Analyse
Volg het kiezelstenenspoor 8 jaar geleden - donderdag 15 april 2010
De fondsenjungle wordt almaar onoverzichtelijker. Enkele praktische weetjes.

Vandaag hebt u de keuze uit steeds meer beleggingsfondsen, vaak in verschillende varianten en beschikbaar bij diverse aanbieders. Het probleem is dat de ene variant de andere niet is en dat het fondsenaanbod verschilt van verdeler tot verdeler. Waar dient u zoal op te letten?

Al lang vervlogen is de tijd dat u een beleggingsfonds slechts bij de thuisbankier van het fonds zelf kon kopen. Met de opkomst van Angelsaksische beurshuizen zonder eigen distributienetwerk (BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, …), de opmars van goedkope en toegankelijke fondsenverdelers (o.a. BinckBank en Keytrade Bank), en de groeiende populariteit van beleggingsfondsen bij het brede publiek, vergrootte zowel de keuze aan fondsen als aan verdelers spectaculair. Vandaag kunt u letterlijk duizenden beleggingsfondsen kopen en dat omzeggens om het even waar.

ALLES OVERAL TE KOOP?
· Voorwaarde is natuurlijk dat die beleggingsfondsen in België aan de man mogen worden gebracht. De controle-instantie CBFA waakt daarover. Zo mag niet om het even wie een fonds op de markt brengen, worden niet alle beleggingsstrategieën aanvaard, dient de portefeuille voldoende gespreid te zijn, enzovoort. Hefboomfondsen bijvoorbeeld zult u niet snel op de onze retailmarkt terugvinden.
· Voorwaarde is ook dat uw financiële instelling de verhandeling van die ‘vreemde’ fondsen aanvaardt. Zo zult u bij Argenta Bank en bij Dexia Bank moeilijkheden ondervinden om niet door het huis aangeboden fondsen op de kop te tikken. De ene instelling doet daar nu eenmaal moeilijker over dan de andere en vaak zal het van uw relatie met uw tussenpersoon afhangen of u "besteld zult raken" of niet.
· Er zijn uiteraard de instellingen die uitpakken met een op voorhand gedekte fondsentafel. Bij BinckBank, Citibank, Deutsche Bank, Fortuneo en Keytrade Bank bijvoorbeeld vindt u een groot aanbod van diverse fondsenhuizen. Let wel, de keuze is hier niet oneindig. Bij die instellingen kunt u namelijk enkel de fondsen aankopen die in hun systemen opgenomen zitten. In zekere zin zijn die actieve aanbieders van fondsen van derden dan ook ‘beperkter’ in keuze dan een grootbank als BNP Paribas of KBC waar u om het even welk fonds kunt kopen. Zij het dat u het daar zonder productinformatie zoals de prospectus moet stellen en dat u vaak hoge(re) kosten betaalt. Als belegger moet u dus al op voorhand uw huiswerk hebben gemaakt.

VERGELIJK DE KOSTEN
· De instapkosten kunnen bij de verschillen fondsenaanbieders sterk verschillen: van 0 euro tot 5 %, voor hetzelfde fonds! Gelukkig zijn de maximale instapkosten die uw financiële tussenpersoon u mag aanrekenen opgenomen in de prospectus van elk fonds. Dat basisdocument bevat (bijna) alle relevante fondsgegevens en is verplichte lectuur voor elke belegger die de beleggingsfilosofie van zijn fonds wil kennen. U vindt ze op de website van de actieve verdelers terug, op de site van de beheerder of bij ons via 02/542 33 51.
· Goed om te weten, is dat u bij de actieve fondsenaanbieders geen tot forfaitaire kosten betaalt. Zo rekent BinckBank per transactie 9,5 euro (op aankoop én verkoop) aan en vraagt Keytrade Bank 9,95 euro (enkel op aankoop), nu tijdelijk herleid tot 0 euro. Deutsche Bank (meestal) en Fortuneo rekenen zelfs geen transactiekosten aan.

Rekent uw gebruikelijke financiële tussenpersoon u een hoger tarief aan, wijs hem dan op het verschil met de goedkopere instellingen.

· Daarnaast betaalt u bij de meeste instellingen ook een bewaarloon om de fondsen van andere instellingen te stallen in uw effectendossier. Dat is een jaarlijks percentage berekend op de waarde van uw portefeuille. Reken op een grootteorde van zowat 0,2 % plus BTW (21 %). Bij de internetbrokers betaalt u dat bewaarloon niet.

WELKE VERSIE?
· Stel dat u weet welk fonds u wilt kopen en waar u het zult kopen. Dan dringt er zich vaak een nieuwe keuze op, namelijk welke versie van het fonds u best koopt. Soms moet u daarbij meerdere knopen doorhakken:
Dividend. Heel wat fondsen op onze markt bestaan uit twee versies, afhankelijk van wat ze doen met de verkregen opbrengsten uit dividenden en intresten in de portefeuilles. De kapitaliserende versie pot elk dividend op, de uitkerende versie keert een periodiek dividend uit, meestal jaarlijks. Het nadeel van de kapitaliserende versie is dat u een beurstaks betaalt (0,5 % op de verkoopprijs). Het nadeel van de distributievariant is dat u jaarlijks roerende voorheffing moet betalen. Weet dat de grootte van het dividend niet vastligt en dat er geen garantie is dat er een dividend wordt uitgekeerd.

Onze voorkeur gaat in de meeste gevallen uit naar de kapitaliserende versie die automatisch en kosteloos alle dividenden herbelegt.

Muntklasse. Met de komst van de Angelsaksische spelers op onze markt kreeg de belegger ook de keuze uit eenzelfde belegging uitgegeven in verschillende munten. Die versies worden identiek beheerd en verschillen uitsluitend van elkaar door de uitgiftemunt. Het rendement na omzetting in euro zal dus hetzelfde zijn.

Wij verkiezen veelal de euroversie. Dat is niet alleen eenvoudig maar beperkt ook de wisselkoerskosten.

· Gebruik de ISIN-code van elk fonds om uw tussenpersoon duidelijk te maken welke versie u precies wenst te kopen. Die code vindt u op de technische fiches, de prospectus of – wat onze selectie betreft – onder ‘algemene informatie’ bij de ‘gedetailleerde fondsenfiches’. Zo is de code voor Hermes Belgian Growth kapitalisatie BE0172066855. De uitkeringsversie gaat door het leven als BE0172068877.

Deel dit artikel