Analyse
En het goud gaat naar ... goud 8 jaar geleden - donderdag 12 maart 2009
Avonturiers mogen houweel en zeef van onder het stof halen in de zoektocht naar goud.

Eind vorige maand diende u al ruim 26.000 euro neer te tellen voor een kilogram van het edele metaal. Dat is zowat 20 % meer dan een jaar geleden en in historisch opzicht zelfs een absoluut record. Met dank aan de het crisissfeertje op de financiële markten en de gestegen dollarkoers. Beleggers zien goud als een vluchtoord en speculanten ruiken bloed. Speculatief koopwaardig voor diegenen die risico niet schuwen.

VRAAG EN AANBOD
· Driemaal raden welke grondstof het afgelopen jaar het minste last had van de economische groeiknauw. Inderdaad, goud. Het edele metaal gaf geen krimp en dat in tegenstelling tot de prijzen van de voornaamste grondstoffen die tientallen procenten lager doken. Nochtans zorgde de financiële aderlating bij de particulieren als gevolg van de crisis voor een gedaalde vraag naar goud vanuit de elektronicasector, de tandheelkunde en – vooral – de juwelenindustrie, als vanouds de grootste afnemer van het gele metaal.
· Dezelfde crisis was echter ook het startsein voor de belegger, al dan niet een speculant, om goud te hamsteren. De beleggersvraag is zelfs nog nooit zo groot geweest. Vluchtig geld, snel erin, snel eruit, maakt daar zeker deel van uit, maar de posities ingenomen door institutionele beleggers zoals pensioenfondsen zijn er om (voor een tijdje) te blijven. Kortom, de vraag naar goud stijgt met mondjesmaat.
· Dat staat in contrast met het verminderde goudaanbod. Vooreerst deden technische problemen (stroompannes, onderhoudswerken en stakingen) de productie krimpen. Daarnaast maken de centrale bankiers komaf met de massale goudverkopen. De bankiers met weinig goudreserves, zoals de Russische en de Japanse, zijn dan ook eerder koper dan verkoper. Ten slotte kwam er een eind aan de verplichte verkopen van goud door hedgefondsen. Die dienden geld vrij te maken om de beleggers die wensten uit te stappen, uit te betalen. Goud bleek een van de weinige liquide mogelijkheden. Dat extra aanbod verdwijnt nu, net als de artificiële prijsdruk die ontstond door de gedwongen verkopen.
Kan het aanbod in de toekomst aanzwengelen? Moeilijk, want door de crisis snoeiden de goudmijnen fors in hun exploratiebudgetten waardoor er in de nabije toekomst geen meerproductie te verwachten valt.

GOUDPRIJS (vet) EN DOLLAR

De inverse relatie tussen de goudprijs (vet) en de dollar is bijzonder sterk maar was recentelijk niet van tel door de florerende vraag naar goud en het vluchtstatuut van de dollar.

VOOR SPECULANTEN
Wat ons betreft, is het nog niet te laat om op de goudtrein te springen. Het edele metaal heeft de wind in de zeilen en profiteert van elke slechte economische berichtgeving. Goud is dan ook speculatief koopwaardig en zorgt bovendien voor een extra spreiding in uw portefeuille. Maar opgelet. Het betreft hier geen belegging die weggelegd is voor de goede huisvader. Daarvoor schommelt de goudprijs te hard. Het grootste gevaar is het vele speculatieve geld dat snel andere oorden kan opzoeken. Dat kan het geval zijn indien de aandelenmarkten opnieuw zouden aantrekken en/of indien de dollar een geweldige opstoot zou kennen. Anderzijds pleiten de huidige marktomstandigheden en de fundamentele scheefgetrokken situatie tussen (hoge) vraag en (laag) aanbod voor een belegging in het edele metaal.

BELEGGEN IN GOUD
Wenst u te beleggen in goud, dan dienen enkele mogelijkheden zich aan.
· Lange tijd werd een rechtstreekse belegging in goud geschuwd door vele beleggers. Niet alleen was het niet zo praktisch om aan bepaalde interessante munten te geraken, ook betaalt goud, en dat in tegenstelling tot andere beleggingen, noch rente noch dividend. De economische context bracht echter een risico onder de mensen dat niet van toepassing is op het goud: het tegenpartijrisico. Goud heeft immers geen schuld tegenover zich. Ondertussen is er een tekort aan munten en staven en noteren sommige met een premie.
· Een eenvoudige manier om goud te kopen, is via een beursgenoteerde tracker die zelf fysiek goud aanhoudt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Gold Bullion Securities (ticker op Euronext Parijs: GBS), het voormalige Lyxor Gold Bullion Securities. De tracker rekent minimale kosten aan en volgt de evolutie van de goudprijs op de voet. Speculatief koopwaardig.
· Niet gespeend van risico zijn de goudmijnaandelen. Die kregen om tal van bedrijfstechnische redenen het laatste jaar zware klappen op de beurs en konden, voor het eerst sinds zeer lang, niet profiteren van de klim van het goud. Omdat bedrijven als Newcrest Mining, Lihir Gold en Harmony al grotendeels door de zure appel hebben gebeten en volop bezig zijn met saneringen en moderniseringen, kunt u nu mikken op een fonds in goudmijnaandelen. Riskant maar wel de belegging met het meeste potentieel. Zowel BGF World Gold (ISIN: LU0055631609), als Share Gold (Bank Degroof, LU0145217120) als SGAM Equities Gold Mines (LU0006229875) zijn speculatief koopwaardig. De fondsen mikken vooral op Canadese (Kinross Gold, Barrick Gold, Goldcorp) en Zuid-Afrikaanse gouddelvers (Harmony, Gold Fields).

GOUDPRIJS (vet) EN GOUDMIJNINDEX (basis 100)

De koersen van goudmijnaandelen hadden hard te lijden onder de beurscrisis. Door diverse factoren profiteerden de bedrijven niet van de hoge goudkoers (vet). Een inhaalbeweging is mogelijk.

Deel dit artikel