Analyse
Argenta Fund Plan Corporate 25 7 jaar geleden - woensdag 22 september 2010

Een innoverende beleggingsopportuniteit. Echt?

  

Bedrijven hebben zich moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit na de financiële crisis, namelijk dat ze hogere rentevoeten moeten ophoesten om zich te financieren. Argenta wil u een graantje laten meepikken van deze evolutie via zijn nieuw product: Argenta Fund Plan Corporate 25. De bank stelt dit voor als een innoverende beleggingsopportuniteit op de markt van Europees en Amerikaans bedrijfskrediet. We staan er sceptisch tegenover.

 

Argenta Fund Plan Corporate 25

Argenta commercialiseert tot en met 14 oktober, behoudens vervroegde afsluiting, dit nieuwe verzekeringscontract verbonden aan een intern beleggingsfonds (tak 23). Deze laatste belegt op zijn beurt in een gestructureerde note. Op de vervaldag, acht jaar en één dag na de ondertekening van het contract, bent u verzekerd om 100 % van uw kapitaal te recupereren. U moet natuurlijk wel rekening houden met de risico’s inherent aan de verzekeringsgroep Argenta en aan de emittent (SGA Société Générale Acceptance) en/of aan de garant van de onderliggende note (de Franse financiële groep Société Générale, moeder van SGA). In geval van faling van één van de tussenpartijen bestaat het risico dat u uw volledige inleg of een gedeelte ervan verliest op de vervaldag. U kunt intekenen vanaf een minimumbedrag van 2 400 EUR, daarna kunt u verder per tranche van 100 EUR intekenen. Op het product wordt de belasting van 1,1 %, die op alle levensverzekering van toepassing is, geheven.

Onder een kredietgebeurtenis moet u verstaan, voor dit product althans, een faillissement, een wanbetaling of herschikking van alle schulden of een deel ervan. Een schuldherschikking kan een vermindering zijn van de te betalen intresten of kapitaal maar ook het verlengen van de vervaldag of een ratingverlaging van een obligatie. Een wijziging van munt waarin schuldpapier van de emittent is uitgedrukt en dit voor obligaties met een waarde van ten minste 10 miljoen dollar of zijn equivalent in een andere munt, valt ook onder schuldherschikking.

 

Bedrijven onder de noemer « corporate »…

Het rendement van dit levensverzekeringscontract hangt af van het aantal kredietgebeurtenissen, zoals dit in het jargon wordt genoemd, er binnen het mandje van 25 internationale bedrijven, die onder de noemer « Corporate » vallen, zich tijdens de looptijd afspelen. In deze aandelenkorf bevinden zich namen zoals Alcatel Lucent, Arcelor Mittal, British Airways, Fiat SPA, Hilton Hotels, Levi Strauss en Solvay. De meerwaarde op de vervaldag zal 48 % bedragen als maximum twee bedrijven van die 25 een kredietgebeurtenis laten optekenen tijdens de looptijd van het product. De meerwaarde zal respectievelijk 36 %, 24 % of 12 % bedragen wanneer drie, vier of vijf bedrijven van de 25 te maken krijgen met een dergelijke gebeurtenis. Indien meer bedrijven worden getroffen dan zal er op de vervaldag geen meerwaarde zijn. Bij vervroegde opneming, zal een eventuele meerwaarde onderworpen zijn aan een roerende voorheffing (momenteel 15 %). Op de vervaldag of bij overlijden zal de meerwaarde vrijgesteld zijn van de roerende voorheffing. 

 

… zijn niet zo stevig als gedacht

In het beste geval zal het jaarlijkse rendement van het verzekeringscontract 4,88 % netto bedragen (bij 0, 1 of 2 kredietgebeurtenissen). In de andere scenario’s zal het jaarlijkse rendement respectievelijk 3,78 %, 2,58 % of 1,29 % bedragen. Het scenario waarbij het belegde kapitaal (zonder verzekeringstaks van 1,1 %) zonder meerwaarde wordt terugbetaald, behoort ten slotte ook tot de mogelijkheden. De financiële situatie van de 25 internationale bedrijven, die zeker niet bij de beste behoren, zal bepalen welk scenario naar voor komt. Het gaat over bedrijven van het type « corporate » waaronder niet de meest robuuste bedrijven vallen (ratings, op één uitzondering na, lager dan A voor S&P of A3 voor Moody’s). Zie onze tabel. Verschillende emittenten beschikken trouwens niet eens over een rating (6 bedrijven voor S&P en 7 voor Moody’s). In de huidige moeilijke economische omgeving hebben bedrijven met een dergelijke rating hun schaapjes niet op het droge en is een kredietgebeurtenis niet uit te sluiten waardoor aan het rendement van het contract wordt geknaagd. Hoe lager de rating, hoe hoger de kans op een dergelijke gebeurtenis.

 

 

 

Moody’s

S&P

Maximale veiligheid

Aaa

 

AAA

 

Hoge of goede kwaliteit

Aa1

 

AA+

 

Aa2

 

AA

 

Aa3

 

AA-

 

Middelmatige kwaliteit

A1

 

A+

 

A2

 

A

1

A3

1

A-

 

Matige kwaliteit

Baa1

 

BBB+

 

Baa2

1

BBB

1

Baa3

2

BBB-

2

Speculatief

Ba1

2

BB+

2

Ba2

 

BB

 

Ba3

5

BB-

5

Zeer speculatief

B1

4

B+

4

B2

3

B

4

B3

 

B-

 

Extreem speculatief

Caa1

 

CCC+

 

Caa2

 

CCC

 

Caa3

 

CCC-

 

Ca

 

CC

 

Mogelijk in faling

C

 

C

 

In faling

-

 

D

 

Geen rating

NR

7

NR

6

In de korf van 25 aandelen bijvoorbeeld zitten 4 bedrijven
met een B1 rating bij Moody’s ent B+ bij S&P.

Deel dit artikel