Analyse
Meerwaardebelasting op obligatiefondsen toegelicht 7 jaar geleden - dinsdag 23 november 2010

Bent u van plan een obligatiefonds te verkopen, dan is de kans groot dat de fiscus een graantje mee zal pikken op uw verkoop. Dat gebeurt via de beurstaks enerzijds en de meerwaardebelasting anderzijds. Die eerste is gekend en gemakkelijk te berekenen, die tweede is dat niet en zorgt bijwijlen voor een stevige financiële kater. Toch kunt u uzelf uit de slag trekken en op voorhand een maximumbedrag gaan berekenen.

Vorige maand verkochten we onze fondsenposities in obligaties in Australische dollar en in Nieuw-Zeelandse dollar. Dat leverde de beleggers die onze aankooptips in het verleden hebben gevolgd een aardige duit op. Maar bij die verkoop kwam ook een eindafrekening bij kijken. Vadertje Staat eiste immers zijn deel op in de vorm van beurstaks (0,5 % met een maximum van 750 euro) en – vooral – roerende voorheffing op de verkoopprijs. Niet onbelangrijk om te weten want die voorheffing kan u in het slechtste geval ettelijke procenten kosten van uw totale verkoopprijs.

Daar kunt u niets aan doen en het mag u ook niet tegenhouden om tot de verkoop over te gaan. Om verrassingen te vermijden, kan het echter geen kwaad om op grond van de inventariswaarden op voorhand in te schatten hoeveel de verkoop u aan voorheffing zal kosten.

 

Meerwaardebelasting

Begin 2008 kwam de regering af met een meerwaardebelasting van 15 % op de verkoop van fondsen met meer dan 40 % in cash en obligaties. Voorwaarde is dat het fonds over een Europees paspoort moet beschikken. Ontsnappen aan de regel: de fondsen die minstens 90 % van de ontvangen roerende inkomsten uitbetalen.

 

Dubbele pech voor de belegger was dat want A/ de meeste fondsen hebben een Europees paspoort en B/ weinig fondsen hebben in hun statuten staan dat zo veel ontvangen inkomsten dienen te worden uitgekeerd. Het gevolg: zowat alle thesauriefondsen en obligatiefondsen vallen onder de meerwaardebelasting, ongeacht of ze nu hun dividenden oppotten of uitkeren Hebt u een obligatiefonds in uw bezit, dan is de kans dus huizenhoog dat u bij verkoop onder die belasting valt.

 

Belasting inschatten

U kunt nu de belasting zelf gaan inschatten. Het slechte nieuws is dat een correcte berekening veelal niet mogelijk zal zijn omdat u wellicht niet over alle info zult beschikken (zie verder). Het goede nieuws is dat uw berekening wel een maximale kost zal opleveren en de werkelijke belasting lager kan liggen.

 

Het gemakkelijkst te berekenen, is voor een fonds in euro. Twee inventariswaardes zijn belangrijk: die bij aankoop en die bij verkoop. Belangrijk daarbij is dat de fiscus maximaal tot 1 juli 2005 kan teruggaan. Die kunt u opvragen bij uw financiële instelling of bij ons op 02/542 33 51.
De inventariswaarde op het moment van verkoop trekt u vervolgens af van de inventariswaarde op het moment van aankoop en klaar is kees. U hebt meteen uw belastbare basis in euro. Dat bedrag vermenigvuldigt u met 15 % en u krijgt het maximumbedrag dat u zult betalen aan de fiscus.

 

Voor inventariswaardes uitgedrukt in vreemde munt is dezelfde procedure van tel maar dient u de belastbare basis om te zetten in euro. U trekt dus de inventariswaarde bij verkoop af van die bij aankoop om zo de belastbare basis in vreemde munt te krijgen. Dat bedrag zet u vervolgens om naar euro. Dat kunt u doen aan de wisselkoers van de dag van de verkoop. In de praktijk gebruiken de financiële instellingen de koers op de dag van de afrekening naar de klant toe. Vervolgens neemt u daar 15 % van om de belasting te kennen.

 

Praktisch voorbeeld

U bent dus in staat om de maximale kost te berekenen. Die zult u ook effectief betalen indien u uw fonds verkoopt bij een financiële instelling die niet over de nodige details beschikt om de echte meerwaarde te berekenen.
Een voorbeeld. U verkoopt het door u al sinds 2008 gekoesterde obligatiefonds KBC Bonds Capital Fund (LU0052032520 ) eind oktober tegen 763,78 euro. De koers begin 2008 was 636,42 euro. Het verschil, 127,36 euro, wordt belast tegen 15 %. De meerwaardebelasting van 19,1 euro is een last van 2,5 % op de verkoopprijs.

 

Doet uw financiële tussenpersoon echter ook de inspanning om erachter te komen wat het percentage in de fondsenportefeuille is dat op het moment van verkoop werkelijk onder de belasting valt, het zogenaamde schuldvorderingspercentage, dan kan ook daarmee rekening worden gehouden. Niet onbelangrijk, want posities in opties en futures bijvoorbeeld vallen niet onder de belasting.
Bij KBC Bonds Capital Fund is dat schuldvorderingspercentage 55,27 %. Het verschil tussen de inventariswaardes, 127,36 euro, dient dan ook gecorrigeerd te worden met die 55,27 %. De belastbare basis bedraagt nu slechts 70,39 euro en 15 % belasting daarop is 10,56 euro. Of een last van 1,4 %.
Nagaan hoe uw tussenpersoon de meerwaardebelasting berekent, kan dus interessant zijn.

 

Hoe berekent u concreet de meerwaardebelasting?

 

Deel dit artikel