jaarlijks.

Kapitalisatie- en distributieaandelen die aan dezelfde inventariswaarde werden gelanceerd, zullen na verloop van tijd hun inventariswaarden zien uiteenlopen. Waarom? Omdat elke dividenduitkering rechtstreeks van de inventariswaarde wordt afgetrokken, wordt het verschil tussen de inventariswaarde van beide types aandelen almaar groter.

Zo werd KBC Renta Decarenta, een koopwaardig fonds in obligaties in Deense kroon, in 1986 gelanceerd aan een inventariswaarde van 5 000 DKK voor zowel het kapitalisatieaandeel als het distributieaandeel. Eind augustus bedroegen de inventariswaardes respectievelijk 26 130,25 DKK en 5 919,44 DKK. Het enige verschil tussen beide is het jaarlijkse brutodividend dat werd uitgekeerd.

Als u de ontvangen brutodividenden onmiddellijk zélf had herbelegd in het fonds, dan zou u – in theorie – ongeveer dezelfde inventariswaarde moeten bekomen als die van het kapitalisatiefonds. In de praktijk steken de instapkosten en de roerende voorheffing daar evenwel een stokje voor.


Roerende voorheffing

Tot voor kort waren er twee niveaus van roerende voorheffing op fondsendividenden van tel in ons land:
– 15 % voor de dividenden van beleggingsfondsen naar Belgisch recht (te herkennen aan de unieke ISINcode die begint met BE) ongeacht de startdatum én voor de dividenden van fondsen naar buitenlands recht opgericht na 1 januari 1994.
– 25 % voor de dividenden van beleggingsfondsen naar buitenlands recht die zijn opgericht vóór 1994.

Aan dat verschil in roerende voorheffing tussen de fondsen naar Belgisch recht en die naar buitenlands recht is nu, grotendeels weliswaar, een einde gekomen. Voortaan geldt een tarief van 15 % voor de dividenden van de beleggingsvennootschappen die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (dat zijn de landen uit de eurozone plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Vallen uit de boot, waardoor de roerende voorheffing van 25 % nog altijd van tel is: de gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar buitenlands recht (zoals de fondsen van AXA Rosenberg en het gros van de fondsen van Carmignac Gestion) en de fondsen die vallen buiten de EER, zoals die van het Britse Threadneedle. Daarbovenop moeten ze al vóór 1994 het levenslicht hebben gezien. Al bij al gaat het om een zeer beperkte selectie waarbij u nog 25 % roerende voorheffing moet betalen.

Directe besparing

De inbreukprocedure van de Europese Commissie levert u een besparing op van 10 % nettodividend. Nemen we als voorbeeld KBC Renta Decarenta Distributie. Vorig jaar keerde het fonds een dividend uit van 190 Deense kronen. De roerende voorheffing (25 %) was 47,5 DKK, voor omzetting in euro. In de nieuwe wetgeving zou dat 28,5 DKK geweest zijn. Een verschil van 19 DKK per aandeel. Op het dividend voor dit jaar, betaalbaar in oktober, zult u voortaan wel 15 % roerende voorheffing betalen.

Prospectus

De wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en al van kracht. De betrokken fondsen zullen hun prospectus aanpassen en ter controle voorleggen aan het controleorgaan FSMA. Nadien zult u de juiste versie kunnen raadplegen.

Deel dit artikel