Analyse
Portefeuilles met tijgerkracht 8 jaar geleden - donderdag 9 juli 2009
Tijgers of welpen? Loont het de steven te wenden naar Aziatische beleggingen?

Ook de Aziatische economieën bleken niet immuun voor de financiële crisis. De regio beschikt echter over voldoende veerkracht om als een van de eerste te profiteren van een opflakkering van de economische activiteit. Dat doet u bij voorkeur via een regiofonds dat de accenten legt op bepaalde landen.

DE STORM WOEDT OOK IN AZIË
De wereldwijde crisis doet ook de Aziatische economieën pijn. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de economische groei van sterk exportgerichte markten als Zuid-Korea (-4 %) en Hongkong (-4,5 %) zwaar in het rood eindigen dit jaar. De groei die de reuzen India (4,5 %) en China (6,5 %) verwacht worden op te tekenen blijft naar westerse normen bijzonder hoog, maar is toch veraf verwijderd van de vaak dubbele groeicijfers die in het nabije verleden werden opgetekend.
De theorie dat de tijgereconomieën (= Aziatische economieën zonder Japan) zich economisch definitief hadden losgekoppeld van de westerse lijkt dan ook achterhaald (zie kader). Dat hoeft niet te verbazen. De tijgereconomieën teren als vanouds op hun export en de recessie in de VS (-3 % verwacht voor dit jaar), de belangrijkste externe handelspartner, doet ook de Aziatische oren tuiten.
De zwakke(re) economische prestaties gekoppeld aan de groeiende risicoaversie bij de beleggers hadden uiteraard een weerslag op de prestaties van de beurzen uit de Aziatische regio. Beleggers die mikten op Aziatische beleggingen om hun portefeuille te spreiden kwamen er dan ook bekaaid van af. Gemiddeld verloren de Aziatische beurzen 38 % sinds de crisis kwam overwaaien in de tweede helft van 2007 (zie tabel).

EVOLUTIE VAN DE AZIATISCHE BEURZEN ZONDER JAPAN (vet) EN WERELDWIJDE AANDELENINDEX (basis 100)

De crisis kwam hard aan voor de Aziatische beurzen (-60 %, vet). De laatste tijd zitten de lokale markten opnieuw in de lift (+50 %). Net als in het verleden blijven de beursschommelingen groter dan bij de westerse beurzen.

DYNAMIEK REGIO IS EEN GROOT VOORDEEL
Sinds januari zitten de tijgerbeurzen opnieuw in de lift (+35 %). Dat is een pak beter dan het wereldwijde gemiddelde (+11 %). Tal van (grote) beleggers vonden immers dat de aandelen te sterk waren teruggevallen. De economieën uit de regio beschikken namelijk over enkele troeven waardoor verwacht wordt dat de landen eerder uit het slop zullen raken dan de klassieke westerse economieën. Dat wordt door het IMF al bevestigd in de groeicijfers voor de komende jaren waar zelfs Hongkong en Zuid-Korea opnieuw zullen aanknopen met een positieve groei.

Maar wat drijft de lokale economieën nu vooral?
– Vooreerst zijn er de Aziatische gezinnen. In tegenstelling tot de Angelsaksische huishoudens steken zij zich niet tot over de oren in de schulden. Ook sparen ze heel wat van hun inkomen. Dat schept de nodige ruimte om te spenderen in de toekomst, ook al is dat niet zeker. Zuinigheid is in Azië immers een deugd en volledig ingebakken in de cultuur. Een sociaal vangnet zoals bij ons bestaat er namelijk niet. Voor een pensioen dient de gemiddelde Aziaat zelf te zorgen.
– Azië heeft ook de nodige lessen uit het verleden getrokken. Na de financiële crisis in 1998-1999 werd het voor de lokale overheden een prioriteit om de tering naar de nering te zetten: de overheidsschulden werden aangepakt, de begroting werd in balans gebracht en de buitenlandse reserves werden aangedikt. Die ‘afgetrainde’ economieën zijn nu beter dan de westerse gewapend om het hoofd te bieden aan de crisis. Koppel dat aan het gegeven dat de lokale bewinden van autoritaire overheden kunnen uitpakken met agressieve interventies en herstelplannen zonder veel weerwerk van publieke opinies of van derde partijen zoals vakbonden.
– Een derde reden waarom verwacht wordt dat de regio het beter zal doen dan de westerse landen is de gezondheid van het financiële stelsel. Aziatische banken hadden in het algemeen geen ‘toxische’ beleggingen in portefeuille waardoor hun balansen minder uitgepuurd dienden te worden. De banken lijken ook beter geplaatst om de economische activiteiten van lokale bedrijven te ondersteunen. Zo draait de dienstverlening (zoals het toekennen van kredieten) richting bedrijfsleven op forser toerental dan in het westen. Door dat alles behoren financiële instellingen zoals ICBC (China), HSBC Holdings (Hongkong) en China Construction Bank (China) tot de top vijf grootste banken ter wereld.

Economische ontkoppeling?

De laatste jaren hadden financiële experts van over de hele wereld de mond vol van de zogenaamde ‘ontkoppeling’ van de Aziatische economieën tegenover de westerse, de Amerikaanse op kop. Gedacht werd dat de tijgereconomieën voortaan over een groei met een eigen dynamiek beschikten, los van de gang van zaken in andere (westerse) landen dus. Mis poes. In werkelijkheid bleek dat ook de sterk exportgerichte Aziatische landen niet aan de wereldwijde crisis konden ontsnappen.

GROTE SCHARE LANDEN OM UIT TE KIEZEN
· In de onderstaande tabel hebben we de Aziatische beurzen opgenomen. U ziet dat het hier een regio betreft met tal van landen en dus tal van beurzen waaruit gekozen kan worden. Het spreekt voor zich dat de beurs en de economie van het ene land, bijvoorbeeld China, daarbij interessanter zullen zijn dan die van een ander land, bijvoorbeeld Vietnam. We hebben dan ook onze mening over de economie en de beurs van een bepaald land aan de hand van de tekens ‘+’ (interessant), ‘=’ (neutraal) en ‘-‘ (niet interessant) samengevat in de tabel. Zo geloven we vooral in beleggingen in China (interessante economie, correcte beurs), Hongkong (puike maatregelen om crisis tegen te gaan, correct gewaardeerd) en Indonesië (uitstekende overheid, correcte beurs) en vermijden we de Filippijnen (beurs te duur), India (te duur), Pakistan (goedkoop maar te instabiel), Sri Lanka (goedkoop maar te klein) en Vietnam (te riskant en te ontransparant).
· Niet alle landen uit de regio zijn echter even belangrijk vanuit beursstandpunt. Zo gebruikt het gros van de fondsen een klassieke Aziatische beursindex als ijkpunt voor hun portefeuille. Die referentie-index belegt in de lokale beurzen op grond van de grootte van hun kapitalisatie. Zo palmen de grootste markten, de Chinese en de Hongkongse respectievelijk 12 % en 28 % van het gewicht in de Aziatische index in. De andere landen doen het met heel wat minder. Waarom is dat interessant? De beheerders van Aziatische fondsen zijn kuddedieren. In de meeste gevallen beleggen ze simpelweg in die landen die de grootste, en dus vlotst verhandelbare beurzen hebben. Een blik op de tweede kolom in de tabel leert u dan ook hoe de portefeuilles van tal van fondsen er op landenvlak min of meer zullen uitzien.

AZIATISCHE BEURZEN (situatie eind juni)

Land

Gewicht
(in %) t.o.v.
Azië index

Gewicht
(in %) t.o.v.
wereldindex

Beleggings-
opportuniteit
(+) of
niet (-)?

Rendement
in euro (in %)

sinds
crisis

sinds
januari

China

12

2

+

-36,0

42,3

Filippijnen

1

< 1

-

-34,5

29,8

Hongkong

28

4

+

-38,6

27,3

India

19

3

-

-39,8

51,8

Indonesië

3

< 1

+

-28,7

59,3

Maleisië

5

1

=

-20,9

21,8

Pakistan

1

< 1

-

-62,2

20,7

Singapore

8

1

=

-31,8

38,0

Sri Lanka

< 1

< 1

-

-3,6

60,3

Taiwan

9

1

=

-29,4

35,1

Thailand

3

< 1

=

-28,1

41,3

Vietnam

< 1

< 1

-

-57,5

34,5

Zuid-Korea

12

2

=

-49,6

20,9

Ter vergelijking

regio-index

100

14

 

-37,9

34,9

Japan

-

11

 

-26,6

1,3

België

-

1

 

-48,5

25,3

VS

-

33

 

-35,8

3,2

wereld

-

100

 

-37,8

11,2

RISKANTER, MAAR MET POTENTIEEL
· Laat u alvast door niemand blaasjes wijsmaken. Beleggen in Azië, in welke vorm dan ook, is riskant. De beleggingsfondsen, ongeacht hun spreiding, zullen fors blijven schommelen. Zo is de remonte van Aziatische aandelen sinds januari groot; de beursval die daaraan vooraf ging was nog veel groter. Kadert zo’n beweeglijke belegging in uw risicoprofiel en hebt u een beleggingshorizon van liefst tien jaar, dan kan een belegging in de potentieel interessante regio voor extra spreiding binnen uw portefeuille zorgen.
· Beleggen in Azië via een fonds is ongetwijfeld de beste manier om in aanraking te komen met die beursmarkten die voor een particulier nog altijd moeilijk toegankelijk zijn. Een goed gekozen regiofonds voldoet aan die noden. Met een enkele belegging bent u immers verzekerd van een spreiding in aandelen uit diverse sectoren én landen.
· Om een keuze te maken tussen de beleggingsfondsen letten we in dit geval vooral op de portefeuille-inhoud. Zo zijn we te vinden voor fondsen die iets meer dan gemiddeld beleggen in China en/of Hongkong en die de dure Indiase beurs liever kwijt dan rijk zijn. Daarnaast bekijken we hoe de beheerder het in het verleden heeft gedaan ten opzichte van zijn index, welk risico hij daarbij heeft gelopen en hoe consistent hij is in zijn prestaties. Voegen we dat alles samen, dan springt Fidelity South East Asia Fund A (ISIN: LU0048597586, **, o.a. te koop bij Deutsche Bank, uitgedrukt in Amerikaanse dollar) eruit als eerste keuze (zie grafiek). Het fonds mikt op Chinese, Zuid-Koreaanse en Taiwanese aandelen en belegt vooral in financiële aandelen zoals China Construction Bank, ICBC en Bank of China.
· Een andere mogelijkheid is de keuze voor een individueel landenfonds. Dat kan interessant zijn indien u kiest voor puik beheerde fondsen die beleggen in een land met een economisch interessant verhaal en waarvan de lokale beurs nog mogelijkheden biedt. Het risico van zo’n belegging is wel (nog) groter dan dat van een regionaal gespreid fonds.
Op dit moment springen daarbij vooral de diverse beleggingsmogelijkheden in de complexe Chinese en Hongkongse beurzen in het oog. In het volgende nummer gaan we alvast dieper in op het Chinese groeiverhaal en kijken we of het de moeite loont om Chinees te bestellen.

FIDELITY SOUTH EAST ASIA FUND (vet) EN AZIATISCHE BEURS ZONDER JAPAN (basis 100)

Het fonds van Fidelity is een goed voorbeeld van een actief beheerd fonds dat erin slaagt om beter te doen dan de markt. Ook de portefeuillekeuzes kunnen ons (meestal) bekoren. Koopwaardig binnen een gespreide portefeuille.

Deel dit artikel