Analyse
Op zoek naar een nuttige belegging ? 8 jaar geleden - donderdag 10 september 2009
Doen fondsen in Europese nutsbedrijven het water opnieuw in onze mond lopen?

Vijf jaar lang presteerden de nutsbedrijven veel beter op de beurs dan gemiddeld. Dit jaar slagen ze er echter niet in om het vertrouwen van de belegger voor zich te winnen. Terecht want de sector leefde lange tijd boven zijn stand en betaalt daar de prijs voor. Maar ook een opportuniteit. Dankzij de goedkope waardering van de aandelen uit de sector staan we opnieuw in het kamp van de kopers.

De ondernemingen uit de sector van de nutsvoorzieningen (utilities in het Engels) zijn actief op het vlak van water-, gas-, elektriciteitsdistributie en afvalverwerking. In Europa gaat het vaak om (ex-)monopolisten zoals Electricité de France, Gaz de France SUEZ (beide Frankrijk), E.On, RWE (beide Duitsland), National Grid (VK), Enel (Italië) of Ibedrola (Spanje), dat sinds begin juli opereert in een geliberaliseerde markt. Ons allereigenste Electrabel behoorde ooit ook tot de fine fleur maar werd in 2005 overgenomen door GDF SUEZ. De bedrijven behoren tot de grootste beurskapitalisaties van hun land en vindt u dan ook terug in alle landen- en regiofondsen. Ze delen ook de lakens uit in de gespecialiseerde sectorfondsen die bij ons worden verdeeld.

STERKE GROEI
· De sterke vraag naar nutsvoorzieningen, gevoed door de demografische evolutie, en de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen bezorgden de grote bedrijven uit de sector de laatste jaren zo’n massale cashflow dat groeien tot buiten de landsgrenzen tweede natuur werd. Fusies en overnames waren dan ook schering en inslag. Denk maar aan Iberdrola en Scottish Power en de overname van Distrigas door Eni. Daarnaast bleven de aandelen ook geldkoeien die de aandeelhouders beloonden met forse dividenden. Zo besloten bedrijven als E.On en Veolia Environment om bijna de helft van hun winsten uit te keren.
· Door die fusies en overnames enerzijds en de voorspelbaarheid en de stabiliteit van de inkomsten anderzijds boerden de aandelen uit de sector bijzonder goed de laatste jaren (zie grafiek). Zelfs vorig jaar slikte de sector een verlies dat lager was dan gemiddeld (-36 % tegenover -45 %). Het defensieve karakter van de sector speelde duidelijk in zijn voordeel.

EUROPESE NUTSSECTOR (vet) EN EUROPESE BEURS (basis 100)

De nutssector (vet) profiteerde van zijn defensieve karakter om de laatste jaren beter te doen dan het beursgemiddelde. Sinds januari gaat het de sector echter minder voor de wind.

STOKKEN IN HET WIEL
Maar het mooie verhaaltje kon niet blijven duren. De financiële crisis sloeg immers ook hier hard toe. Om hun groei te financieren, gingen de nutsbedrijven schulden aan. De crisis verzwaarde de financiële lasten want vervallen kredieten moesten worden geherfinancierd tegen hogere intrestlasten. Bedrijven zagen hun schuldenberg snel aandikken op een moment dat de volumes daalden (o.a. tengevolge van energieprijsdalingen).
En toch belette dat enkele spelers niet om te profiteren van de situatie door diep in de buidel te tasten. RWE (aankoop Essent) en Centrica (bod op Venture) rijfden concurrenten binnen die het minder breed hadden. Vaak gebeurde dat tegen hoge prijzen zoals de overname van British Energy door EDF getuigde. Dat alles verhoogt het risico van een belegging in die sector.

OPPORTUNITEIT
· De beleggers zijn ook niet van gisteren. De schuldenberg gemaakt om de (dure) overnames te financieren, zal nog een tijdje op de balansen van de bedrijven wegen. Ook het feit dat de tarieven voor gas en elektriciteit in tal van landen (zoals Frankrijk en Duitsland) gereglementeerd zijn, zorgt voor beperkte ruimte om marges te laten aandikken. Dat weegt op de koersen en verklaart waarom de sector achterblijft tegenover het beursgemiddelde dit jaar (+3,6 % tegenover 22,4 %).
· Daarmee zit volgens ons het slechte nieuws al in de beurskoersen. De financiële crisis zorgt immers niet ervoor dat de stijgende behoefte aan energie een halt wordt toegeroepen en we geloven dat de sector van de collectieve nutsvoorzieningen over mooie vooruitzichten beschikt. Ook de (geplande) veranderingen binnen de sector kunnen ons bekoren. In de eerste plaats kostenbesparingen. Dat gebeurt door herstructureringsplannen waarbij overwogen wordt om activiteiten af te stoten of om aangekondigde investeringsprogramma’s af te bouwen.

VOORZICHTIGHEID VAN TEL
Wegens de goedkope waardering mogen fondsen die beleggen in nutsbedrijven gezien worden als een waardige spreiding voor uw portefeuille.
We mikken op fondsen die het mooist gespreid zijn, lage kosten hanteren en in het verleden al hebben bewezen dat ze hun mannetje kunnen staan. Kies daarom voor het indexfonds SSgA Utilities Index Equities (o.a. te koop bij Deutsche Bank, ISIN: FR0000018467, **) dat zowat voor de helft in Europa belegt met E.On, GDF SUEZ, Enel en Iberdrola als vaandeldragers.
Ook de beursgenoteerde trackers StreetTRACKS MSCI Europe Utilities (ticker: SYU) en EasyETF Euro Utilities (STU), beide mikkend op de Europese markt, komen in aanmerking voor een aankoop. Beide trackers wenden de steven vooral naar de Duitse (E.On, RWE) en Franse (GDF SUEZ, Veolia Environnement, EDF) markt. Wat de StreetTRACKS betreft, wordt er ook gemikt op Britse aandelen. Zo neemt het volgens onze collega’s van Test-Aankoop invest koopwaardige aandeel National Grid, de Britse beheerder van transportvoorzieningen van elektriciteit en gas, een voorname plaats in de portefeuille van die tracker in.

Deel dit artikel