Analyse
Doe inspiratie op via onze portefeuilles 8 jaar geleden - donderdag 11 juni 2009
Zelfs door niets te doen, verandert uw portefeuille van uitzicht. Af en toe ingrijpen loont.

De bewegingen op de financiële markten kunnen de samenstelling van een portefeuille grondig vertekenen. Zo decimeert een beurscrisis het aandelengedeelte en zorgt ze ervoor dat obligaties zwaarder dan ooit doorwegen in een gemengde portefeuille. Vroeg of laat dient dan ook te worden ingegrepen om de portefeuille weer op de rails te krijgen. Daarbij rijst ook de vraag of u nog steeds op dezelfde trein wilt zitten.

Een beurscrisis laat diepe sporen na in om het even welke beleggingsportefeuille. Niet alleen tast ze uw belegde vermogen gevoelig aan, een crisis maakt ook een rommeltje van iedere weloverwogen mix van portefeuilleposten. Dat was des te meer het geval bij de huidige beurscrash die aandelen zowat deed halveren. Want hoe groter de schommelingen op de beurs, hoe groter de uiteindelijke scheeftrekking in de portefeuille.
Spreidt u de eieren zoals een goede huisvader ook over andere beleggingsvormen zoals obligaties, dan werden de verschillen binnen de portefeuille nog groter. Tal van obligaties profiteerden immers van de crisis en zagen de koersen hoger eindigen. Op de grafiek ziet u zo’n voorbeeld. Terwijl de hoge bomen van Amerikaanse aandelen geveld werden, boekten obligaties in dollar een mooie winst.

EVOLUTIE AMERIKAANSE AANDELEN (vet) EN AMERIKAANSE OBLIGATIES (basis 100)

De crisis bezorgde de aandelen (vet) een knauw. Maar de obligaties sponnen garen in datzelfde klimaat. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de ene post gewicht verloor en de andere aandikte binnen de portefeuilles.

PORTEFEUILLE HERSCHIKKEN
De enige manier om een scheeftrekking binnen uw portefeuille grotendeels te vermijden, is door regelmatig portefeuilleposten bij te kopen of te verkopen om zo de artificiële verhoudingen van uw portefeuille in stand te houden. Een tijdrovend en vaak duur proces want transactiekosten en beurstaksen zijn veelal van de partij.
Toch ontsnapt u vroeg of laat niet aan die herbalancering. Zaak is om daarin pragmatisch te zijn. Elke maand de bezem door de portefeuille halen, is wellicht te veel van het goede en zadelt u op met te hoge kosten. Maar om het halfjaar, en zeker jaarlijks, een doorlichting doorvoeren, is geen overbodige luxe.
Daarnaast is een herschikking steeds aan de orde indien uw ‘profiel’ verandert. Zo kan het zijn dat u door de crisis een grotere schrik gekregen hebt voor aandelen en wilt u het belang van de beurs sowieso verminderen in uw portefeuille. Maar ook uw vooropgestelde beleggingshorizon krimpt jaar in jaar uit en dient geactualiseerd te worden. Beleggen doet u immers uitsluitend met geld dat u gedurende een bepaalde tijd kunt missen. Dat blijft regel nummer één bij elke belegging.

DYNAMISCHE VOORBEELDPORTEFEUILLES
· Regel nummer twee is spreiding. Dat kan een spreiding tussen aandelen(fondsen) zijn, maar beter is nog te spreiden tussen aandelen én obligaties. Om u te helpen bij het samenstellen van een portefeuille hebben we onze modelportefeuilles ontwikkeld waarbij de beleggingshorizon en het risicoprofiel de toon zetten. Aan u om ze te gebruiken als leidraad bij uw keuzes.
· De portefeuilles zijn dynamisch. Ze veranderen door de schommelingen op de financiële markten en houden rekening met onze toekomstverwachtingen voor elke post. Zo kopen we opnieuw aandelen aan, zij het heel selectief en zonder overhaasting. We geloven immers dat de waardering van tal van aandelen al rekening houdt met vrij pessimistische scenario’s en dat er koopjes te doen zijn.
· In de onderstaande tabel ziet u de impact van de crisis op het aandelengewicht in onze portefeuilles. Wat was het percentage aandelen dat elke portefeuille telde op het moment van het uitbreken van de crisis eind 2007 en wat was de situatie eind mei. Zo daalde het percentage aandelen in de portefeuille met een horizon van vijf jaar en met een defensief karakter van 40 % naar 25 %. De crisis uitzweten zonder te handelen betekende dus dat de proportie obligaties binnen die portefeuille gestegen is van 60 % naar 75 % (zie tabel). En ook binnen elk gedeelte waren er winnaars en verliezers. Zo werd het belang in fondsen in Belgische aandelen en Australische aandelen bijna gehalveerd ten voordele van obligatiefondsen in Amerikaanse dollar en Japanse yen.
· Dat alles resulteert dus in portefeuilles die vandaag minder risicovol zijn geworden dan ooit. Dat verlaagde risicoprofiel gaat echter automatisch gepaard met een op termijn lagere verwachte opbrengst van uw portefeuille. Voelt u daar niets voor, dan is een herbalancering aan de orde. Waar u precies op dient te letten bij het (her)samenstellen van een portefeuille, leest u verder.

IMPACT VAN DE CRISIS OP HET GEWICHT
AANDELEN IN ONZE PORTEFEUILLES (in %)

 

5 jaar

10 jaar

20 jaar

van

naar

van

naar

van

naar

Defensief

40

25

55

40

80

70

Neutraal

50

35

65

50

85

75

Dynamisch

65

50

80

70

95

90

Een voorbeeld. Zonder bij te kopen zag onze neutrale portefeuille met een beleggingshorizon van tien jaar het percentage ‘aandelen’ dalen van 65 % voor de crisis tot 50 % eind mei. Dat ging ten voordele van de relatief beter presterende obligaties die hoogtij vierden.

DE KUNST VAN HET SAMENSTELLEN VAN EEN PORTEFEUILLE
· In de grafieken onder onze rubriek “strategie” ziet u de portefeuillespreidingen die wij momenteel aanraden voor een beleggingshorizon van vijf, tien en twintig jaar.
· Een evenwichtige portefeuille samenstellen houdt meer in dan het simpelweg kopen en verkopen van fondsen. Niet elk meubelstuk past immers in uw interieur. En de duurzaamheid van de aankoop is ook van tel. U wilt immers beschikken over een aankoop waar u jaren plezier aan kunt beleven. Welnu, onze negen ‘portefeuilles’ beantwoorden aan die vraag en kunnen dienen als richtwijzer bij het inrichten van uw eigen stek.
· Bij het opbouwen van een portefeuille zijn in feite vier zaken belangrijk:

– De precieze samenstelling hangt af van het risico dat u bereid bent te nemen enerzijds en van uw beleggingshorizon anderzijds. Beide elementen zijn strikt persoonlijk. Hoe meer risico u aanvaardt en hoe langer de periode dat u uw geld kunt missen, hoe meer aandelen in de portefeuilles zitten ten koste van obligaties. En omgekeerd.
Dat hoeft ook niet te verbazen. Hoewel we aandelen nog steeds het grootste potentieel op lange termijn toedichten, kan het vaak verkeerd lopen op korte termijn. Aandelen blijven dan ook de meest risicovolle belegging op korte termijn. Kunt u uw geld echter vijf jaar of langer missen en ligt u niet te veel wakker van de koersschommelingen op de beurs, dan opent dat wel de deur naar aandelen.
– De onderlinge relatie tussen de verschillende categorieën kan in een portefeuille uitgebuit worden. Risicospreiding is immers een gulden beleggingsregel. Maar de ene spreiding is de andere niet. Een fonds in Franse aandelen combineren met een fonds in Duitse heeft weinig zin want beide evolueren sterk in dezelfde richting. De combinatie met een obligatiefonds zorgt echter wel voor een nuttige spreiding. Obligaties reageren immers anders op nieuwsfeiten dan aandelen (zie grafiek).
– Een visie op het potentieel van de diverse beleggingscategorieën is ook van tel. De toekomst is immers belangrijk, niet het verleden. Aan de hand van onze kooptips, verkooptips en analyses krijgt u onze mening over een bepaalde fondsencategorie voorgeschoteld.
– Ten slotte is er ook de fondsenkeuze voor die categorieën die wij aanraden. In onze analyses houden we daarbij rekening met tal van factoren zoals kosten, behaalde prestaties, gelopen risico en inhoud van de portefeuille. Enkel maar rekening houden met prestaties uit het verleden is dan ook een slechte raadgever. Slaagt het fonds in onze test én behoort het tot een categorie met potentieel, dan zetten we het fonds ‘in het vet’ in onze tabellen.
Wil dat zeggen dat u zo’n fonds onmiddellijk dient aan te schaffen? Neen. Dat zal afhangen van uw eigen profiel en uw huidige portefeuille.

· Als u onze adviezen volgt, zult u een portefeuille bezitten die bestaat uit fondsen van verschillende aanbieders. Ga daarom na bij uw instelling wat de bewaarkosten zijn voor die ‘fondsen van derden’. Weet dat instellingen zoals BinckBank, Keytradebank en Rabobank.be geen bewaarkosten aanrekenen.

Deel dit artikel