Analyse
U vraagt, wij draaien 8 jaar geleden - dinsdag 11 mei 2010
Een greep uit enkele van de meest gestelde lezersvragen van de voorbije maand.

Elke dag krijgen we tal van vragen over beleggingen. Veelal betreft het unieke gevallen, maar soms gebeurt het dat we overstelpt worden met vragen over hetzelfde onderwerp. Een greep uit enkele van dat type lezersvragen van de voorbije maand.

02/542 33 51

Op dat nummer zijn we elke werkdag bereikbaar van 9 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16 uur.

TOCH INSTAPKOSTEN BIJ DEUTSCHE BANK?
Meneer H. uit Brussel schrok zich een hoedje toen hem kosten werden aangerekend bij zijn aankoop van een fonds bij Deutsche Bank. Die instelling rekent toch geen instapkosten aan?

· Onze lezer kocht het door ons aangeraden fonds in Britse aandelen SSgA UK Index Equity (beheerd door State Street Global Advisers, **) en was verbaasd dat hij 0,7 % ‘instaprechten’ diende te betalen. Nochtans pakt de instelling uit met de boodschap dat er geen commissies bij intekening moeten betaald worden, met hier en daar een uitzondering weliswaar. Wat is er hier aan de hand?
· De fondsen van SSgA behoren duidelijk tot bovenvermelde uitzonderingen. Deutsche Bank zélf rekent in dit geval geen instapkosten aan, maar het fonds doet dat dan maar in haar plaats. SSgA is dan ook een van de weinige instellingen die voor haar producten een kost aanrekent bij elke instap en (meestal ook) bij elke uitstap. Dat doet ze als dekking van de kosten die met die transacties gepaard gaan en die de bestaande aandeelhouders in het fonds benadelen. Het geld vloeit dan ook terug in het fonds. In het bovenstaande geval is dat 0,7 %, voor SSgA Canada Index Equity bijvoorbeeld is dat 0,1 %.

Welke partij de kosten ook int, de uitgevende instelling of het fonds zelf, voor u als belegger maakt dat in feite niets uit want u moet ze dragen. In al onze analyses houden we daar rekening mee en te hoge kosten worden bestraft.

CARMIGNAC PLOTS EEN HEEL PAK DUURDER?
Meneer D. uit Saint-Symphorien is een wakkere belegger. Hij wil Carmignac Investissement A kopen bij Deutsche Bank, maar ziet daar finaal van af omdat de technische fiche van het fonds er gewag maakt van een potentieel hoge uitstapkost.

· En gelijk heeft onze lezer. Volgens Deutsche Bank betaalt u bij verkoop van het wereldwijd gespreide Carmignac Investissement A (FR0010148981, ****) immers een roerende voorheffing van 25 % op het verschil tussen de inventariswaarden bij aankoop en die bij verkoop. Over de afgelopen twaalf maanden bijvoorbeeld zou dat neerkomen op een te betalen roerende voorheffing van 507 euro per deelbewijs. In die omstandigheden zouden we het fonds ook niet willen hebben.
· Uiteraard gaat het hier om een vergissing van de financiële instelling want van zo’n kost is hier helemaal geen sprake. In het prospectus van het fonds zult u die kost dan ook niet terugvinden.

We kunnen u enkel maar aanraden om de technische fiche en het prospectus van een fonds te bekijken vooraleer u tot handelen overgaat. Het voorval van onze lezer bewijst nog maar eens dat ook financiële instellingen zich kunnen vergissen in hun communicatie.

HELP, MIJN FONDS IS WAARDELOOS GEWORDEN
Groot was de verbazing bij meneer E. uit Waterloo toen hij van Deutsche Bank het bericht kreeg dat een van zijn fondsen plotseling geen waarde meer had.

· En hij was daarbij niet de enige die van zijn stoel viel. Alle beleggers die bij Deutsche Bank een effectendossier hebben en die daarin het door ons aangeraden fonds in Britse aandelen SSgA UK Index Equity hebben steken, kregen van hun bankier immers het bericht in de bus dat het fonds eind maart uit het effectendossier werd verwijderd en dat zelfs ‘zonder waarde’. Als tegenprestatie werd er dan ook geen geld geboekt op hun rekening bij de bank. Voor de rest werd er geen bijkomende informatie verschaft.
· Paniek bij de beleggers dus. Zat er iets goed scheef bij het fonds misschien? Wij namen contact op met de beheerders en zij vielen uit de lucht. Er was immers niets aan de hand met het fonds. Zoals u in de grafiek kunt zien bleef het fonds dan ook dagelijks een inventariswaarde spuien.
· Hallo Deutsche Bank? Zij volgden de instructies op van Euroclear, een internationale bewaarder van effecten, om het fonds uit te boeken. Dat bericht bleek achteraf echter verkeerdelijk te zijn maar de borderellen met de wijziging waren al verstuurd naar de betrokken klanten. Zij zagen de effecten op 8 april dan opnieuw verschijnen in hun effectendossiers. Eind goed al goed dus.

Fondsen zijn aparte vennootschappen die moeten voldoen aan tal van regels. Een daarvan is dat ze zich niet in schulden mogen steken. Een fonds kan dan ook niet zomaar ‘waardeloos’ worden. Dat zou immers betekenen dat alle activa in de portefeuille waardeloos zouden zijn of dat er sprake is van grootscheepse fraude. Dat is onmogelijk in de praktijk.

SSgA UK INDEX EQUITY (in GBP)

De integriteit van het fonds stond nooit op het spel, ook al liet een bericht verstuurd door Deutsche Bank het tegendeel uitschijnen.

Deel dit artikel