Analyse
Grote terugkeer van inflatie 7 jaar geleden - donderdag 24 februari 2011

Het inflatiespook, van de aardbol verdwenen tijdens de wereldwijde recessie, maakt opnieuw zijn opwachting. Als uw belangrijkste bekommernis is uw koopkracht te behouden dan mag u nog steeds fondsen die beleggen in inflatie gebonden obligaties, kopen.

De grondstoffenprijzen gaan door het dak

In de eurozone is de jaarlijkse inflatie in januari op 2,4 % uitgekomen tegenover 2,2 % in december en nauweijks 1 % twaalf maanden eerder. De zomer van 2009, toen de prijsevolutie negatief was en deflatie op eenieders lippen lag, lijkt alweer een ver verleden. Sindsdien is veel water naar de zee gevloeid. Het herstel van de ontwikkelde landen is sterker geweest dan verwacht. En tegen alle verwachtingen in is de wereldwijde recessie nauwelijks gevoeld in de ontluikende landen. De nieuwe economische kampioenen, met China op kop, vertraagden nauwelijks en bleven stevige groeicijfers publiceren. Met als gevolg dat de wereldwijde vraag naar grondstoffen bleef groeien terwijl het aanbod, dat altijd tijd nodig heeft om zich aan te passen, niet of nauwelijks toenam. De prijzen gingen dan ook weer door het dak. Deze stijgingen zijn ook aangewakkerd door het soepel monetair beleid in de ontwikkelde landen waardoor de wereld werd overspoeld door liquiditeiten die de speculatie deed toenemen. De extreme klimatologische omstandigheden (droogte in Rusland en overstromingen in Australië) hebben dan weer de agrarische grondstoffen een extra duw in de rug bezorgd.

Te optimistische markten

De recente inflatiehausse is enkel te wijten aan de sterke prijsstijging van grondstoffen. Zonder voedingsproducten en energie komt de Europese inflatie nauwelijks boven de 1 % uit. De Europese Centrale Bank (ECB) maakt zich dan ook weinig zorgen. Hoewel ze de volgende maanden weldegelijk een verdere toename van de prijzen verwacht, rekent ze daarna op een automatische matiging en een terugkeer naar het objectief van 2 %. Deze analyse lijkt gedeeld te worden door de markten, die hun inflatieverwachtingen, nog steeds rond de 2 % op middellange en lange termijn, niet hebben verhoogd. Dit scenario lijkt te kloppen op korte termijn maar is op langere termijn veel te optimistisch. Het is niet omdat de huidige inflatieopstoot dezelfde oorzaak heeft dan in 2008 dat ze noodzakelijk dezelfde afloop zal kennen. Eind 2008 hebben de financiële crisis en de recessie de wereldwijde vraag en dus de prijzen doen dalen. Vandaag blijven de ontluikende markten stevig groeien en een bruuske prijsterugval is dan ook weinig waarschijnlijk. De hoge grondstoffenprijzen zullen niet direct verdwijnen en zich op middellange termijn vertalen in hogere consumptieprijzen.


Het einde van het deflatoir effect

Er is nog een ander fenomeen dat de inflatie op langere termijn zal aanwakkeren. Tijdens het laatste decennium heeft de aanzienlijke import uit de opkomende landen, die over goedkope arbeidskrachten beschikten, een te hoge inflatie in de industrielanden verhindert. Dit fenomeen en de recente recessie hebben er veel meer voor gezorgd dat de jaarlijkse gemiddelde inflatiestijging zich heeft beperkt in de eurozone tot 2 %, dan de politiek van de ECB. Maar aan dit proces is een einde gekomen. Zowat alle arbeidsintensieve consumptiegoederen worden geproduceerd in lage loonlanden waar arbeiders hogere lonen beginnen eisen. Het zijn echter precies deze landen die de inflatie de komende jaren zullen aanpoken! In China, de werkplaats van de wereld, zijn de lonen in de meest dynamische provincies met 20 % toegenomen.

Ons advies

De zwakke Europese consumptie beperkt weliswaar de capaciteit van bedrijven om de stijgende productiekosten door te rekenen aan de consument maar toch kan ze dit niet volledig tegenhouden. De stijgende grondstoffenprijzen zullen bijdragen tot een geleidelijke prijstoename van productie- en consumptiegoederen terwijl de spiraal van hogere prijzen, hogere lonen reeds in gang is gezet. Niet in Europa waar de hoge werkloosheid de stijging van de lonen blokkeert maar in de opkomende landen die bij ons de meeste consumptiegoederen leveren. De markten die de komende jaren een inflatie in de eurozone van zo’n 2 % vooropstellen, zijn te optismisch. Het is zeer waarschijnlijk dat de prijzen sterker zullen stijgen. Aan inflatie gebonden obligaties (de coupon en/of het bedrag dat terugbetaald wordt op de vervaldag, passen zich aan de inflatie aan) zijn de enige optie om zich te beschermen tegen koopkrachtverlies. We raden u de volgende fondsen aan:
– Amundi Euro Inflation Bond
– BNPP L1 Bond Euro Inflation Linked
– Invesco Euro Inflation Linked Bond A
– KBC Bonds Inflation Linked
– Schroder International SF Global Inflation Linked Bond A


Deel dit artikel