Analyse
Op grootvaders wijze 8 jaar geleden - donderdag 11 maart 2010
Eind dit jaar loopt het obligatiesprookje van de grootvadersclausule ten einde.

Sinds de lancering in 2003 schermt BNP Paribas Fortis terecht met de term ‘fiscaal voordelig’ om beleggers te lokken in Fortis L Fund Bond World 2001. Het fonds belegt in obligaties die vallen onder de grootvadersclausule waardoor het ontsnapt aan de meerwaardebelasting. Maar helaas loopt het sprookje eind dit jaar ten einde. Een lot dat wellicht ook het obligatiefonds is beschoren.

Fortis L Bond World 2001 is een uniek fonds in ons land. Uniek omdat het gros van de obligaties van het op het eerste gezicht wereldwijde obligatiefonds de zogenaamde grootvadersclausule met zich mee dragen. Die clausule bezorgt het fonds een fiscaal voordeel tegenover de concurrerende fondsen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel beleggers erop hebben ingetekend. Maar nu die clausule ten einde loopt, stellen velen zich de vraag wat er met het fonds zal gebeuren en wat ze met hun stukken moeten doen.

FORTIS L FUND BOND WORLD 2001 SINDS 2006 (in EUR)

Het fonds kon profiteren van de dalende renteomgeving om winst te boeken. Die meerwaarde zal bij verkoop van het fonds onbelast blijven.

GROOTVADERCLAUSULE?
· Een fonds met een fiscaal voordeel. Het klinkt als koren op de molen van de Belgische belegger. Het leuke is dat daarbij geen hocus pocus aan te pas komt. De beheerder van het fonds buit eenvoudigweg een uitzondering uit die voorzien wordt in de Europese Spaarrichtlijn (zie kader). De portefeuille van het fonds bestaat grotendeels uit obligaties met grootvadersclausule. Dat zijn obligaties die werden uitgegeven vóór 1 maart 2001 waarbij er na 1 maart 2002 geen nieuwe stukken meer in de markt werden geplaatst.
· Het gevolg is dat de rentes op de betrokken obligaties daardoor buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen en ook niet in aanmerking komen voor de berekening van de meerwaardebelasting bij de verkoop van een beleggingsfonds met een Europees paspoort dat voor meer dan 40 % in obligaties belegt. Een belasting die vaak een doorn in het oog is van de – soms nietsvermoedende – belegger.

EIND GOED, AL GOED?
Aan alle sprookjes komt een einde en dat is ook hier het geval. Het voordelige regime van de grootvadersclausule loopt eind dit jaar af wat de meeste obligaties betreft. De obligaties in de portefeuille komen dan te vallen onder het klassieke belastingregime en van een voordelige fiscaliteit zal hier dan ook niet langer sprake zijn. BNP Paribas Fortis heeft daarom al laten uitschijnen dat het waarschijnlijk is dat het fonds vroeg of laat in een ander compartiment van Fortis L Fund gefuseerd zal worden.
· Nu nog in het fonds stappen voor het belastingvoordeel houdt dan ook niet langer steek. De beheerskwaliteiten van het fonds (*) zijn daarbovenop ook niet van dien aard om een aankoop te wettigen.
· En wat moet u doen indien u een van de vele beleggers bent die aandeelhouder zijn van het fonds?
Omdat slechts een derde van de obligaties eind dit jaar komt te vervallen, zal het gros van de portefeuille blijven bestaan uit vroegere obligaties met grootvadersclausule. Dat is een nadeel want door het speciale karakter viste het fonds in een beperkte vijver en werd vooral gekozen voor een bepaald type obligatie, zijnde uitgiftes in euro met een vrij korte restlooptijd die daarbovenop soms illiquide zijn.
En daar knelt volgens ons het schoentje. Door die keuze in combinatie met de recente opname van het soortgelijke fonds ABN AMRO 2001 Euro Bond in de portefeuille gedraagt Fortis L Fund Bond World 2001 zich steeds meer als een obligatiefonds in euro, en dat in tegenstelling tot wat de fondsennaam laat uitschijnen. De forse beleggingen in euro (meer dan 80 % van de portefeuille) zijn daar natuurlijk niet vreemd aan, de luttele beleggingen in Amerikaanse dollar (10 %) en in yen (5 %) ten spijt. Schijn bedriegt en wij zouden dan ook profiteren van het nakende einde van de grootvadersclausule om uit het fonds te stappen richting een beter beheerd én ‘echt’ wereldwijd obligatiefonds. Bij verkoop zal immers geen meerwaardebelasting worden betaald en dat zal vanaf volgend jaar eventueel wel het geval zijn. Als aankoop binnen de BNP Paribas Fortis-stal komt daarvoor het beter beheerde en ietwat goedkopere Fortis L Bond World in aanmerking (LU0132149724, geen instapkosten bij switch, **). Daarnaast blijven onze favorieten CAAM Global Bond (o.a. te koop bij Deutsche Bank, LU0119133188, ***) en Dexia Bonds World Government Plus (LU0157931550, ***).

Europese regeling

In 2003 werd de Europese Spaarrichtlijn (Richtlijn 2003/48/EG) goedgekeurd die de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van een rentebetaling regelde tussen lidstaten. Elke rente betaald aan een natuurlijke persoon in een andere lidstaat dan waar de uitkering gebeurt, wordt aan die regeling onderworpen. Een uitzondering werd door de Britten verkregen in de vorm van een grootvadersclausule voor de voor hen belangrijke markt van de eurobonds. Dat zijn obligatieleningen die op de internationale kapitaalmarkt buiten het land van vestiging worden geplaatst. België pakte die uitzondering mee bij het bepalen van de meerwaardebelasting bij verkoop van fondsen met een Europees paspoort met meer dan 40 % obligaties in portefeuille.

Deel dit artikel