Analyse
Aandelenfondsen in de zomer 6 jaar geleden - dinsdag 20 september 2011

Geen rustige vakantie.

Overal

Toen het Griekse parlement begin juli het omvangrijke besparingsplan goedkeurde, en dat zeer tegen de zin van de Griekse burger, leek de rust op de financiële markten eventjes weergekeerd. Helaas duurde het feestje niet lang. De Verenigde Staten kwamen al snel op de proppen met amechtige economische cijfers in de vorm van zwakke groei, hoge werkloosheid en een vastgoedmarkt in het slop. Het kostte het land van Uncle Sam zijn felbeheerde AAA-rating. Het politieke getouwtrek rond de verhoging van het schuldenplafond was daarnaast ook niet positief voor het vertrouwen. Toen ook bleek dat de economische groei in heel wat landen uit Azië wegbleef, dat er twijfels rezen over de soliditeit van de banken in Europa en dat de Europese politici niet echt blijk gaven van een doortastend optreden in de schuldenproblematiek, verkochten heel wat beleggers hun aandelen in augustus.

 

Vrije val

Koppel die paniekverkopen aan een relatief dun bevolkte beursmarkt en de omvang van de koersinzinking kreeg sterallures. De beurzen kleurden dieprood. In de eurozone was vooral de beurs van Athene kop van Jut (-33 % op twee maanden), maar ook de Duitse industriële beurs, de best presterende van het afgelopen jaar, verloor haar sterrenstatus en ging bijna een vijfde lager. Het ziet ernaar uit dat de Duitse economie amper nog groeit en dat is toch wel een serieuze ontgoocheling. De euro verloor alvast een cruciale groeimotor. Fondsen in aandelen uit de eurozone doken gemiddeld 17 % lager.

 

Kijken we naar de rest van de wereld dan gingen alle beurzen, op de Filippijnse na (+3,3 % na de publicatie van sterke economische cijfers met een kredietwaardigheidverhoging als gevolg), lager. Wall Street verloor zowat 7 % en in de groeilanden kregen de belangrijke BRIC-beurzen stuk voor stuk 10 % of meer verlies aan het been. Ook daar waren (vooruitzichten op) groeivertragingen en oplopende schulden aan de orde van de dag.

 

Op sectorvlak

Het hoeft niet te verbazen dat vooral de cyclische sectoren die meedeinen op de golven de economie, zoals chemie (-10 %), bouw (-12 %) en auto (-15 %), slaag kregen. De meer defensieve sectoren zoals farma (-3 %) en telecom (-2 %) hielden als vanouds relatief beter stand. Slechts één sector slaagde er in om het hoofd boven water te houden, namelijk die van de goudmijnen (+14 % wereldwijd). Ze klom in het zog van de goudprijs (+22 % in euro).

 

En nu?

Zullen de beurzen nog veel dieper zakken of is het ergste achter de rug? Op economisch vlak zal de kelk nog leeggemaakt moeten worden. We achten de kans op een groeimirakel immers klein en daarom zal het wellicht nog jaren duren vooraleer er orde in de schuldenstal zal komen. Vooralsnog zit er nog geen duurzame oplossing voor de schuldenproblematiek in de pijplijn. Dat vooruitzicht zal als een zwaard van Damocles boven de beurzen blijven hangen.
Mikken op aandelen uit landen waar het economisch gezien (mooie groei, lage schulden) wel goed toeven is, is dan ook geen overbodige luxe. Voorbeelden daarvan zijn Zwitserland en Zweden en enkele groeilanden zoals China Brazilië en India. Ook op sectorvlak spelen we de defensieve kaart met onze keuze voor telecom en farma bijvoorbeeld.

 

Gebruik onze selector.

 

Ook trekken we ons op aan het feit dat al heel veel pessimisme verwerkt zit in de aandelenkoersen en dat schept kansen voor de langetermijnbelegger. Heel wat beurzen noteren vandaag goedkoop. Dat is het geval voor de Britse en de Amerikaanse bijvoorbeeld. Dat de tweede kwartaalcijfers van tal van bedrijven meevallen, bewijst alvast dat het op bedrijfsvlak nog wel best snor zit. We zijn dan ook van mening dat elke te-rugval op de beurzen een koopkans biedt voor de landen en sectoren die we op dit moment aanraden.

 

Eurozone: pak slaag

Bij de fondsen die mikken op aandelen uit de eurozone verloor het best beheerde fonds uit de categorie, BGF Euro-Markets Fund A maar liefst 18,4 % tijdens de zomer. Te wijten aan de posities in de financiële instellingen Intesa Sanpaolo (-38 %) en de Duitse autoconstructeur Daimler (-27 %).

 

Omdat Duitse (-33 %) en Franse (-18 %) aandelen het meeste voorkomen in dit type fonds liepen de verliezen de vorige maanden al snel hoog op. Zelfs na de voorbije daling blijven we de fondsen die louter mikken op aandelen uit de eurozone vermijden. De voornaamste sectorpositie in de regio bestaat uit financiële aandelen (zowat een kwart van de portefeuilles) en we vinden de tijd nog (lang) niet rijp om die kaart al te trekken.

 

Financieel drama

Kop van Jut in de zomer waren de fondsen in financiële aandelen en dan vooral diegene die Europees mikken. Zij verloren meer dan 20 %. De evolutie van een indexfonds zoals Argenta Fund Bank Aandelen is daarbij veelzeggend. Het fonds mikt uitsluitend op de grote financiële namen uit de sector en die gingen alle fors lager, ongeacht het land van oorsprong. Société Générale (-43 %) en Intesa Sanpaolo (-38 %), beide goed voor zowat een vijfde van de portefeuille, waren hier de grote verliezers.

 

De val van de financiële aandelen blijft dus aanhouden. De negatieve spiraal van de voorbije maanden gaf aanleiding tot heel wat geruchten, o.a. dat het Franse Société Générale zou flirten met het faillissement. Dat nieuws, en de vrees voor een kettingreactie, duwde de hele sector diep in het rood. Zo deelden ook de Belgische aandelen in de brokken: Ageas (-25 %), Dexia (-24 %) en KBC (-27 %).

 

Het is nog te vroeg om de steven te wenden richting financiële aandelen. Nieuwe reglementeringen en mogelijke afboekingen op de obligaties in de portefeuilles verhogen de al gebrekkige transparantie niet.

 

Deel dit artikel