Analyse
Van je een, van je twee, van je drie ? 8 jaar geleden - donderdag 12 november 2009
1-2-3 Invest staat nieuw in het schap van KBC. Met valscherm en al. Interessant ?

Met KBC Exposure 1-2-3 Invest 10/2009 vindt nog maar eens een telg uit de fondsen met zogenaamde bodembewaking zijn weg naar de beleggers. Biedt die formule een oplossing voor diegenen op zoek naar rendement zonder daarbij een fors risico te tornen?

Door hun lage rentetarieven ogen klassieke spaarboekjes en termijnrekeningen vandaag weinig aantrekkelijk. Beleggen op de beurs biedt dan weer de mogelijkheid op een mooi rendement, maar is voor velen misschien nog een brug te ver wegens risicovol.
Gelukkig is er nu KBC. De instelling komt naar eigen zeggen met de oplossing aandraven voor diegenen die geprangd zitten tussen de zekere maar weinig renderende wereld van de vastrentende producten enerzijds en de onzekere maar potentieel interessante aandelen anderzijds. En dat met de Belgische bevek KBC Exposure 1-2-3 Invest 10/2009, kortweg 1-2-3 Invest (ISIN: BE0948884300). Wat is er nu zo bijzonder aan dit fonds?

SPECIAAL GEVAL ...
· 1-2-3 Invest ziet er in eerste instantie uit als een gemengd fonds. Het belegt immers in aandelen en in vastrentende producten. Het compartiment stelt zich echter tot doel om op elke derde verjaardag, de zogenaamde resetdag, een bodemgrens aan de inventariswaarde te verbinden. Opgelet: het blijft een doel en geen garantie (zie kader), een belangrijke nuancering waar KBC heel duidelijk over is.
Die bodemgrens is altijd 100 % van de inventariswaarde op de vorige resetdag en geldt niet tussentijds. De inventariswaarde op elke derde verjaardag vormt zo in feite een bodem voor de volgende drie jaar.
· Ondertussen wordt het fonds actief beheerd waarbij de portefeuille wordt bijgestuurd afhankelijk van de marktomstandigheden met als doel de bodemgrens te bewaken. Omdat risicocontrole in eerste instantie belangrijker is dan winstoptimalisatie wordt dan ook vertrokken van veeleer defensieve gemengde portefeuille. Bij stijgende financiële markten zal de beheerder wel meer aandelen in de portefeuille nemen, bij dalende markten zal hij het omgekeerde doen.

Geen kapitaalbescherming

Belangrijk om te weten, is dat het uiteindelijke doel van het compartiment om op elke derde verjaardag een bodemgrens van 100 % van de inventariswaarde van de vorige resetdag te bieden niet gegarandeerd is. Noch het rendement, dat afhankelijk blijft van de evolutie op de financiële markten, noch de terugbetalingsprijs, die minder kan bedragen dan de bodemprijs, worden dus gegarandeerd.

... MAAR NIETS NIEUWS
· Het KBC-fonds is te groen achter de oren om nu al iets zinnigs te zeggen over de kwaliteiten van het beheer en de kunde om de doelstelling te realiseren. Toch kunnen we leren uit de lotgevallen van soortgelijke producten.
· De gebruikte techniek is immers niet nieuw. In 2006 maakten zowel KBC als de toenmalige Fortis Bank de beleggers warm voor enkele fondsen die “het best mogelijke rendement” koppelen aan een vooraf beoogde kapitaalbescherming. KBC lanceerde KBC Privileged Portfolio Protected en verzekeringsbroertje KBC-Life Privileged Portfolio Protected, vandaag goed voor 24 compartimenten in totaal. Fortis Bank deed het met Fortis L Fund Safe (20 compartimenten sterk).
· De producten kwamen er in verschillende smaken waarbij uw keuze bepaalde hoeveel risico u wenste te dragen. Zo tolereerden KBC Privileged Portfolio Protected Defensive en Fortis L Fund Safe Stability een maximaal verlies van 5 % per jaar. Voor Highly Dynamic (KBC) en Growth (Fortis) was dat 15 % per jaar.
Meer uitleg over die producten vindt u of via onze zoekrobot. Het volstaat om daarin de naam van het fonds te typen.

DOELSTELLING BEHAALD
· Hoe hebben de producten van KBC het er nu vanaf gebracht? Sinds hun creatie hebben ze immers woelige financiële markten moeten trotseren. Indien KBC erin slaagde de doelstellingen te behalen in zo’n markten, verhoopt dat ook het beste voor 1-2-3 Invest. En het dient gezegd, telkenmale slaagden de fondsen erin om beter te doen dan hun maximale doelstellingsgrenzen (-5 %, -10 % of -15 %). Enkele keren werden die grenzen bijna bereikt, maar opdracht volbracht dus.
· De kans is dan ook groot dat 1-2-3 Invest erin zal slagen om zijn doelstelling, in dit geval het vrijwaren van uw kapitaal (vóór kosten en zonder rekening te houden met inflatie), te behalen.

GEEN GRATIS MAALTIJD
· In ruil voor die bescherming zult u echter aan (heel wat) rendement inboeten. Dat is normaal. Met de doelstelling in het achterhoofd zullen in de eerste plaats dalingen van de inventariswaarde vermeden willen worden. Het fonds zal zich initieel dan ook meer als een obligatie- dan als een aandelenbelegging gedragen. Dat was ook zo met KBC PPP (zie grafiek; vet).
· Tenzij u absoluut verdere beursklappen vreest, denken we dat een goed gekozen defensief gemengd fonds meer opwaarts potentieel biedt, en dat tegen een zeer aanvaardbaar meerrisico. Een goed voorbeeld is het defensief ingestelde KBC Master Defensive (BE0149027352, ***).

KBC PRIVILEGED PORTFOLIO PROTECTED 95 NOV (vet) EN KBC PP DEFENSIVE (basis 100)

De bodembescherming beperkte de schade bij het Protected-fonds (vet) aanzienlijk. Het klassieke fonds zakte diep, maar herstelde ook sterker.

Deel dit artikel