Analyse
Dividenduitkering niet verzekerd 8 jaar geleden - donderdag 10 september 2009
Waarom keert het ene fonds een hoog dividend uit en het andere niet?

Sommige fondsen potten hun inkomsten op, andere keren ze uit. Kiest u voor dat laatste type, dan kunt u meestal rekenen op een dividend, maar niet altijd. De grootte van het dividend ligt ook niet bij voorbaat vast.

Bent u geïnteresseerd in een beleggingsfonds, dan kunt u veelal kiezen tussen twee types van hetzelfde fonds, gebaseerd op de bestemming van de inkomsten die het fonds krijgt onder de vorm van dividenden (aandelen) en intresten (cash en obligaties). Beide types hebben elk hun eigen unieke ISIN-code maar worden voor de rest op dezelfde manier beheerd.
Koopt u deelbewijzen van het kapitalisatietype, dan herbelegt het fonds in feite alle inkomsten onmiddellijk en automatisch. Het merendeel van de fondsen in onze grote tabellen zijn van dat type.
Kiest u daarentegen voor het distributietype, dan worden (een deel van) de inkomsten uitgekeerd in de vorm van een dividend dat onderworpen is aan de roerende voorheffing. Die uitkering vindt in ons land meestal jaarlijks plaats.

WIE BESLIST?
· Of er al dan niet een dividend wordt uitgekeerd, wanneer dat zal gebeuren en hoeveel wordt uitgekeerd, zijn beslissingen die genomen worden door de raad van bestuur van de beleggingsvennootschap. Als aandeelhouder van het fonds kunt u daarover meestemmen tijdens de algemene vergadering.
· Wordt beslist geen dividend uit te keren, dan bent u dat uiteraard niet kwijt. Het geld wordt in het fonds gehouden in de vorm van gereserveerde winsten. De uitkering vindt dan pas later plaats en de inventariswaarde van het fonds houdt daar rekening mee.

WAAR IS HET DIVIDEND?
· De beslissing om al dan niet een dividend uit te keren, is dus afhankelijk van het fonds zelf. Zo vroeg een lezer ons of het wel normaal is dat Hermes Belgian Growth Distributie (Bank Delen, ISIN: BE0172068877, ****) besliste om vorig jaar geen dividend uit te keren, terwijl zijn aandelen van KBC Equity Belgium Distributie (ISIN: BE0129141348, ****) zowat 5 % dividendrendement neertelden.

HERMES BELGIAN GROWTH DIS. (vet) EN HERMES BELGIAN GROWTH KAP (basis 100)

Het fonds van Bank Delen keert als vanouds weinig tot geen dividenden uit (vet). Daardoor is het verschil met de kapitaliserende versie niet groot.

· Het dividendbeleid van fondsen die dezelfde beurs of markt viseren, kan sterk van elkaar afwijken. De voornaamste verklaringen zijn:
Inkomsten. Hoe hoger het dividendrendement van de aandelen of het rendement van de obligaties in de portefeuille, hoe hoger het potentiële dividendrendement van het fonds. Omdat het fonds van Bank Delen hoogrentende sectoren zoals de financiële en de gezondheidszorg grotendeels vermijdt ten gunste van groeibedrijven met weinig dividend ligt het dividendrendement er sowieso lager in vergelijking met het KBC-fonds.
Kosten. Als belegger ontvangt u nooit de totaalheid van de ontvangen inkomsten De beheerder trekt er immers eerst de exploitatiekosten van af zoals het beheerloon, de administratiekosten en de transactiekosten. Hoe hoger die kosten, hoe kleiner het dividendrendement. In het bovenstaande geval was er op dat vlak echter weinig verschil tussen beide fondsen.
Huisbeleid. KBC beslist (meestal) om de belegger een stabiel, marktconform dividend te bezorgen. Daarbij wordt gekeken naar de dividenden uit het verleden. Bank Delen houdt rekening met de marktomstandigheden en keert geen dividend uit wanneer er verlies werd geleden in het boekjaar. Dat was in het rampjaar 2008 zeker het geval.
Wetgeving. De algemene regel luidt dat een fonds enkel een dividend mag uitkeren wanneer er gedurende het boekjaar winst werd gemaakt. Vorig jaar was daar door de sterk gedaalde beurzen echter geen sprake van. Daarom beslisten de raden van bestuur van de fondsen in Belgische aandelen van instellingen zoals Bank Delen en Puilaetco Dewaay om geen dividend uit te keren. De concurrentie deed dat echter wel. Dat kon omdat de wetgever uitzonderingsmaatregelen toelaat op de algemene regel. Zo mag een fonds de tijdens het boekjaar daadwerkelijk ontvangen inkomsten toch uitkeren, ondanks de geleden verliezen. Gebeurt dat, dan wordt die beslissing vermeld in het jaarverslag en in het bericht aan de aandeelhouders van het fonds met betrekking tot de uitkering van de dividenden.

Welke roerende voorheffing?

Kiest u voor het distributietype, dan kunt u niet onder de roerende voorheffing op uw dividend uit. Die zal 15 % of 25 % bedragen, naargelang de rechtsvorm van uw fonds en de domiciliering:

– 15 % voor fondsen naar Belgisch recht en voor fondsen naar buitenlands recht die na 1 januari 1994 zijn opgericht;

– 25 % voor fondsen naar buitenlands recht die vóór 1 januari 1994 zijn opgericht.

Die info vindt u steeds terug in het prospectus van uw fonds. Voor de fondsen opgenomen in de tabellen staat die info ook onder de rubriek ‘Gedetailleerde fiches’. Selecteer de naam van het fonds en kijk naar de ‘Identiteitskaart van het fonds’.

Een speciaal geval ten slotte is het gemeenschappelijke beleggingsfonds dat fiscaal transparant is. Daar dient u de inkomsten zélf op te nemen in uw belastingaangifte zodat de fiscus de voorheffing, die wordt verhoogd met opcentiemen, kan afhouden.

Deel dit artikel