Analyse
Direct beleggen of spreiden in de tijd ? 8 jaar geleden - donderdag 11 juni 2009
U beschikt over een geldsom en wilt beleggen. Doet u dat in een keer of spreidt u beter ?

Hoe belegt u het beste een som geld in aandelen? Steekt u alles in een keer in uw beleggingen naar keuze? Of loont het de moeite om dat in stapjes te doen, waarbij bijvoorbeeld elke maand een deel besteed wordt?

U hebt uw huiswerk gedaan. U beschikt over een som geld dat u voor voldoende tijd kunt missen en u weet in welke aandelen(fondsen) u wilt beleggen. Uw toekomstige beleggingen passen daarbij goed bij uw risicoprofiel en beleggingshorizon. De vraag die zich nu stelt, is de volgende: belegt u uw kapitaal voor het volle pond of doet u dat beter gespreid over de tijd?

TIMING IS AARTSMOEILIJK
Beleggen op de beurs is enkel in theorie simpel. Wie koopt steevast wanneer de aandelenkoersen laag staan en wie verkoopt uitsluitend wanneer ze hoog staan? Omzeggens niemand. In de praktijk is het schier onmogelijk om de baisses en hausses van de beurs correct te voorspellen. De beurs zogenaamd ‘timen’ is een brug te ver voor zowat alle beleggers, ook de professionelen. Dat bewijzen de inferieure prestaties van tal van actief beheerde beleggingsfondsen tegenover hun index keer op keer. Wetenschappelijke studies tonen aan dat fondsen die de markten proberen te timen meestal van een kale reis terugkeren. Ook managers van gemengde fondsen, die de keuze maken tussen aandelen en obligaties, ruilen veelal te laat aandelen om voor cash of obligaties.

DE BEURS IS WISPELTURIG
· Waarom zou u uw geldsom willen spreiden over de tijd in plaats van alles ineens te beleggen? Het antwoord is spreiding. In dit geval niet via de keuze van de belegging zelf, maar doorheen de tijd. De crisis bewees immers nog maar eens dat de bewegingen op de financiële markten groot kunnen zijn. Zo zit de belegger die op de beurstrein sprong tijdens de piek in 2007 nog steeds opgezadeld met een gemiddeld verlies van 40 %. Maar de belegger die een mandje wereldwijde aandelen aankocht begin 1973 zag dat verzeventwintigvoudigen en dat ondanks de voorbije crisissen (zie grafiek).
· Want wat blijkt, hoe korter de termijn waarnaar gekeken wordt, hoe groter de schommelingen op de beurs. Maar hoe wispelturig de beurzen ook mogen zijn, naarmate de beleggingshorizon langer wordt, worden de afwijkingen rond het gemiddelde rendement steeds kleiner. Zo zorgde de beurscrash van 1987 voor heel wat paniek, maar zie, u vindt ze amper terug in de grafiek. Hetzelfde geldt voor de pesocrisis (de wat?) begin de jaren negentig en voor de andere crisissen. Belegd blijven bleek telkens een gouden raad. Op voorwaarde dat u over een olifantenvel beschikte tegen de verliezen van het moment zelf.

LANGETERMIJNEVOLUTIE WERELDWIJDE AANDELEN (in euro)

De langetermijntendens op de beurs is positief maar verre van regelmatig.

PSYCHOLOGISCH
· Historisch is gebleken dat de beurs op lange termijn hoger zal staan. Dat gebeurt zelfs in twee op de drie beursdagen als we kijken naar de evolutie van de wereldwijde index. Door te kiezen voor een gespreide belegging i.p.v. een eenmalige vreest u dan ook dat de beurs op korte termijn lager zal gaan. U belegt dan beter niet. Deelt u die vrees niet, dan opteert u beter voor een eenmalige belegging. Zo profiteert uw hele kapitaal van het potentieel.
· Maar stel dat u zich toch comfortabeler voelt bij een gespreide belegging in de tijd. U weet immers nooit dat u anders “op het slechtste moment in het jaar” uw kapitaal belegd zou hebben. Die keuze is eerder psychologisch dan wetenschappelijk verantwoord:
– Spreidt u uw kapitaal over een te korte periode, enkele maanden bijvoorbeeld, dan is de kans groot dat van echte spreiding weinig sprake is. Het risico zal niet gevoelig lager liggen en ‘geluk’ zal uitmaken of u een goede zaak hebt gedaan of niet. Statistisch gezien is de kans op een lager rendement echter het grootst (twee kansen op drie).
– Spreidt u uw geld over een te lange periode, zoals een of twee jaar, dan verzaakt u aan te veel beurspotentieel. Omdat de beurs op termijn rendabel is, offert u door uw gedeeltelijke afwezigheid des te meer potentieel rendement op naarmate u langer spreidt.

WACHT NIET TE LANG
· Bezit u een kapitaal en wenst u te beleggen in aandelen, wacht niet te lang om uw geld te plaatsen. De beurzen blijven op termijn rendabel en hoe langer u erin kunt zitten, hoe beter.
· Hebt u een som te beleggen, dan kunt u vaak een korting op de aankoopkosten bedingen bij uw financiële tussenpersoon. Met een betaling in schijven is dat meestal niet mogelijk.
· Overhaasting is echter zelden goed. Vindt u het beursklimaat te heet voor uw voeten, blijf er dan uit weg. Maar vindt u, net als wij, dat er koopjes te doen zijn op de beurzen, ga er dan voor en zorg dat u voldoende spreidt over categorieën. Daarbij kunnen onze portefeuilles u helpen. Zij houden rekening met de fluctuaties op de financiële markten om bij te kopen wanneer het past en te verkopen wanneer het potentieel van een categorie niet meer aanwezig is. Meer in artikel “Doe inspiratie op via onze portefeuilles ”.

Regelmatig beleggen

Bovenstaande keuze is niet te verwarren met het systematisch beleggen waar u bijvoorbeeld elke maand een deel van uw loon opzijzet met als doel een kapitaal op te bouwen, zonder daarbij over een initiële som te beschikken. Zo’n formule beperkt wel het risico van uw beleggingen en werkt disciplinerend. Meer daarover in volgend nummer.

Deel dit artikel