Analyse
Converteerbare obligatiefondsen: het beste van twee werelden 7 jaar geleden - vrijdag 17 december 2010

Na een rampzalig 2008 boekten de fondsen in converteerbare obligaties uitstekende prestaties in 2009. Ook dit jaar doet de categorie het niet slecht. De fondsen profiteren van de klim op de aandelenbeurzen én van de daling van de risicopremie op bedrijfsobligaties.

 

Meerwaarde

Vorig jaar nodigden we u uit om uw portefeuille te spreiden met fondsen die beleggen in converteerbare obligaties. Die markt was door de financiële crisis volgens ons te zwaar aangepakt waardoor er een opportuniteit voor het rapen lag. Beleggers die ons toen gevolgd waren, konden eind november neerkijken op winsten boven de 10 %, met als topper DWS Invest Convertibles. Geen onaardige opbrengst voor een belegging van iets meer dan een jaar. Een (groot) deel van de schade opgelopen tegenover de klassieke staatsobligaties is daarmee ingehaald. Mag u zich aan nog meer lekkers verwachten?

 

Converteerbaar?

Net als klassieke bedrijfsobligaties worden converteerbare obligaties uitgegeven door bedrijven op zoek naar geld. Het grote verschil tussen beide types obligaties is dat converteerbare obligaties op een bepaald moment kunnen worden omgezet in een bepaald aantal aandelen tegen een vooraf gekende koers. Dat betekent dat als de koers van dat aandeel stijgt tot boven die omwisselkoers, de winst van de obligatiehouder groter wordt.

 

Belangrijk in dat verhaal is dat u, of in dit geval de fondsbeheerder die de obligatie heeft gekocht, het recht heeft, en niet de verplichting, om tot die ruil over te gaan. Hij zal dat recht uiteraard slechts uitoefenen indien dat voor het fonds voordelig is.
Toch een nuance daarbij. Een fonds in converteerbare obligaties blijft in de eerste plaats een obligatiefonds. Die rechten uitoefenen zou het fonds immers al snel opzadelen met een ongewenst ‘gemengd’ karakter (= aandelen plus obligaties). Daarom worden in de praktijk aandelenposities vrij snel verkocht of obligatieposities – met winst – doorverkocht.

 

Daarom spreekt men bij deze categorie ook snel van ‘het beste van twee werelden’. Stijgen de beurzen, dan is dat goed voor de converteerbare obligaties in de portefeuille. En dalen de beurzen, dan kan de belegger nog altijd rekenen op het klassieke vangnet van de obligatiecoupons. Dat vangnet is een relatief gegeven in een omgeving waar beleggers hun bedrijfsobligaties zelfs niet aan de straten verkocht krijgen uit vrees voor wanbetalingen bij de uitgevende instellingen.

 

In ruil voor die conversiemogelijkheid is de coupon van een converteerbare obligatie meestal lager dan die van een gewone obligatie. En vergis u niet. De evolutie van een fonds in converteerbare obligaties is sterker gelieerd met die van de aandelenmarkten dan met die van de evolutie van de intrestvoeten. Op de eindvervaldag hangt de uitbetaling van de converteerbare obligatie dan ook af van de prijs van het onderliggende aandeel, wetende dat de obligatiehouder voor de terugbetaling van de nominale waarde (à pari) kan kiezen.

 

Portefeuillespreiding

Door de huidige marktomgeving van lage rentevoeten kunnen bedrijven zich vaak goedkoop financieren op de klassieke, niet converteerbare, manier en is het aanbod aan nieuw converteerbaar bloed magertjes. Dat betekent dat de meeste convertibles als zoete broodjes van de hand gaan, met hogere obligatieprijzen tot gevolg. De wet van hoge vraag en beperkt aanbod zeg maar, zeker in het kwalitatieve segment van de markt. Zo had biofarmagroep UCB vorig jaar veel succes met haar uitgifte en kon Autonomy, het Britse infrastructuursoftwarebedrijf, in februari een megatranche probleemloos beklinken (aan 3,25 % coupon). We achten het moment nog niet rijp om winst te nemen op convertibles.

 

U mag zelfs nog kopen in het kader van een verdere spreiding van uw portefeuille. Door de zware koersval van 2009 zijn tal van uitgiften nog steeds correct geprijsd en ook de coupons zijn nog steeds interessant ten opzichte van staatsemissies.

 

Beleg wereldwijd

Drie soorten fondsen in convertibles dingen naar uw hand: Europese, Aziatische en wereldwijde. Van de eerste twee zijn we geen voorstander. We beleggen op dit moment noch in een gespreid mandje Europese aandelen, noch in een mandje Europese obligaties. Aziatische fondsen kopen we ook niet omdat die vooral sterk beleggen in minder interessant geworden munten vooral zoals de Australische dollar.

 

U mag convertibles kopen als spreiding binnen een portefeuille en mikt daarbij best op een sterk gespreid wereldwijd fonds. Bij gebrek aan een echte categorietopper en zelfs een beursgenoteerde tracker kiezen we voor DWS Invest Convertibles) en KBC Bonds Convertibles. Bedrijven uit de Verenigde Staten vormen de grootste post in beide fondsen.

 

Deel dit artikel