Analyse
Loont BNP Paribas Quam de moeite? 7 jaar geleden - maandag 15 november 2010

De laatste maanden krijgen we tal van lezersvragen in verband met telgen uit de BNP Paribas Quam Fund-familie. Gaat het hier om een product met toegevoegde waarde voor uw portefeuille of niet?

Dat het BNP Paribas Fortis menens is over de promotie van BNP Paribas Quam Fund, hebben we gemerkt. Zelden kregen we zoveel vragen over één bepaald product. Onze lezers kregen de fondsen meestal aangeboden als alternatieve spreiding binnen hun portefeuille of als arbitragemogelijkheid wanneer er geld vrijkwam. Niets nieuws onder de zon, maar net omdat een buitenbeentje als Quam Fund wordt aangeboden, is het niet abnormaal dat we veel vragen krijgen. Het fonds is noch een klassiek aandelenfonds, noch een obligatiefonds, maar een gemengd fonds ‘met een draai’.

 

  

Speciaal geval

Quam Fund is een gemengd fonds. Dat wil zeggen dat het de mosterd haalt bij zowel aandelen als obligaties. In dit geval is dat via een belegging in andere fondsen, meestal van derde partijen zoals Invesco en J.P. Morgan. In de tabel hebben we de portefeuillewegingen in de grote activaklassen meegegeven (situatie eind september 2010). Onder ‘Rest’ steekt er vooral cash en een beetje vastgoed.

 

Quam Fund is een kwantitatief beheerd fonds. Quam staat immers voor ‘QUantitative Asset Management’. Dat wil zeggen dat een computermodel hier de dienst uitmaakt in plaats van een beheerder van vlees en bloed. In het algemeen lopen we niet al te hoog op met dat type fondsen, maar het hoeft ook geen handicap te zijn.

 

Wat het fonds speciaal maakt, is dat manier waarop het omgaat met risico. Risicobeheersing staat hier centraal, ook al is er op geen enkel moment sprake van kapitaalbescherming, laat staan een of andere garantie. De streefdoelen van de fondsen zitten vervat in de fondsennaam. Zo is er ‘Quam 5 – 15’ bijvoorbeeld. De doelstelling van dat fonds is om de portefeuilleschommelingen rond het rendement te beperken tot 5 %, in plus of in min, op jaarbasis. Om u een idee te geven, dat komt overeen met de schommelingen geboekt door een obligatiefonds in euro. Geen bokkensprongen dus. Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich ‘Quam 25 – 60’ dat zeer sterk kan bewegen. De marge van 25 % overtreft die van het gemiddelde wereldwijde aandelenfonds (minder dan 20 %) en geeft het fonds heel wat bewegingsruimte.

 

Belangrijk om te weten, is dat geen enkele waarborg wordt gegeven wat die risicodoelstelling betreft. In de praktijk werd ze sinds de start in 2006 wel steeds behaald voor alle compartimenten.

 

Daarnaast wordt een rendementsdoelstelling voor gesteld. Ook die zit vervat in de fondsennaam.
Zo heeft ‘Quam 10 – 25’ als doel om een jaarlijks rendement te bieden tussen - 10% en + 25 %. Voor ‘Quam 25 – 60’ is dat zelfs tussen -25 % en +60 %.

  
Ook wat de rendementsdoelstelling betreft is er geen enkele waarborg. Ze is echter zo ruim dat de fondsen ze probleemloos halen.

  

Toegevoegde waarde

Vergis u niet. Het allerbelangrijkste doel van Quam Fund is om in de eerste plaats de risicodoelstelling na te streven. Dat is ook gemakkelijker te realiseren dan een rendementsdoelstelling. Zo kan de portefeuille bij een beurscrisis grotendeels worden omgezet in liquide middelen, om nadien weer richting aandelen te gaan. Het feit dat het fonds zichzelf ook niet verplicht om minstens een bepaald percentage van de portefeuille in aandelen of obligaties te beleggen, is dan ook het grote verschil tegenover een klassiek gemengd fonds. Dat mikt altijd op aandelen en obligaties.

 

Die strategie bleek een belangrijke troef tijdens de voorbije crisis. Bekijk een grafiek maar waar we het verloop van BNP Paribas Quam 25 – 60 sinds haar creatie afzetten tegen dat van het uitstekend maar klassiek beheerde Centea Fund Mix. Quam 25 -60 kon tijdens de crisis het verlies beperken (-7 %), en boekte nadien een remonte (+17 %). Voor Centea Fund Mix is dat respectievelijk - 42 % en + 49 %. Positief is dat Quam 25 - 60 snel de aandelenpositie optrok na het dieptepunt in maart 2009 en dus een graan van de hausse kon meepikken.

 

Bent u een defensieve belegger op zoek naar een fonds dat het beleggingsrisico inperkt en de poort naar de financiële markten openlaat, dan raden we u BNP Paribas Quam 10 – 25 aan. Dat compartiment biedt de beste risico-rendementsverhouding van de vier uit de tabel. Als extra spreiding binnen een portefeuille.

 

 

Overzicht BNP Paribas Fortis Quam Fund

Naam fonds
ISIN (kapitalisatie)
Categorie
portefeuille (in %)
jaarrendement (in %)
aandeel
obligatie
rest
1 m
1 j
3 j
BNP Paribas
Quam 5 - 15
LU0236672407
gemengd - defensief
6
71
23
0,3
3,6
2,2
LU0236673397
gemengd - defensief
16
70
14
0,7
3,7
2
BNP Paribas
Quam 15 - 40
LU0236673637
gemengd - neutraal
30
60
10
1,2
3,8
0,6
BNP Paribas
Quam 25 - 60
LU0236674106
gemengd - dynamisch
35
56
9
1,1
6,4
0,3

Deel dit artikel