Analyse
ING (L) Renta Fund II: meerwaardebelasting of niet? 7 jaar geleden - donderdag 14 juli 2011

Bij de fusie binnen ING (L) Renta Fund II betaalden sommige lezers geen en wel meerwaardebelasting op dezelfde fondsen. Hoe kan dat?

Kwestie van bank…

Het obligatiefonds ING (L) Renta Fund II heeft een ware metamorfose ondergaan. Opvallend is daarbij het relaas van enkele lezers. Sommigen zijn klant bij verschillende banken en betaalden daar, naargelang de instelling, meerwaardebelasting … of niet op krek dezelfde obligatiefondsen. Zo zadelden Deutsche Bank en ING de aandeelhouders niet op met die belasting, terwijl BNP Paribas Fortis dat bijvoorbeeld wel deed. Dezelfde fondsenoperatie heeft dus aanleiding tot een verschillende fiscale behandeling naargelang de instelling waar u het fonds in effectendossier had staan. Hoe is dat mogelijk en wat kunnen diegenen die meerwaardebelasting hebben betaald eraan doen?

 

Technische kwestie…

Zonder in technische details te willen treden, bestempelt ING de fondsenoperatie als een fusie tussen twee aparte beleggingsvennootschappen en niet als een klassieke liquidatie binnen eenzelfde beleggingsfonds. Dat is belangrijk want in het eerste geval is – volgens de fiscalisten van ING – de meerwaardebelasting niet van de partij, terwijl er bij een liquidatie altijd een meerwaardebelasting is. Dat laatste scenario komt in de praktijk het vaakst voor omdat ze ook het snelst en het goedkoopst te verwezenlijken is.

 

Terugbetalen of opnieuw betalen?

Kunnen de klanten van BNP Paribas Fortis de roerende voorheffing die ze hebben moeten betalen terugvorderen van hun bank? Of krijgen zij die belasting automatisch teruggestort?
Was het maar waar, want de realiteit is anders. BNP Paribas Fortis zal de roerende voorheffing enkel maar terugbetalen op grond van een gefundeerde klacht. De roerende voorheffing moet daarvoor al onterecht werden aangerekend. Dat is hier niet het geval volgens de instelling. De betrokken klanten kunnen dus niet terecht bij hun kantoor om de voorheffing terug te eisen.

 

Betalen zij die voorheffing dan dubbel bij de latere verkoop van hun fondsen? Neen. Door nu al roerende voorheffing aan te rekenen, vindt er als het ware een voorschot op belasting plaats. Op dat moment wordt het belastbare inkomen van het fonds op nul geplaatst. Wanneer de klant het fonds daadwerkelijk verkoopt, wordt voor de bepaling van de meerwaardebelasting gekeken naar het moment van de verkoop en het moment van de fusie. U betaalt die voorheffing dan ook niet dubbel.

 

Deel dit artikel