Analyse
Uw uraniumbeleggingen 7 jaar geleden - maandag 14 maart 2011

Zullen deze producten niet lijden onder onzekerheid die ontstaan is na de kernongevallen in Japan?

Die kans bestaat bestaat inderdaad.
Voorzichtigheidshalve raden we u aan om uw trackers te verkopen.


In juni 2009 en januari 2010 hebben we u twee aan uranium gelinkte trackers aangeraden:
ETFX WNA Global Nuclear Fund (Euronext Amsterdam; ISIN: IE00B3C94706),
Market Vector Nuclear (New York; ISIN: US57060U7046).

 

Riskeren deze fondsen, zoals alle uraniumgelinkte effecten niet onder druk te komen door de onzekerheid die de kernongevallen in Japan voor de sector gecreëerd hebben?

 

Dat risico bestaat inderdaad.

Ook al zal de vraag naar uranium wellicht op peil blijven aangezien grootgebruiker China al verklaard heeft dat het ondanks het ongeval in Japan, vasthoudt aan zijn plannen met betrekking tot kernenergie, toch zullen de aandelen van de sector onder druk komen. Maandag 14 maart daalden er al koersen op de Australische beurs. De (voorlopige) sluiting van kernreactoren in Japan zal de vraag afremmen en op de prijzen wegen. In India zouden projecten kunnen uitgesteld worden.

Bij de opening van de beurzen op 14 maart stond ETFX WNA Global Nuclear Fund al op 7,3 % verlies, waardoor de winst sinds ons eerste aankoopadvies in juni 2009 tot 13 % werd herleid.

Market Vectors Nuclear stond vóór 11 maart nog op 15 % winst (omgerekend in euro en rekening houdend met de dividenden die sinds ons advies in juni 2009 uitgekeerd werden), maar de kans is groot dat die bij de opening van de Amerikaanse beurzen (bij ons maandag 14 maart ‘s avonds) eveneens daalt.

Deel dit artikel