Analyse
Bewaarloon terugbetaald 7 jaar geleden - woensdag 27 april 2011

Voor het eerst rekent de bank bewaarloon aan voor een fonds dat al meerdere jaren op zijn effectenrekening staat. De klant kan zich niet herinneren dat hij hierover geïnformeerd werd en vraagt de terugbetaling. Met succes…

De feiten

Al sinds 2002 bezit dhr. N. deelbewijzen van het fonds Socgen International, een gemengd fonds dat hoofdzakelijk in internationale aandelen belegt. Deze deelbewijzen staan al sinds hun aankoop op een effectenrekening bij Société Générale Private Banking maar in 2011 moet dhr. N. er plots 60,50 EUR bewaarloon voor ophoesten. Verbaasd stuurt hij een brief naar zijn bank waarin hij vraagt om meer info en om dit bedrag terug te storten omdat hij hierover nooit correct werd geïnformeerd.

Hoe zat de vork in de steel ?

Kort daarna ontvangt hij een brief waarin wordt uitgelegd dat het beheer van het fonds in kwestie werd toevertrouwd aan een andere beheerder, in casu Amundi, en dat dit ook gepaard ging met een naamswijziging van het fonds in Amundi International Sicav. Die wijzigingen hadden amper invloed op het beheer van het fonds en op het beleggingsbeleid, maar wel op de kostenstructuur! Dat de bank in het verleden geen bewaarloon had aangerekend, was te verklaren doordat men het fonds altijd als een "huisfonds" had beschouwd, beheerd door Société Générale Asset Management, ook een dochter van de groep Société Générale. Sinds 2010 staat echter een externe partner in voor het beheer en gaat het dus volgens de bank niet langer om een "huisfonds" (ook al heeft Société Générale een belang van 25 % in Amundi). Daardoor valt het nu ook onder de normale tarifering, met name een bewaarloon van 0,1210 % van de tegoeden, met hoe dan ook een minimum van 60,50 euro per jaar.

Commercieel gebaar

Dhr. N. houdt voet bij stuk dat hij niet correct werd geïnformeerd over de tariefwijziging die voortvloeide uit de beheerderswissel en de bank stemt er uiteindelijk mee in om hem voor dit jaar het aangerekende bewaarloon terug te storten. In de toekomst zal hij uiteraard wel het normale tarief moeten betalen.

Concurrentie laten spelen

De heer N. is tevreden over de manier waarop Société Genérale Private Banking reageert maar is toch niet van plan om voortaan elk jaar iets meer dan 60 euro bewaarloon neer te tellen. Hij beslist om zijn deelbewijzen over te hevelen naar Keytrade Bank, waar hij eveneens klant is. Hij had immers gezien dat zijn fonds ook deel uitmaakt van het fondsenaanbod van Keytrade en dat de online bank hiervoor geen bewaarloon aanrekent. Dhr. N. vraagt dan ook aan Keytrade om de transfer te regelen. Een paar dagen later krijgt hij telefoon van Société Générale om hem ervan op de hoogte te brengen dat de deelbewijzen inderdaad naar Keytrade werden overgeplaatst en dat de transferkosten die hiervoor normaal verschuldigd zijn (48,40 EUR) hem niet zouden worden aangerekend. Opnieuw een sportief gebaar van de bank.

Banken rekenen meestal geen kosten aan om zogenaamde "huisfondsen" (lees: van de eigen financiële instelling of groep) te bewaren op een effectenrekening. Voor fondsen van concurrerende instellingen rekenen sommige anken wel bewaarloon aan: een percentage van het belegde bedrag (doorgaans tussen 0,10 en 0,25 % per jaar), met meestal een bepaald minimumbedrag dat sowieso verschuldigd is. Sommige banken werken ook met een forfait per effectenlijn, bijv. 10 euro per post. Maar er zijn ook banken, zoals Keytrade Bank, die helemaal geen bewaarloon aanrekenen.

 

Deel dit artikel