Analyse
Beheerder versus computer 7 jaar geleden - woensdag 27 oktober 2010

Als u de traditionele beheerder van uw fonds vervangt door een geprogrammeerde computer, krijgt u dan een beter beheerd fonds? Onze kijk op zogenaamde kwantitatief beheerde fondsen zoals Amundi Funds Euro Quant, Dexia Quant Fund en KBC Equity Quant Global 1. We zijn alvast niet overtuigd.

 

Hebt u zich al eens ingebeeld hoe een beleggingsfonds wordt beheerd? Wellicht komt het beeld naar voren van een of meerdere netjes geklede mannen die voor een batterij computerschermen de financiële markten op de voet volgen. Met de druk op een toets kopen en verkopen ze in een handomdraai pakketten aandelen en obligaties en nemen ze continu posities in. Waarom doen ze dat? Omdat ze denken het bij het juiste eind te hebben en waarde te creëren voor de aandeelhouders van hun fondsen.
Uit de praktijk blijkt echter dat niet alle afgesloten transacties even succesvol zijn. Integendeel, heel wat fondsenbeheerders slagen er niet in om beter te presteren dan de markt die ze volgen omdat hun transacties en keuzes achteraf de verkeerde bleken.

Emoties spelen een rol

Blijkbaar is beleggen ook voor professionelen geen evidente zaak. En dat hoeft niet te verwonderen. Als belegger weet u wellicht zelf ook dat het geen sinecure is om het kaf van het koren te scheiden in de overvloed aan financiële informatie. Daarnaast is het ook een kunst om volledig objectieve beleggingsbeslissingen te nemen, zoals verlieslatende posten (durven) verkopen of winst (durven) nemen. Beleggen is dan ook deels een psychologische bezigheid en zelfs beheerders laten zich dan ook sturen door hun kennis … en door hun emoties.

Robotfondsen

En wat indien nu eens alle emotie uit het beleggingsproces gehaald wordt? Indien computers de beste schaakspelers ter wereld schaak kunnen zetten, kunnen ze dat ook niet met fondsenbeheerders? Zo kwamen begin deze eeuw de eerste financiële instellingen met zogenaamde kwantitatieve of quant fondsen op de proppen. Dat zijn fondsen waarvan het beheer als het ware wordt uitbesteed aan een computer. Die volgt bepaalde rekenmodules en algoritmes en baseert daarop alle aan- en verkopen binnen het fonds. Het hulpinstrument van de beheerder wordt aldus de leidende beslissingsnemer.

De voordelen zijn op het eerste gezicht legio. Niet alleen kunnen er grote hoeveelheden data worden verwerkt, geanalyseerd en geoptimaliseerd, de computer reageert ook bliksemsnel op marktontwikkelingen en schakelt ook het element emotie uit. En als belegger weet u wellicht dat dat vaak geen goede raadgever is.

Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. De input waarop de computer zich baseert en de modellen die dienen te worden gevolgd, moeten van zeer hoge kwaliteit zijn. Is dat niet het geval, dan kan dat leiden tot desastreuze portefeuilleresultaten. Daarnaast moet er ook op worden gelet dat er niet te veel transacties worden uitgevoerd. Die kosten geld en dat vreet aan het rendement.

Wat levert het op?

De vraag van één miljoen is nu: leiden kwantitatieve modellen tot significante meerwinsten tegenover de klassiek beheerde fondsen? Slagen de beste rekenkundige modellen van een financiële instelling er met andere woorden in om het vuur aan de schenen van hun traditionele beheerders te leggen?

Het antwoord is: het hangt ervan af. Net als bij traditionele fondsen onderscheiden we ook bij de kwantitatieve fondsen goede en slechte producten. Louterweg kiezen voor zo’n fonds is dan ook geen garantie op succes.

Dat kunt u ook zien in de tabel. Daarin vergelijken we de prestatie-indicator van de kwantitatieve fondsen met die van hun traditionele concurrenten binnen elke instelling. We houden daarbij rekening met de geboekte rendementen, het gelopen risico en de regelmaat in de prestaties. In vier van de zes gevallen scoren de traditionele fondsen beter. In twee gevallen is het resultaat niet significant verschillend.

Opvallend is de zwakke prestatie van zowat alle fondsen uit de tabel. Enkel de tracker Amundi ETF S&P Euro en het traditionele fonds Dexia L Equities USA slagen erin om min of meer met een respectabele scoring voor de dag te komen. De toegevoegde waarde van de rest is bedenkelijk.

 

 

Beheerder versus computer: wie wint het pleit?


Traditioneel

Score

Kwantitatief

Score

Amundi ETF S&P Euro

83

Amundi Euro Quant

60

Dexia L Equities Europe

64

Dexia Quant Equities Europe

55

Dexia L Equities USA

73

Dexia Quant Equities USA

52

Dexia Equities Sustainable World

33

Dexia Quant Equities World

27

KBC Equity Europe

37

KBC Quant Europe

31

KBC Index World

63

KBC Equity Quant Global 1

37


Deel dit artikel