Analyse
Terug van weggeweest 8 jaar geleden - donderdag 15 april 2010
Bedrijfsobligaties hebben de wind in de zeilen. Maar zijn ze nog steeds koopwaardig?

De fondsen in bedrijfsobligaties in euro hadden het tijdens de kredietcrisis hard te verduren. Maar na een gesmaakt 2009 is de interesse bij beleggers opnieuw groot. Loont het nog de moeite om hierin te beleggen?

· De fondsen in kwalitatieve bedrijfsobligaties in euro hebben een bijzonder grillige periode achter de rug. Gedurende een klein decennium stegen hun inventariswaardes gestaag en profiteerden de beleggers van de meerrente die deze obligaties boden tegenover staatsemissies met dezelfde looptijd. Dat extraatje was ook normaal, want ook al bleven grote bedrijfsfaillissementen uit, de kans op (gedeeltelijke) wanbetaling van een individueel bedrijf blijft nu eenmaal groter dan die van een (westerse) staat.
· Medio 2007 kwam echter de financiële crisis piepen, en die veranderde alles. Beleggers kregen een enorme afkeer voor risico. De meerrente die bedrijfsobligaties boden tegenover staatsemissies werd plots niet groot genoeg meer bevonden. Berichten dat de wanbetalingen bij bedrijven op het hoogste niveau stonden (een kleine 10 % in Europa) sinds de Grote Depressie van de jaren 1930, wakkerden de risicoafkeer nog verder aan.
· De gevolgen waren rampzalig. De markt van bedrijfsobligaties stuikte voor het eerst in meer dan een decennium in elkaar en bedrijven op zoek naar financiering dienden een zeer hoge prijs op de kapitaalmarkten te betalen om aan geld te geraken. Terwijl in 2007 voor de bedrijven een klein extra rendement van gemiddeld 0,4 % nog volstond, werd die risicopremie plots veel groter. Eind 2008 moesten ze gemiddeld maar liefst 4 % meer afdokken dan Vadertje Staat om beleggers zo ver te krijgen in hun obligaties te stappen. En dat op een moment waarbij een gemiddelde staatsobligatie in euro op tien jaar zowat 3 % bood. Die evolutie had ook gevolgen voor de fondsen in bedrijfsobligaties in euro. Hun portefeuilles bulkten van emissies die beleggers liever kwijt dan rijk waren en dat zette de obligatiekoersen zwaar onder druk. Gemiddeld verloren de gespecialiseerde fondsen 15 %, conform de markt, met uitschieters tot boven -20 % zoals Fortis L Bond Corporate Euro (*).

RENDEMENTSVERSCHIL TUSSEN BEDRIJFSOBLIGATIES EN STAATSOBLIGATIES IN EURO

De kredietcrisis stuwde het renteverschil tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties naar ongekende hoogtes. Vandaag lijken de gemoederen min of meer bedaard.

DE ENE ZIJN DOOD …
· Terwijl kapitaalhongerige bedrijven het schouwspel met lede ogen moesten aanzien, zagen opportunistische beleggers op zoek naar rendabele beleggingen die marktomstandigheden veeleer als een buitenkans. Te veel obligaties van te veel (solvabele) bedrijven deelden immers in de klappen. Ook wij deelden de mening dat de markt te zwaar was afgestraft en raadden beleggers aan om in het heetst van de crisis in bedrijfsobligaties te beleggen via gespecialiseerd fondsen in kwalitatieve bedrijfsobligaties in euro.
· Intussen is gebleken dat het einde van de wereld niet nabij is en dat de wereldeconomieën langzaam maar zeker aantrekken. Omdat de resultaten van de gemiddelde onderneming beter waren dan verwacht, moeten bedrijven nu minder rente op hun emissies bieden dan tijdens de crisis. En omdat de financiën van diverse landen in grotere mate werden aangesproken dan verwacht, moeten de landen nu iets meer dokken op hun obligaties. Die bewegingen zorgden ervoor dat het rendementsverschil tussen beide types obligaties snel slonk tot zowat 0,8% (zie grafiek). En daar sponnen de obligatiefondsen garen bij. Ze maakten hun verliezen meer dan goed en wonnen gemiddeld 23 % sinds het keren van de wind. Ze staan zelfs op een hoger peil dan vóór de crisis (+12 %).

OPPORTUNITEIT?
· De vraag die nu rijst, is of het nog de moeite loont om in een bedrijfsobligatiefonds te beleggen. Globaal gezien denken wij van niet:
– De grote vraag naar bedrijfsobligaties zorgde ervoor dat het rendementsverschil met overheidsobligaties grotendeels is weggewerkt. Een verdere verkleining is dan ook weinig waarschijnlijk. Dat vermindert de aantrekkelijkheid van de sector aanzienlijk.
– De rentevoeten staan op dit moment laag en van zodra het definitieve herstel van de economie een feit is, zullen de obligatierentes wellicht stijgen. Dat zal voor druk zorgen in de portefeuilles van de fondsen.
– Steeds meer fondsen wenden zich opnieuw tot emissies uitgegeven door de financiële sector. Wij vinden dat het daarvoor nog te vroeg is, aangezien de resultaten van die sector nog altijd moeilijk in te schatten zijn.
· We zouden dan ook van het voorbije sterke herstel profiteren om de fondsen in bedrijfsobligaties in euro van de hand te doen. Over de laatste twaalf maanden dikten die fondsen gemiddeld 25 % aan, en in de huidige context lijkt het ons weinig waarschijnlijk dat daar op termijn nog veel rendement zal bijkomen.

INDIVIDUELE GEVALLEN
Gespecialiseerde beleggingsfondsen laten we dus voor wat ze zijn, maar dat geldt niet per se voor individuele bedrijfsobligaties. Die kunnen interessant zijn mits ze uitgegeven worden door solvabele bedrijven en mits ze goede marktvoorwaarden bieden. Omdat we een rentestijging verwachten, mikken we op emissies met een korte looptijd (vijf jaar). Contacteer onze dienst Individuele Hulpverlening op 02/542 33 51 voor een overzicht van de recentste interessante emissies.

Deel dit artikel