Analyse
Bedrijfsobligaties in een nieuw jasje 8 jaar geleden - donderdag 11 juni 2009
Een nieuw type fonds in bedrijfsobligaties vult de rekken. De moeite waard ?

De fondsenverkoop mag dan slabakken, enkele banken wonnen de jackpot via de lancering van klassieke bedrijfsobligatiefondsen met eindvervaldag. Een nieuw type fonds zowaar dat potentieel rendement koppelt aan spreiding en daarbij en passant ook het renterisico weet te beperken. Een winnende combinatie.

Vorig jaar zagen zowat alle obligaties waar geen staatsgarantie aan gekoppeld was sterretjes, en dat ongeacht de uitgever. Het wantrouwen bij de belegger was zo groot dat de extra rente die bedrijven op hun obligaties dienen te betalen in vergelijking met overheidsobligaties naar ongeziene hoogtes steeg omdat de beleggers vreesden dat tal van bedrijven over kop zouden gaan (zie grafiek). De hoge coupons van bedrijfsobligaties zijn ook vandaag nog van tel. En dat schept volgens ons opportuniteiten.
Onze voorkeur gaat naar individuele obligaties. Een selectie vindt u terug onder de rubriek ‘Obligaties’ of kunt u bekomen via onze Dienst Individuele Hulpverlening op 02/542 33 51.
Beschikt u niet over voldoende kapitaal om zelf een gespreide portefeuille met individuele obligaties samen te stellen, dan kunt u kiezen voor een fonds. Op voorwaarde dat het fonds belegt in kwalitatieve, ‘investment-grade’ obligaties. En laat dat type obligatie nu net de vijver vormen waarin een nieuw type obligatiefonds zwemt.

RENTEVERSCHIL TUSSEN OVERHEIDSOBLIGATIES EN BEDRIJFSOBLIGATIES (in %)

Bedrijven dienen nog altijd een pak meer rente te betalen op hun schulden dan de overheden.

SPECIFIEKE KENMERKEN
De nieuwe fondsen verschillen enigszins van de klassieke fondsen die beleggen in bedrijfsobligaties in euro.
Eindvervaldag. Door te mikken op obligaties met een restlooptijd korter dan de eindvervaldag, beperkt het fonds het renterisico aanzienlijk. Behoudens mogelijke wanbetalingen in de portefeuille streven de fondsen kapitaalbescherming na op de eindvervaldag omdat de obligaties simpelweg komen te vervallen binnen het fonds.
Intekenperiode. Opvallend is dat de fondsen van Dexia, BNP Paribas en KBC een pak duurder worden na het verloop van de initiële intekenperiode van een maand. Zo betaalt u voor de laatste tranche van Fortis B Fund Best of Bonds 4,25 % i.p.v. 1,25 % instapkosten. Maar liefst 3 % vloeit terug in het fonds ter dekking van de kosten gemaakt om de belegger uit te betalen. Kopen buiten de intekenperiode is wegens die kostprijs niet interessant.
Uitstapkosten. Vervroegd uitstappen wordt ook beboet. Ook dat is te vermijden waardoor de eindvervaldag van het fonds (meestal vijf jaar) beter past bij uw eigen beleggingshorizon.
Geen Europees paspoort. De fondsen hebben in tegenstelling tot de meeste obligatiefondsen geen Europees paspoort. Dat is goed meegenomen want het betekent dat de fondsen niet vallen onder de meerwaardebelasting op obligatiefondsen. Kiest u daarbij voor het kapitalisatietype, dan betaalt u zelfs geen roerende voorheffing bij verkoop.

IETS VOOR U ?
· Obligaties van kwalitatieve ondernemingen bieden op dit moment nog steeds interessante rendementen.
· Via een fonds hebt u een spreiding over tientallen uitgevers uit diverse sectoren. Dat vermindert het risico op een mogelijke wanbetaling aanzienlijk. Daarbij kan het fonds ook beleggen in interessante obligaties die niet aangekocht kunnen worden door de particuliere belegger.
· De kenmerken van het nieuwe type fonds bekoren ons. Er is geen garantie maar door de keuze voor obligaties die net voor de eindvervaldag vervallen, is de kans groot dat de beleggers hun geld op de eindvervaldag zullen terugzien. Koppel dat aan de beperkte levensduur van het product (zowat vijf jaar) en de gunstige fiscaliteit en u hebt een leuke belegging.
· De kans is groot dat vooral BNP Paribas Fortis en KBC nieuwe versies zullen lanceren in de nabije toekomst. Daarbij hebben we de voorkeur voor de producten van BNP Paribas Fortis. Zij zwemmen in dezelfde vijver als de fondsen van KBC maar de totale jaarlijkse kosten en de instapkosten bedragen slechts de helft. Niet onbelangrijk voor een product met een beleggingshorizon van maximaal vijf jaar.
Wegens de hoge kosten buiten de intekenperiode is het niet interessant om in te tekenen op het huidige aanbod. Wacht daarom een nieuwe tranche af alvorens in te stappen. Elke versie die op de markt zal verschijnen, ook die van andere spelers, zullen we telkens analyseren.

NIEUW GAMMA BEDRIJFSOBLIGATIEFONDSEN MET EINDVERVALDAG OP ONZE MARKT

Naam

Verdeeld
door

Kosten (in %)

Versies (4)

Meerwaarde-
belasting bij verkoop?

instap (2)

uitstap (3)

beheer

Athena Dynamic Diversified Bonds (1)

Bank Delen

2 - 2

-

0,7

dis

neen

Cordius Capital Bonds 2014

Dexia

0,5 – 3,5

3

0,6

kap/dis

neen

Fortis B Fund Best of Bonds 1-5

BNP Paribas Fortis

1,25 – 4,25

3

0,5

kap/dis

neen

Fortis B Fund Best of Bonds USD

BNP Paribas Fortis

1,25 – 4,25

3

0,5

kap/dis

neen

KBC Participation Corporate Bonds
1-9

KBC

2,5 - 4

1,5

1,3

kap/dis

neen

Situatie eind mei. (1) Het fonds streeft naar een eindvervaldag op half 2012 maar het compartiment komt nadien niet te vervallen; (2) De maximale instapkosten tijdens en na de initiële intekenperiode; (3) De maximale uitstapkosten indien u uitstapt voor de eindvervaldag; (4) Met dis = distributie, kap = kapitalisatie.

Deel dit artikel