Analyse
Carmignac-fonds: tegen welke koers? 7 jaar geleden - dinsdag 31 mei 2011

Een online aankooporder geplaatst op maandag 16 mei rond 20 uur bij Deutsche Bank werd uitgevoerd op de koers die donderdag op 19 mei in de krant terug te vinden was. Waarom?

Niet zoals bij een aandeel

In tegenstelling tot de aankoop van een aandeel weet u nooit op voorhand de exacte prijs die u zult betalen voor een beleggingsfonds. Limietorders zijn immers onmogelijk en de koers wordt slechts berekend nadat alle orders zijn verzameld. Het is dus goed mogelijk dat u een andere koers krijgt aangerekend dan u in eerste instantie had verwacht.

 

Timing van de verrichtingen

In dit geval, stellen we vast dat de aankoop van het Carmignac-fonds correct is verlopen.
Alle inschrijvings- en terugkoopprocedures van het fonds vindt u terug in het unieke fondsenprospectus dat voor iedereen toegankelijk is. Daarin staat dat Carmignac Gestion, de emittent van het fonds, alle orders komende van de financiële instellingen (zoals Deutsche Bank) centraliseert vóór 18 uur. Die orders worden verhandeld tegen de inventariswaarde van de dag van het order. De orders uitgevoerd ná 18 uur worden beschouwd als pas uitgevoerd op de volgende werkdag. In dit geval kwam het order dus te laat om nog op maandag 16 mei te worden verwerkt. Het order werd m.a.w. beschouwd als een order van 17 mei.

 

Op het einde van de handelsdag berekent Carmignac Gestion aan de hand van de slotkoersen van de effecten in portefeuille de netto-inventariswaarde van de dag. Alle orders die voor 18 uur zijn ingegeven, worden dan ook afgehandeld tegen die koers. Alle orders van maandag 16 mei hebben als koers 5014,83 EUR gekregen. Aangezien het order niet officieel op maandag hebt ingegeven, is deze koers niet van toepassing geweest. De netto-inventariswaarde van dinsdag 17 mei bedroeg 5028,41 EUR.

 

Carmignac Gestion publiceert de inventariswaarde een dag na de centralisatie van de orders. De timing van die communicatie zal ervoor zorgen dat u de inventariswaarde terugvindt in de financiële krant van die dag zelf of van nog een dag later. Dat laatste was hier het geval. De koers van het fonds van dinsdag 17 mei, gepubliceerd door Carmignac Gestion op woensdag 18 mei, vond zijn weg in de krant van donderdag 19 mei. Niets abnormaals.

 

Op te volgen

Vooraleer een order voor een beleggingsfonds in te geven, raden we aan om een blik te werpen in het (verkorte) prospectus waar alle voorwaarden instaan. Heeft het fonds een wekelijkse inventariswaarde, in plaats van een klassieke dagelijkse, plaats dan uw order zo dicht mogelijk tegen die berekeningsdatum. U kent de inventariswaarde waartegen u precies zult handelen weliswaar niet, een inschatting maken van de grootorde kunt u wel.

 

Deel dit artikel