Analyse
Goed voor de bank = goed voor u ? 8 jaar geleden - donderdag 15 oktober 2009
Dexia Bank voert een fusieoperatie bij haar fondsen door. Wij wikken en wegen.

Dexia Bank pakt deze maand uit met een omvangrijke fondsenfusieoperatie en slaat daarmee twee vliegen in één klap. Mooi voor die instelling maar de vraag of ú er beter van wordt, staat niet op de agenda.

Eind oktober worden de aandeelhouders van de compartimenten van de fondsen Dexia Equities B, Dexia Allocation, Dexia Index en Dexia Sustainable vriendelijk uitgenodigd om te komen stemmen op de respectieve buitengewone algemene vergaderingen. De raden van bestuur van de fondsen hebben beslist om tal van compartimenten te laten fuseren. Omdat het vrij populaire fondsen betreft, goed voor zowat 800 miljoen euro aan belegde gelden, vroegen ettelijke lezers dan ook wat we van de operatie vinden.

VERKEERDE KEUZES
· Er kunnen verschillende redenen worden aangehaald waarom een fonds van de markt wordt gehaald. Meestal betreft het fondsen met een te kleine (lees: te dure) portefeuille om nog als een goede huisvader te worden beheerd. Te klein, omdat er weinig vraag is vanuit beleggermiddens of omdat het fonds grote klappen heeft gekregen op de financiële markten. Vaak gaat het dan ook om fondsen die te gespecialiseerd zijn of die geen hoge ogen hebben gegooid tijdens hun actieve carrière. Zo zijn we er niet rouwig om dat bijvoorbeeld een klein en zwak beheerd fonds als Dexia Sustainable EMU (*) uit de fondsentabellen verdwijnt. Ook de financiële instelling is dat type fonds eigenlijk liever kwijt dan rijk.
· Voor de belegger is het een goede zaak, op voorwaarde natuurlijk dat het vervangproduct kwalitatief hoogstaand is. En net daar knelt hier het schoentje. We stellen ons immers grote vragen bij de fondsenoperatie. In de meeste gevallen krijgt u in ruil voor uw ‘oude’ compartimenten DUURDERE en MINDER goed beheerde fondsen in de plaats. Opmerkelijk, want Dexia Bank heeft vaak betere producten in de desbetreffende categorieën op schap staan dan diegene die u in de maag gesplitst krijgt.
Zo gaan maar liefst acht fondsencompartimenten tijdens de operatie op in het zwakke Dexia Sustainable Europe (*). En dat terwijl Dexia Bank over maar liefst vier (!) beter beheerde fondsen in de categorie ‘Europese aandelen’ beschikt. Met Dexia Index Europe (**) en Dexia Equities B European Sector Rotation (**) verdwijnen zelfs de beste producten uit het eigen gamma uit die categorie.
Eenzelfde verhaal in de categorie ‘Amerikaanse aandelen’. Hier wordt het kleine, maar fijne Dexia Equities B US (**) opgeofferd. In ruil krijgt u het ronduit zwakke Dexia Sustainable North America (*). En dat terwijl Dexia Equities L USA (**) bijvoorbeeld een beter product is. En zo kunnen we blijven doordrammen.
· Profiteer dan ook van de operatie om uw verkregen stukken van de hand te doen en in te ruilen voor betere fondsen.

SELECTIE VAN RECENTE VERANDERINGEN BINNEN HET FONDSENGAMMA VAN DEXIA BANK

Oud compartiment

ISIN

Kosten-ratio

Prestatie-indicator

Overnemende compartiment

ISIN

Kosten-ratio

Prestatie-indicator

Dexia Equities B Belg-Index

BE0026586082

0,71

**

85

Dexia Eq.B Belgium

BE0942851115

0,77

*

64

Dexia Equities B US

BE0945518596

1,85

**

75

Dexia Sustain. North America

BE0173901779

1,76

*

60

Dexia Equities B EMU

BE0945512532

1,76

*

54

Dexia Sustainable Europe

BE0173540072

1,71

*

44

Dexia Equities B EMU Value

BE0945522630

1,85

**

69

Dexia Index EMU

BE0170746268

0,54

**

76

Dexia Index Europe

BE0167280529

0,54

**

73

Dexia Sustainable EMU

BE0174192774

1,82

*

43

Dexia Allocation Euro Bonds

BE0167839290

0,38

**

86

Dexia Sustainable Euro Bonds

BE0943336116

0,81

**

77

Dexia Index Euro Bonds

BE0176814805

0,36

**

85

Dexia Sustain. Euro Gover. Bonds

BE0945481225

0,79

*

83

Dexia Sustain. Euro LT Bonds

BE0945484252

0,82

*

64

De buitengewone algemene vergaderingen vinden plaats op 20, 21 en 22 oktober. De ruilverhoudingen worden dan ook meegedeeld.

DEXIA INDEX EUROPE (vet) EN DEXIA SUST. EUROPE (basis 100)

Dexia Index Europe (vet) is slechts één voorbeeld van een fonds dat vervangen wordt door een minder goed fonds in de laatste Dexia-operatie.

DUURZAME AGENDA
Waarom behandelt Dexia Bank de belegger op die manier? Een mogelijk antwoord schuilt in de kaart die Dexia Bank tijdens de operatie volluit trekt, namelijk die van de duurzame belegging. Van de 14 niet-duurzame compartimenten die vervangen worden, gaan er maar liefst 11 op in de duurzame fondsen Dexia Sustainable Europe en Dexia Sustainable Euro Bonds. Goed voor zowat 400 miljoen euro vers geld dat vloeit richting duurzame fondsen. Daardoor verkleint Dexia Bank de ‘achterstand’ op duurzame marktleider KBC.
Dat de operatie de belegger opzadelt met fondsen die in de meeste gevallen minder goed beheerd worden, duurder zijn en andere portefeuilleaccenten leggen, is blijkbaar ondergeschikt. Waar schuilt de ‘ethiek’ in dat alles?

Deel dit artikel