Analyse
Beleggingsfondsen: wat bij faling emittent? 6 jaar geleden - donderdag 28 juli 2011

Nu de banksector opnieuw onder vuur ligt, krijgen we verontruste abonnees aan de lijn. Ze maken zich zorgen over hun tegoeden maar ook over hun beleggingsfondsen. Wat gebeurt er met een fonds als de emittent over de kop gaat?

Eigenaar

Wat beleggingsfondsen en pensioenspaarfondsen betreft, is er geen reden tot paniek. Het faillissement van een bank impliceert niet het faillissement van de fondsen die ze beheert. Elk fonds is immers juridisch een aparte entiteit. De activa van gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn geen eigendom van de bank maar wel van alle houders van deelbewijzen van het fonds in kwestie. Net zoals voor andere effecten die u op een effectenrekening hebt staan, zult u die in principe voor 100 % recupereren. Enkel in geval van onregelmatigheden (fraude of fouten), zal het beschermingssysteem tot maximaal 100 000 euro tussenbeide komen. Dit geldt zowel voor beleggingsfondsen die door de bank zelf beheerd worden als voor andere beleggingsfondsen die u bij de bank op een effectenrekening hebt staan.

 

Depositohouder

Beleggingsfondsen vertrouwen hun vermogen meestal toe aan een depositohouder, die niet noodzakelijk tot dezelfde groep behoort als de bank die de fondsen beheert. Als de depositohouder op de fles gaat, wat in de praktijk zeer onwaarschijnlijk is, zal dat het vermogen van het fonds gedeeltelijk aantasten: de liquiditeiten zullen verloren gaan en het is mogelijk dat sommige effecten niet worden teruggevonden.

 

Een duidelijk overzicht van wat en hoe u beschermd bent vindt u in onze rubriek ‘Thema’, ‘Veiligheid spaar- en beleggingstegoeden’.

 

Deel dit artikel