Analyse
Obligatiefondsen in vreemde munt: fiscale tip 7 jaar geleden - woensdag 22 december 2010

Sinds de meerwaardebelasting op obligatiefondsen van kracht is, is het belangrijk om fondsen die beleggen in obligaties in vreemde munt te kopen in die vreemde munt en niet in euro. Kiezen voor een goed beheerd fonds blijft natuurlijk criterium nummer één.

Bijzonder weinig obligatiefondsen ontsnappen aan de belasting. De (dalende) renteomgeving van de voorbije jaren zorgde immers voor heel wat meerwaarden in de portefeuilles van de obligatiefondsen. Uw obligatiefondsen vandaag verkopen, kan u dan ook ettelijke procenten rendement kosten.

Discriminatie

Om het leed te verzachten, wijzen we u echter op een ‘gat’ in de wetgeving waarvan u kunt gebruikmaken maar dat enkel van toepassing is indien u wilt beleggen in obligatiefondsen die beleggen in vreemde munt.
Belangrijk om te weten, is dat onderstaande truc toelaat om in het beste geval de meerwaardebelasting sterk te verlagen. Het is echter geen gratis maaltijd. De keerzijde van de medaille is dat u in het slechtste geval zult opgezadeld zitten met een meerwaardebelasting die iets hoger zal zijn dan indien u de onderstaande strategie niet had toegepast (zie verder).
Hoe dan ook, primordiaal blijft in de eerste plaats te kiezen voor een goed beheerd fonds dat belegt in een categorie met potentieel. Het fiscale plaatje is daaraan altijd ondergeschikt.

Discriminatie ?
Wilt u beleggen in een obligatiefonds in vreemde munt en kunt u kiezen tussen een fonds dat de inventariswaarde uitdrukt in euro, of een dat wordt uitgedrukt in de munt waarin effectief wordt belegd, dan bepaalt die keuze de grootte van de meerwaardebelasting.

Waarom?
In het eerste geval zal de fiscus rekening houden met de wisselkoersevolutie van de belegde munten tegenover de euro om de meerwaardebelasting te berekenen. In het tweede geval totaal niet. Gezien de grote schommelingen die we de laatste jaren zien op de wisselmarkten is dat een heel belangrijk gegeven.

Voorbeeld

Stel dat u in april 2008 besliste om op het dollardieptepunt van de laatste jaren zowel Parvest Bond USD C (inventariswaarde bij aankoop: 371,62 dollar), dat noteert in Amerikaanse dollar, als tweelingbroer Parvest Bond USD C EUR (232,58 euro), dat noteert in euro, te kopen. De portefeuilles van beide fondsen zijn krek dezelfde, de rendementen geboekt door de fondsen ook, na omzetting in euro. Eind vorige maand besliste u winst te nemen en te verkopen tegen respectievelijk 422 dollar en 324,18 euro. Uw totale winst, vóór meerwaardebelasting en ná omzetting in euro, bedraagt in beide gevallen 39,4 %. Die winst kwam deels door de goede prestatie van de dollar in euro (+22,8 %).

De belasting
– Voor Parvest Bond USD C in dollar zal de fiscus het verschil maken tussen de inventariswaarde bij verkoop en die bij aankoop in dollars. In dit geval is dat: 422 dollar minus 371,62 dollar = 50,38 dollar. Dat bedrag zal nadien worden omgezet naar euro tegen de wisselkoers van de dag van de afrekening naar de belegger: 38,70 euro. De roerende voorheffing van 15 % daarop maakt een belasting van 5,8 euro. Dat is een kost van 1,8 % op uw verkoopprijs.
– Voor Parvest Bond USD C EUR in euro zal de belasting berekend worden op het verschil in inventariswaarden in euro: 324,18 euro minus 232,58 euro = 91,60 euro. De roerende voorheffing daarop is 13,74 euro. Dat knaagt 4,2 % af van uw verkoopprijs, wat meer dan het dubbele is van het bovenstaande dollarvoorbeeld. En dat komt omdat de fiscus in dat geval wél rekening houdt met de wisselkoersevolutie.

Stel nu dat de omgekeerde situatie zich had voorgedaan en dat de dollar met 22,8 % was gedaald tegenover de euro. Dat is voor u de slechtste situatie, ook fiscaalgewijs. In dat geval zou de negatieve dollarevolutie alle opgebouwde meerwaarde in de portefeuille van het eurocompartiment hebben opgegeten waardoor er geen meerwaardebelasting van doen zou zijn voor dat compartiment. Voor het dollarcompartiment zou er daarentegen wel een meerwaardebelasting zijn. Die zal echter afgezwakt worden door de lagere dollarkoers bij de omzetting in euro. In dit geval zou de roerende voorheffing 3,6 euro bedragen, of een kost van 1,8 % op de verkoopprijs.
Kortom, staat de munt waarin belegd bij verkoop lager dan bij aankoop, dan zult u door de muntdiscriminatie op fiscaal vlak slechter af zijn met een fonds uitgedrukt in die vreemde munt.

Koop in vreemde munt

Waarom wilt u beleggen in fondsen die mikken op obligaties in vreemde munt? Ze zorgen uiteraard voor een extra diversificatie in uw portefeuille. Maar u zou ze nooit opnemen indien u er geen hoge rendementsverwachtingen van zou hebben. In onze modelportefeuilles steken bijvoorbeeld obligaties in Zwitserse frank en Zweedse kroon. Daarbij zijn het niet de hoge coupons die ons aantrekken want de lokale obligaties leveren (iets) minder op dan soortgelijke in euro. Neen, we beleggen in die obligatiefondsen omdat we net geloven in het potentieel van die munten afkomstig van gezonde economieën.

De opkomst van de zogenaamde muntklassen, waarbij hetzelfde fonds in meerdere munten kan gekocht worden, zorgt ervoor dat u vandaag vaak de keuze hebt uit fondsen die de inventariswaarde uitdrukken in euro of in een vreemde munt. Het rendement van beide fondsen, na omzetting in euro, zal tijdens de levensloop van het fonds in uw portefeuille daarbij hetzelfde zijn, maar de fiscale behandeling bij verkoop is dat dus helemaal niet.

Uw keuze is dan ook simpel. Gelooft u in het potentieel van de munt waarin belegd wordt, en waarom zou u dat niet doen, dan gaat u er best volledig voor en kiest u voor een beleggingsfonds dat de inventariswaarde uitdrukt in die munt. Zelfs indien u een natuurlijke aversie hebt voor extra lijnen in vreemde munt in uw effectendossier. U kunt na verkoop van uw beleggingsfonds uw vreemde valuta immers onmiddellijk omzetten in euro.

Zoals steeds is er een uitzondering op de regel. Voor de obligatiefondsen die mikken op obligaties in een resem munten, denk maar aan de wereldwijde obligatiefondsen, is het onbegonnen werk om vooraf in te schatten welke muntversie, euro of dollar in de praktijk, in de toekomst fiscaal het voordeligst zal zijn. Wat die categorie betreft, kiest u beter voor het goed beheerde fonds dat het beste bij u past.

Deel dit artikel