Analyse
Producten met kapitaalbescherming echt transparant ? 8 jaar geleden - donderdag 15 april 2010
Zijn fondsen met kapitaalbescherming opnieuw spek voor uw bek?

Elke maand dingt er weer een handvol nieuwe beleggingen met kapitaalbescherming naar uw hand. En elke maand weer verkopen ze als zoete broodjes. We krijgen dan ook veel vragen over dit soort producten...

Wat denkt u van een belegging in BNP Paribas Fortis Funding Coupon Plus Note 6 Sustainable, ING 6Y EUR Plus Performance Notes 11 of KBC EquiMax Energy 4? Stuk voor stuk producten met benamingen en strategieën waar een kat vaak haar jongen niet in terugvindt. Stuk voor stuk ook producten waarbij uw startkapitaal op de eindvervaldag (en enkel op de eindvervaldag, zie grafiek) op de een of andere manier beschermd is. Soms hebt u zelfs recht op een al dan niet gegarandeerde meerwaarde. Prachtig, toch? Maar opgelet, wees er snel bij want over enkele weken loopt de intekenperiode van het product in kwestie af en vanaf dan betaalt u een hoge(re) instapkost. Er bestaat zelfs een kans dat de intekenperiode vervroegd wordt afgesloten wegens groot succes. Hoe vroeger u intekent, hoe beter dus.
· Dat is althans de mening van uw bankier. Die heeft er alle belang bij om het product snel te slijten, volgende maand staan er immers al nieuwe beleggingen op een koper te wachten. Die beperkte intekenperiodes zorgen bij de agentschappen voor druk op de ketel, en dat uit zich in een actieve promotie van die ‘sterproducten’. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat we maandelijks heel wat vragen krijgen van beleggers die willen weten wat wij van een bepaald aanbod vinden.

DEXIA CLICKINVEST B JAPAN (vet) EN JAPANSE BEURS (basis 100)

Sinds zijn lancering steeg de koers van het fonds (vet) nooit boven de beginwaarde. De kapitaalbescherming geldt dan ook enkel op de eindvervaldag. Toch moet de prestatie gerelativeerd worden. Een rechtstreekse belegging in de aandelen zou meer pijn gedaan hebben.

PARADOX
· Twee aspecten spelen daarbij een rol. Biedt de belegging voldoende potentieel rendement? Al volgen veel producten met al dan niet volledige kapitaalbescherming de evolutie van een aandelenindex, door hun speciale structuur komen ze op de eindvervaldag vaak in het vaarwater van vastrentende beleggingen (zoals obligaties) terecht. Biedt de belegging met bescherming minstens evenwaardige rendementskansen dan is ze geschikt voor diegenen die, in ruil voor een potentieel hoger, maar onzeker rendement, een belegging zoeken met een bepaalde beleggingshorizon.
· De hamvraag is echter of het product de geboden bescherming wel degelijk hard kan maken. Als de kredietcrisis, met de lotgevallen van Lehman Brothers als uitschieter, ons immers één ding heeft aangetoond, dan is het wel dat er geen zekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van de kredietwaardigheid van sommige uitgevers van die producten of van de partijen die instaan voor de kapitaalbescherming zelf. U wilt immers niet dat uw potentiële rendement van tafel wordt geveegd door een emittent die plots in financiële ademnood verkeert.
· En wat blijkt in de praktijk: de ene bescherming is de andere niet. Alles zal afhangen van de juridische aard van het product in kwestie. Die informatie staat in elk prospectus:
– De beleggingsfondsen bieden een beschrijving van de strategie die de bescherming biedt maar geven geen totaalzicht op de identiteit van de verschillende partijen die voor de bescherming zorgen. Wél moeten ze het risico spreiden door te werken met verschillende financiële partijen. Een spreiding van het kredietrisico dus, maar soms weinig transparant.
– De schuldbewijzen (in de vorm van zogenaamde notes) daarentegen concentreren het kredietrisico op één partij. Hier is van spreiding dus geen sprake, maar des te meer van transparantie.
· Aangezien die producten zich vooral richten tot beleggers en spaarders voor wie kapitaalbescherming een absolute prioriteit is, beschouwen we hun gebrek aan transparantie als een handicap voor de beleggingsfondsen. In de huidige context geven we paradoxaal genoeg dan ook de voorkeur aan de minst gespreide, maar in dit geval transparantere belegging.

WAARVOOR KIEZEN?
· Bent u geïnteresseerd in zo’n product, dan komt het in aanmerking voor een aankoop indien het transparant is én indien uit onze analyse blijkt dat er voldoende rendementspotentieel aanwezig is. Op dit moment staat die oase echter droog en we vinden we het huidige aanbod niet kwalitatief genoeg.
· Op dit moment geven we voor een niet al te lange looptijd (vijf jaar) de voorkeur aan eenvoudigere en transparantere producten. Voor beleggingen waarvan u het kapitaal wilt beschermen, mikken we op spaarrekeningen en/of termijnrekeningen. Die zijn geschikt om geld op te parkeren en om liquiditeiten binnen handbereik te houden. Bovendien is het geld dat u hierop stort tot 100.000 euro per bank en per persoon gewaarborgd door het beschermingsfonds.

 

Deel dit artikel