Analyse
In het kort 8 jaar geleden - donderdag 9 juli 2009
Fondsen komen (steeds minder) en fondsen gaan (steeds meer).

CRISIS DOET DE BROEKSRIEM AANHALEN
De lotgevallen op de financiële markten laten sporen na in het fondsenaanbod op onze markt. Niet alleen stroomt er minder vers bloed dan ooit in de markt, almaar meer fondsen verlaten ons, al dan niet richting eeuwige jachtvelden. Vaak betreft het producten die mikken op (te) gespecialiseerde markten en/of die te klein zijn (geworden) om nog beheerd te worden als een goede huisvader.
Als kleine belegger kunt u in de praktijk niets doen om de veranderingen tegen te gaan. Waak er dan ook over dat de eventuele nieuwe fondsen die u krijgt na een operatie passen bij uw eigen portefeuille, risicoprofiel en beleggingshorizon. Is dat niet het geval, dan verkoopt u beter uw stukken vóór de procedure beëindigd is.
Wilt u toelichting of hulp bij een (toekomstige) fondsenoperatie, contacteer ons op 02/542 33 51.
· Zo schudde Puilaetco Dewaay stevig aan de fondsenboom. De compartimenten Global Equity (*) en Japan Equity (**) van Puilaetco Quality Fund worden ondergebracht in Puilaetco Dewaay (L) Global Allocation. Dat heeft vooral gevolgen voor de bezitters van het fonds in Japanse aandelen. Die krijgen in ruil een wereldwijd gespreid fonds. Geen evidente switch.
Profiteer van de operatie om over te stappen op een goed beheerd fonds in een categorie met potentieel. Japanse aandelen zouden we daarbij mijden. Onze strategie  kan u helpen bij het maken van uw keuze.
· Opvallend is ook dat Deutsche Bank een einde maakt aan de verkoop van de gemeenschappelijke fondsen naar Duits recht die ze in België commercialiseert. Zo verlaten fondsen als DWS Osteuropa (*) en DWS Japan-Fonds (*) na een lange staat van dienst België. Terecht, want ze zijn door hun complexe fiscaliteit overbodig geworden op onze markt. Deutsche Bank ontwikkelde met DWS Invest immers portefeuilles die in krek hetzelfde beleggen, maar waarvan de inkomsten niet opgenomen hoeven te worden in uw belastingaangifte.

Deel dit artikel